WORKS

ABOUT

CONTACT

VIRTUÁLNA KRESBA / VIRTUAL DRAWING conceptual / konceptuálne, 2013 Interaktívna inštalácia kde sa účastníci stávajú umelcami ale aj umeleckými dielom. Priamym prenosom z grafického tabletu prostredníctvom projektoru si recipienti môžu “počarbať“ svojich známych podľa vlastných predstáv. Inštalácia je zábavným prostriedkom pre verejnosť. Software pre tablet umožňuje široké možnosti kreslenia. An interaction installation where the participants become the artists and the artworks in the same time. By direct transmission from the graphic tablet through a projector, the recipients can „paint“ their friends according to their vision. The installation is an entertainment tool for the public. The software for the tablet allows wide possibilities of drawing. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
VIRTUÁLNA KRESBA / VIRTUAL DRAWING conceptual / konceptuálne, 2013 Interaktívna inštalácia kde sa účastníci stávajú umelcami ale aj umeleckými dielom. Priamym prenosom z grafického tabletu prostredníctvom projektoru si recipienti môžu “počarbať“ svojich známych podľa vlastných predstáv. Inštalácia je zábavným prostriedkom pre verejnosť. Software pre tablet umožňuje široké možnosti kreslenia. An interaction installation where the participants become the artists and the artworks in the same time. By direct transmission from the graphic tablet through a projector, the recipients can „paint“ their friends according to their vision. The installation is an entertainment tool for the public. The software for the tablet allows wide possibilities of drawing. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
VIRTUÁLNA KRESBA / VIRTUAL DRAWING conceptual / konceptuálne, 2013 Interaktívna inštalácia kde sa účastníci stávajú umelcami ale aj umeleckými dielom. Priamym prenosom z grafického tabletu prostredníctvom projektoru si recipienti môžu “počarbať“ svojich známych podľa vlastných predstáv. Inštalácia je zábavným prostriedkom pre verejnosť. Software pre tablet umožňuje široké možnosti kreslenia. An interaction installation where the participants become the artists and the artworks in the same time. By direct transmission from the graphic tablet through a projector, the recipients can „paint“ their friends according to their vision. The installation is an entertainment tool for the public. The software for the tablet allows wide possibilities of drawing. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
VIRTUÁLNA KRESBA / VIRTUAL DRAWING conceptual / konceptuálne, 2013 Interaktívna inštalácia kde sa účastníci stávajú umelcami ale aj umeleckými dielom. Priamym prenosom z grafického tabletu prostredníctvom projektoru si recipienti môžu “počarbať“ svojich známych podľa vlastných predstáv. Inštalácia je zábavným prostriedkom pre verejnosť. Software pre tablet umožňuje široké možnosti kreslenia. An interaction installation where the participants become the artists and the artworks in the same time. By direct transmission from the graphic tablet through a projector, the recipients can „paint“ their friends according to their vision. The installation is an entertainment tool for the public. The software for the tablet allows wide possibilities of drawing. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
VIRTUÁLNA KRESBA / VIRTUAL DRAWING conceptual / konceptuálne, 2013 Interaktívna inštalácia kde sa účastníci stávajú umelcami ale aj umeleckými dielom. Priamym prenosom z grafického tabletu prostredníctvom projektoru si recipienti môžu “počarbať“ svojich známych podľa vlastných predstáv. Inštalácia je zábavným prostriedkom pre verejnosť. Software pre tablet umožňuje široké možnosti kreslenia. An interaction installation where the participants become the artists and the artworks in the same time. By direct transmission from the graphic tablet through a projector, the recipients can „paint“ their friends according to their vision. The installation is an entertainment tool for the public. The software for the tablet allows wide possibilities of drawing. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
VIRTUÁLNA KRESBA / VIRTUAL DRAWING conceptual / konceptuálne, 2013 Interaktívna inštalácia kde sa účastníci stávajú umelcami ale aj umeleckými dielom. Priamym prenosom z grafického tabletu prostredníctvom projektoru si recipienti môžu “počarbať“ svojich známych podľa vlastných predstáv. Inštalácia je zábavným prostriedkom pre verejnosť. Software pre tablet umožňuje široké možnosti kreslenia. An interaction installation where the participants become the artists and the artworks in the same time. By direct transmission from the graphic tablet through a projector, the recipients can „paint“ their friends according to their vision. The installation is an entertainment tool for the public. The software for the tablet allows wide possibilities of drawing. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: