WORKS

ABOUT

CONTACT

TREZOR / SAFE commercial / komerčné, 2014 Hlavolam, ktorý pri správnom poskladaní v sebe skrýva tajný priestor. Táto šperkovnica môže na prvý pohľad pôsobiť nenápadne, ako hlavolam alebo interiérový doplnok, ktorým v skutočnosti aj je. Uprostred seba však môže skrývať vzácnosť. The brain teaser, which hides a secret space, when it is assembled properly. This jewel case may at the first glance appear subtly, as a brain teaser or as an interior accessory, which in fact even is. In the middle of oneself, however, can hide treasure. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
TREZOR / SAFE commercial / komerčné, 2014 Hlavolam, ktorý pri správnom poskladaní v sebe skrýva tajný priestor. Táto šperkovnica môže na prvý pohľad pôsobiť nenápadne, ako hlavolam alebo interiérový doplnok, ktorým v skutočnosti aj je. Uprostred seba však môže skrývať vzácnosť. The brain teaser, which hides a secret space, when it is assembled properly. This jewel case may at the first glance appear subtly, as a brain teaser or as an interior accessory, which in fact even is. In the middle of oneself, however, can hide treasure. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
TREZOR / SAFE commercial / komerčné, 2014 Hlavolam, ktorý pri správnom poskladaní v sebe skrýva tajný priestor. Táto šperkovnica môže na prvý pohľad pôsobiť nenápadne, ako hlavolam alebo interiérový doplnok, ktorým v skutočnosti aj je. Uprostred seba však môže skrývať vzácnosť. The brain teaser, which hides a secret space, when it is assembled properly. This jewel case may at the first glance appear subtly, as a brain teaser or as an interior accessory, which in fact even is. In the middle of oneself, however, can hide treasure. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
TREZOR / SAFE commercial / komerčné, 2014 Hlavolam, ktorý pri správnom poskladaní v sebe skrýva tajný priestor. Táto šperkovnica môže na prvý pohľad pôsobiť nenápadne, ako hlavolam alebo interiérový doplnok, ktorým v skutočnosti aj je. Uprostred seba však môže skrývať vzácnosť. The brain teaser, which hides a secret space, when it is assembled properly. This jewel case may at the first glance appear subtly, as a brain teaser or as an interior accessory, which in fact even is. In the middle of oneself, however, can hide treasure. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
TREZOR / SAFE commercial / komerčné, 2014 Hlavolam, ktorý pri správnom poskladaní v sebe skrýva tajný priestor. Táto šperkovnica môže na prvý pohľad pôsobiť nenápadne, ako hlavolam alebo interiérový doplnok, ktorým v skutočnosti aj je. Uprostred seba však môže skrývať vzácnosť. The brain teaser, which hides a secret space, when it is assembled properly. This jewel case may at the first glance appear subtly, as a brain teaser or as an interior accessory, which in fact even is. In the middle of oneself, however, can hide treasure. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
TREZOR / SAFE commercial / komerčné, 2014 Hlavolam, ktorý pri správnom poskladaní v sebe skrýva tajný priestor. Táto šperkovnica môže na prvý pohľad pôsobiť nenápadne, ako hlavolam alebo interiérový doplnok, ktorým v skutočnosti aj je. Uprostred seba však môže skrývať vzácnosť. The brain teaser, which hides a secret space, when it is assembled properly. This jewel case may at the first glance appear subtly, as a brain teaser or as an interior accessory, which in fact even is. In the middle of oneself, however, can hide treasure. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: