MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

TETOVANIE NA DUŠI / TATTO ON THE SOUL

2016

 

 

 

Tetovanie na duši 70 000 bola séria podujatí, ktoré Múzeum SNP pripravilo pri príležitosti Pamätného Dňa obetí holokaustu ,rasového násilia a 75. výročia prijatia Židovského kódexu na Slovensku. Súčasťou tohto celku bol aj večerný komponovaný program, ktorý priniesol nielen tematický videomapping na budove Múzea SNP, ale aj šesť premiérovo predstavených skladieb, ktoré prerozprávali príbehy rasovo prenasledovaných. Premiérovo zazneli skladby Jany Orlickej, Martina Haricha či Sisy Sklovskej, ktoré boli predelené krátkymi vstupmi s premietaním doposiaľ nepublikovaných dobových materiálov s protižidovskou propagandou – Ľudových novín, plagátov, karikatúr, fotografií a filmových materiálov z oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau.  Hodinový komponovaný program odvysielala RTVS v priamom prenose.  Moja účasť na tomto podujatí a hlavnou úlohou bolo  vymyslenie a vytvorenie 8 minútovej animácie s už spomínanou tematikou židovskej genocídy a antisemitizmu. Animácia na tejto udalosti mala podobu mappingu na budovu Múzea SNP, kde prvá časť otvorila a druhá zatvorila tento komponovaný program.

Fotky zaznamenávajú inštalovanie mappingu a dokumentujú priebeh komponovaného programu.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab, Múzeum SNP

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Moja práca na podujatí / My work on the event -  http://ma-visuals.com/tetovanie-na-du%C5%A1i.html

 

 

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba