WORKS

ABOUT

CONTACT

WOLFARE commercial / komerčné, 2017- ... Táto kolekcia je obsiahnutá vizuálmi a tvorbou pre sociálnu sieť, zameranú predovšetkým pre cestovateľov a turistov. Dominantu tu tvorí navrhnutý maskot Wolfi v digitálnej podobe, od ktorého sú odvodené aj niektoré ostatné ilustrácie použité ako informačné alebo ilustračné prvky na tejto sociálnej sieti. Sekcia zahŕňa ale aj iný audiovizuálny materiál, ako sú vektorové bannery, avatary, animácia vo videu, nálepka alebo merch pre Wolfare. Kolekcia sa, tak ako aj Wolfare, bude rozširovať o nové prvky. Viac na wolfare.com This collection is made up of visuals and works for a social network, created for travelers and tourists, named Wolfare. The dominance is the designed mascot, Wolfi, in digital form, from which some other illustrations are also used as illustrative elements on this social network. The section also includes other audiovisual material such as vector banners, avatars, video animation, stickers or merchandise for Wolfare. The collection, as well as the website, Wolfare, will be expanding with new features. More on wolfare.com POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
WOLFARE commercial / komerčné, 2017- ... Táto kolekcia je obsiahnutá vizuálmi a tvorbou pre sociálnu sieť, zameranú predovšetkým pre cestovateľov a turistov. Dominantu tu tvorí navrhnutý maskot Wolfi v digitálnej podobe, od ktorého sú odvodené aj niektoré ostatné ilustrácie použité ako informačné alebo ilustračné prvky na tejto sociálnej sieti. Sekcia zahŕňa ale aj iný audiovizuálny materiál, ako sú vektorové bannery, avatary, animácia vo videu, nálepka alebo merch pre Wolfare. Kolekcia sa, tak ako aj Wolfare, bude rozširovať o nové prvky. Viac na wolfare.com This collection is made up of visuals and works for a social network, created for travelers and tourists, named Wolfare. The dominance is the designed mascot, Wolfi, in digital form, from which some other illustrations are also used as illustrative elements on this social network. The section also includes other audiovisual material such as vector banners, avatars, video animation, stickers or merchandise for Wolfare. The collection, as well as the website, Wolfare, will be expanding with new features. More on wolfare.com POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
WOLFARE commercial / komerčné, 2017- ... Táto kolekcia je obsiahnutá vizuálmi a tvorbou pre sociálnu sieť, zameranú predovšetkým pre cestovateľov a turistov. Dominantu tu tvorí navrhnutý maskot Wolfi v digitálnej podobe, od ktorého sú odvodené aj niektoré ostatné ilustrácie použité ako informačné alebo ilustračné prvky na tejto sociálnej sieti. Sekcia zahŕňa ale aj iný audiovizuálny materiál, ako sú vektorové bannery, avatary, animácia vo videu, nálepka alebo merch pre Wolfare. Kolekcia sa, tak ako aj Wolfare, bude rozširovať o nové prvky. Viac na wolfare.com This collection is made up of visuals and works for a social network, created for travelers and tourists, named Wolfare. The dominance is the designed mascot, Wolfi, in digital form, from which some other illustrations are also used as illustrative elements on this social network. The section also includes other audiovisual material such as vector banners, avatars, video animation, stickers or merchandise for Wolfare. The collection, as well as the website, Wolfare, will be expanding with new features. More on wolfare.com POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
WOLFARE commercial / komerčné, 2017- ... Táto kolekcia je obsiahnutá vizuálmi a tvorbou pre sociálnu sieť, zameranú predovšetkým pre cestovateľov a turistov. Dominantu tu tvorí navrhnutý maskot Wolfi v digitálnej podobe, od ktorého sú odvodené aj niektoré ostatné ilustrácie použité ako informačné alebo ilustračné prvky na tejto sociálnej sieti. Sekcia zahŕňa ale aj iný audiovizuálny materiál, ako sú vektorové bannery, avatary, animácia vo videu, nálepka alebo merch pre Wolfare. Kolekcia sa, tak ako aj Wolfare, bude rozširovať o nové prvky. Viac na wolfare.com This collection is made up of visuals and works for a social network, created for travelers and tourists, named Wolfare. The dominance is the designed mascot, Wolfi, in digital form, from which some other illustrations are also used as illustrative elements on this social network. The section also includes other audiovisual material such as vector banners, avatars, video animation, stickers or merchandise for Wolfare. The collection, as well as the website, Wolfare, will be expanding with new features. More on wolfare.com POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
WOLFARE commercial / komerčné, 2017- ... Táto kolekcia je obsiahnutá vizuálmi a tvorbou pre sociálnu sieť, zameranú predovšetkým pre cestovateľov a turistov. Dominantu tu tvorí navrhnutý maskot Wolfi v digitálnej podobe, od ktorého sú odvodené aj niektoré ostatné ilustrácie použité ako informačné alebo ilustračné prvky na tejto sociálnej sieti. Sekcia zahŕňa ale aj iný audiovizuálny materiál, ako sú vektorové bannery, avatary, animácia vo videu, nálepka alebo merch pre Wolfare. Kolekcia sa, tak ako aj Wolfare, bude rozširovať o nové prvky. Viac na wolfare.com This collection is made up of visuals and works for a social network, created for travelers and tourists, named Wolfare. The dominance is the designed mascot, Wolfi, in digital form, from which some other illustrations are also used as illustrative elements on this social network. The section also includes other audiovisual material such as vector banners, avatars, video animation, stickers or merchandise for Wolfare. The collection, as well as the website, Wolfare, will be expanding with new features. More on wolfare.com POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
WOLFARE commercial / komerčné, 2017- ... Táto kolekcia je obsiahnutá vizuálmi a tvorbou pre sociálnu sieť, zameranú predovšetkým pre cestovateľov a turistov. Dominantu tu tvorí navrhnutý maskot Wolfi v digitálnej podobe, od ktorého sú odvodené aj niektoré ostatné ilustrácie použité ako informačné alebo ilustračné prvky na tejto sociálnej sieti. Sekcia zahŕňa ale aj iný audiovizuálny materiál, ako sú vektorové bannery, avatary, animácia vo videu, nálepka alebo merch pre Wolfare. Kolekcia sa, tak ako aj Wolfare, bude rozširovať o nové prvky. Viac na wolfare.com This collection is made up of visuals and works for a social network, created for travelers and tourists, named Wolfare. The dominance is the designed mascot, Wolfi, in digital form, from which some other illustrations are also used as illustrative elements on this social network. The section also includes other audiovisual material such as vector banners, avatars, video animation, stickers or merchandise for Wolfare. The collection, as well as the website, Wolfare, will be expanding with new features. More on wolfare.com POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: