WORKS

ABOUT

CONTACT

VIVIEN commercial / komerčné, 2012 Kolekcia digitálnych fotografií. Táto séria spočíva v práci so fotografickou štúdiovou technikou a ľudským modelom. Fotografie v sebe nenesú hlbšie posolstvo ale technologické postupy a prácu so svetlom vo fotoatelíeri. A collection of digital photos. This series lies in the work with photographic studio technology and the human model. The photo, itself has no deeper message but technological procedures and work with light in a photo studio. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
VIVIEN commercial / komerčné, 2012 Kolekcia digitálnych fotografií. Táto séria spočíva v práci so fotografickou štúdiovou technikou a ľudským modelom. Fotografie v sebe nenesú hlbšie posolstvo ale technologické postupy a prácu so svetlom vo fotoatelíeri. A collection of digital photos. This series lies in the work with photographic studio technology and the human model. The photo, itself has no deeper message but technological procedures and work with light in a photo studio. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
VIVIEN commercial / komerčné, 2012 Kolekcia digitálnych fotografií. Táto séria spočíva v práci so fotografickou štúdiovou technikou a ľudským modelom. Fotografie v sebe nenesú hlbšie posolstvo ale technologické postupy a prácu so svetlom vo fotoatelíeri. A collection of digital photos. This series lies in the work with photographic studio technology and the human model. The photo, itself has no deeper message but technological procedures and work with light in a photo studio. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
VIVIEN commercial / komerčné, 2012 Kolekcia digitálnych fotografií. Táto séria spočíva v práci so fotografickou štúdiovou technikou a ľudským modelom. Fotografie v sebe nenesú hlbšie posolstvo ale technologické postupy a prácu so svetlom vo fotoatelíeri. A collection of digital photos. This series lies in the work with photographic studio technology and the human model. The photo, itself has no deeper message but technological procedures and work with light in a photo studio. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
VIVIEN commercial / komerčné, 2012 Kolekcia digitálnych fotografií. Táto séria spočíva v práci so fotografickou štúdiovou technikou a ľudským modelom. Fotografie v sebe nenesú hlbšie posolstvo ale technologické postupy a prácu so svetlom vo fotoatelíeri. A collection of digital photos. This series lies in the work with photographic studio technology and the human model. The photo, itself has no deeper message but technological procedures and work with light in a photo studio. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
VIVIEN commercial / komerčné, 2012 Kolekcia digitálnych fotografií. Táto séria spočíva v práci so fotografickou štúdiovou technikou a ľudským modelom. Fotografie v sebe nenesú hlbšie posolstvo ale technologické postupy a prácu so svetlom vo fotoatelíeri. A collection of digital photos. This series lies in the work with photographic studio technology and the human model. The photo, itself has no deeper message but technological procedures and work with light in a photo studio. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: