WORKS

ABOUT

CONTACT

DREVO / WOOD conceptual / konceptuálne, 2013 Kolekcia analógových fotografií ktoré sú tematicky prepojené s materiálom. Fotografie sa dostavajú z negatívneho filmu na fotografickú emulziu nanesenú na drevený podklad, konkrétne odpady rôzne spracovaného dreva. Na týchto kúskoch sa objavujú výjavy kde je materiál dreva dehonestovaný a ničený. Nepotrebné drevo dostáva novú šancu a zobrazuje výjavy ktoré podčiarkujú tento význam a velebia drevo ako materiál a prírodný prvok. A collection of analogue photographs that are thematically linked with the material. The pictures are getting from the negative film to the photographic emulsion applied to the wooden base, specifically to the waste of various processed wood. On these pieces appear scenes where the wooden material is disparaged and damaged. The useless wood gets a new chance, and shows scenes that underline this meaning and is extoling the wood as a material and natural element. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 35 x 17 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
DREVO / WOOD conceptual / konceptuálne, 2013 Kolekcia analógových fotografií ktoré sú tematicky prepojené s materiálom. Fotografie sa dostavajú z negatívneho filmu na fotografickú emulziu nanesenú na drevený podklad, konkrétne odpady rôzne spracovaného dreva. Na týchto kúskoch sa objavujú výjavy kde je materiál dreva dehonestovaný a ničený. Nepotrebné drevo dostáva novú šancu a zobrazuje výjavy ktoré podčiarkujú tento význam a velebia drevo ako materiál a prírodný prvok. A collection of analogue photographs that are thematically linked with the material. The pictures are getting from the negative film to the photographic emulsion applied to the wooden base, specifically to the waste of various processed wood. On these pieces appear scenes where the wooden material is disparaged and damaged. The useless wood gets a new chance, and shows scenes that underline this meaning and is extoling the wood as a material and natural element. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
DREVO / WOOD conceptual / konceptuálne, 2013 Kolekcia analógových fotografií ktoré sú tematicky prepojené s materiálom. Fotografie sa dostavajú z negatívneho filmu na fotografickú emulziu nanesenú na drevený podklad, konkrétne odpady rôzne spracovaného dreva. Na týchto kúskoch sa objavujú výjavy kde je materiál dreva dehonestovaný a ničený. Nepotrebné drevo dostáva novú šancu a zobrazuje výjavy ktoré podčiarkujú tento význam a velebia drevo ako materiál a prírodný prvok. A collection of analogue photographs that are thematically linked with the material. The pictures are getting from the negative film to the photographic emulsion applied to the wooden base, specifically to the waste of various processed wood. On these pieces appear scenes where the wooden material is disparaged and damaged. The useless wood gets a new chance, and shows scenes that underline this meaning and is extoling the wood as a material and natural element. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
DREVO / WOOD conceptual / konceptuálne, 2013 Kolekcia analógových fotografií ktoré sú tematicky prepojené s materiálom. Fotografie sa dostavajú z negatívneho filmu na fotografickú emulziu nanesenú na drevený podklad, konkrétne odpady rôzne spracovaného dreva. Na týchto kúskoch sa objavujú výjavy kde je materiál dreva dehonestovaný a ničený. Nepotrebné drevo dostáva novú šancu a zobrazuje výjavy ktoré podčiarkujú tento význam a velebia drevo ako materiál a prírodný prvok. A collection of analogue photographs that are thematically linked with the material. The pictures are getting from the negative film to the photographic emulsion applied to the wooden base, specifically to the waste of various processed wood. On these pieces appear scenes where the wooden material is disparaged and damaged. The useless wood gets a new chance, and shows scenes that underline this meaning and is extoling the wood as a material and natural element. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
DREVO / WOOD conceptual / konceptuálne, 2013 Kolekcia analógových fotografií ktoré sú tematicky prepojené s materiálom. Fotografie sa dostavajú z negatívneho filmu na fotografickú emulziu nanesenú na drevený podklad, konkrétne odpady rôzne spracovaného dreva. Na týchto kúskoch sa objavujú výjavy kde je materiál dreva dehonestovaný a ničený. Nepotrebné drevo dostáva novú šancu a zobrazuje výjavy ktoré podčiarkujú tento význam a velebia drevo ako materiál a prírodný prvok. A collection of analogue photographs that are thematically linked with the material. The pictures are getting from the negative film to the photographic emulsion applied to the wooden base, specifically to the waste of various processed wood. On these pieces appear scenes where the wooden material is disparaged and damaged. The useless wood gets a new chance, and shows scenes that underline this meaning and is extoling the wood as a material and natural element. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
DREVO / WOOD conceptual / konceptuálne, 2013 Kolekcia analógových fotografií ktoré sú tematicky prepojené s materiálom. Fotografie sa dostavajú z negatívneho filmu na fotografickú emulziu nanesenú na drevený podklad, konkrétne odpady rôzne spracovaného dreva. Na týchto kúskoch sa objavujú výjavy kde je materiál dreva dehonestovaný a ničený. Nepotrebné drevo dostáva novú šancu a zobrazuje výjavy ktoré podčiarkujú tento význam a velebia drevo ako materiál a prírodný prvok. A collection of analogue photographs that are thematically linked with the material. The pictures are getting from the negative film to the photographic emulsion applied to the wooden base, specifically to the waste of various processed wood. On these pieces appear scenes where the wooden material is disparaged and damaged. The useless wood gets a new chance, and shows scenes that underline this meaning and is extoling the wood as a material and natural element. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: