WORKS

ABOUT

CONTACT

VOSK / WAX conceptual / konceptuálne, 2013 - ... Analógové fotografie ktoré spája téma materiálu a s tým spojená aj obsahová téma. Fotografie sa chemickým procesom dostávajú z negatívneho filmu na včelí vosk za pomoci svetlo citlivej emulzie. Experimentovanie s materiálom tu dostáva hlbší význam v prepojení s témou. Fotografie sú otvorené o ďalšie prírastky spojené rovnakým materiálom. Analogue photos which are connected by the theme of the material, and also the theme of the content. The photographs are getting from the negative film on the beeswax by a chemical process with a help of a light sensitive emulsion. Experimentation with the material here receives a deeper meaning in the interconnection of the theme. The photos are open for further additions connected by the same material.

- rozmery / size: [ 39 x 24 ] cm -

- [ DETAIL ] -

rozmery / size: [ 39 x 24 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
VOSK / WAX conceptual / konceptuálne, 2013 - ... Analógové fotografie ktoré spája téma materiálu a s tým spojená aj obsahová téma. Fotografie sa chemickým procesom dostávajú z negatívneho filmu na včelí vosk za pomoci svetlo citlivej emulzie. Experimentovanie s materiálom tu dostáva hlbší význam v prepojení s témou. Fotografie sú otvorené o ďalšie prírastky spojené rovnakým materiálom. Analogue photos which are connected by the theme of the material, and also the theme of the content. The photographs are getting from the negative film on the beeswax by a chemical process with a help of a light sensitive emulsion. Experimentation with the material here receives a deeper meaning in the interconnection of the theme. The photos are open for further additions connected by the same material.
animované lgo Matúša Astraba
VOSK / WAX conceptual / konceptuálne, 2013 - ... Analógové fotografie ktoré spája téma materiálu a s tým spojená aj obsahová téma. Fotografie sa chemickým procesom dostávajú z negatívneho filmu na včelí vosk za pomoci svetlo citlivej emulzie. Experimentovanie s materiálom tu dostáva hlbší význam v prepojení s témou. Fotografie sú otvorené o ďalšie prírastky spojené rovnakým materiálom. Analogue photos which are connected by the theme of the material, and also the theme of the content. The photographs are getting from the negative film on the beeswax by a chemical process with a help of a light sensitive emulsion. Experimentation with the material here receives a deeper meaning in the interconnection of the theme. The photos are open for further additions connected by the same material.
VOSK / WAX conceptual / konceptuálne, 2013 - ... Analógové fotografie ktoré spája téma materiálu a s tým spojená aj obsahová téma. Fotografie sa chemickým procesom dostávajú z negatívneho filmu na včelí vosk za pomoci svetlo citlivej emulzie. Experimentovanie s materiálom tu dostáva hlbší význam v prepojení s témou. Fotografie sú otvorené o ďalšie prírastky spojené rovnakým materiálom. Analogue photos which are connected by the theme of the material, and also the theme of the content. The photographs are getting from the negative film on the beeswax by a chemical process with a help of a light sensitive emulsion. Experimentation with the material here receives a deeper meaning in the interconnection of the theme. The photos are open for further additions connected by the same material.
animované lgo Matúša Astraba
VOSK / WAX conceptual / konceptuálne, 2013 - ... Analógové fotografie ktoré spája téma materiálu a s tým spojená aj obsahová téma. Fotografie sa chemickým procesom dostávajú z negatívneho filmu na včelí vosk za pomoci svetlo citlivej emulzie. Experimentovanie s materiálom tu dostáva hlbší význam v prepojení s témou. Fotografie sú otvorené o ďalšie prírastky spojené rovnakým materiálom. Analogue photos which are connected by the theme of the material, and also the theme of the content. The photographs are getting from the negative film on the beeswax by a chemical process with a help of a light sensitive emulsion. Experimentation with the material here receives a deeper meaning in the interconnection of the theme. The photos are open for further additions connected by the same material.
VOSK / WAX conceptual / konceptuálne, 2013 - ... Analógové fotografie ktoré spája téma materiálu a s tým spojená aj obsahová téma. Fotografie sa chemickým procesom dostávajú z negatívneho filmu na včelí vosk za pomoci svetlo citlivej emulzie. Experimentovanie s materiálom tu dostáva hlbší význam v prepojení s témou. Fotografie sú otvorené o ďalšie prírastky spojené rovnakým materiálom. Analogue photos which are connected by the theme of the material, and also the theme of the content. The photographs are getting from the negative film on the beeswax by a chemical process with a help of a light sensitive emulsion. Experimentation with the material here receives a deeper meaning in the interconnection of the theme. The photos are open for further additions connected by the same material.