WORKS

ABOUT

CONTACT

TETOVANIE NA DUŠI / TATTO ON THE SOUL 70 000 conceptual / konceptuálne, 2016 Kombinovaná animácia, ktorá bola vytvorená ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku pre Múzeum Slovenského Národného povstania. Animácia nesie v sebe emócie, ktoré súvisia s tematikou holokaustu, jeho príčiny a antisemitizmu. Celý príbeh je tematicky rozdelený do dvoch častí. Animácia bola vytvorená v širokom rozlíšení aby mohla byť použitá aj ako mapping na budovu Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zvuky a hudba v animácií - Ľubomír Horňák Dĺžka celej animácie - 08:09 Combined animation which was created on the occasion of the 75. anniversary of the adoption of the jewish code in Slovakia for the Museum of the Slovak National Uprising. The animation carries the emotions that are related to the topic of the holocaust, its causes and anti-Semitism. The whole story is thematically divided into two parts. The animation was created in a broad definition that could be used as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bytrica. The sounds and music in the animation – Ľubomír Horňák Length of the animation - 08:09 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Tetovanie na duši 70 000, Séria podujatí ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku, Múzeum SNP ( Slovenského Medzinárodného Povstania ), Banská Bystrica, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
TETOVANIE NA DUŠI / TATTO ON THE SOUL 70 000 conceptual / konceptuálne, 2016 Kombinovaná animácia, ktorá bola vytvorená ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku pre Múzeum Slovenského Národného povstania. Animácia nesie v sebe emócie, ktoré súvisia s tematikou holokaustu, jeho príčiny a antisemitizmu. Celý príbeh je tematicky rozdelený do dvoch častí. Animácia bola vytvorená v širokom rozlíšení aby mohla byť použitá aj ako mapping na budovu Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zvuky a hudba v animácií - Ľubomír Horňák Dĺžka celej animácie - 08:09 Combined animation which was created on the occasion of the 75. anniversary of the adoption of the jewish code in Slovakia for the Museum of the Slovak National Uprising. The animation carries the emotions that are related to the topic of the holocaust, its causes and anti-Semitism. The whole story is thematically divided into two parts. The animation was created in a broad definition that could be used as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bytrica. The sounds and music in the animation – Ľubomír Horňák Length of the animation - 08:09 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Tetovanie na duši 70 000, Séria podujatí ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku, Múzeum SNP ( Slovenského Medzinárodného Povstania ), Banská Bystrica, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
TETOVANIE NA DUŠI / TATTO ON THE SOUL 70 000 conceptual / konceptuálne, 2016 Kombinovaná animácia, ktorá bola vytvorená ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku pre Múzeum Slovenského Národného povstania. Animácia nesie v sebe emócie, ktoré súvisia s tematikou holokaustu, jeho príčiny a antisemitizmu. Celý príbeh je tematicky rozdelený do dvoch častí. Animácia bola vytvorená v širokom rozlíšení aby mohla byť použitá aj ako mapping na budovu Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zvuky a hudba v animácií - Ľubomír Horňák Dĺžka celej animácie - 08:09 Combined animation which was created on the occasion of the 75. anniversary of the adoption of the jewish code in Slovakia for the Museum of the Slovak National Uprising. The animation carries the emotions that are related to the topic of the holocaust, its causes and anti-Semitism. The whole story is thematically divided into two parts. The animation was created in a broad definition that could be used as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bytrica. The sounds and music in the animation – Ľubomír Horňák Length of the animation - 08:09 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Tetovanie na duši 70 000, Séria podujatí ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku, Múzeum SNP ( Slovenského Medzinárodného Povstania ), Banská Bystrica, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
TETOVANIE NA DUŠI / TATTO ON THE SOUL 70 000 conceptual / konceptuálne, 2016 Kombinovaná animácia, ktorá bola vytvorená ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku pre Múzeum Slovenského Národného povstania. Animácia nesie v sebe emócie, ktoré súvisia s tematikou holokaustu, jeho príčiny a antisemitizmu. Celý príbeh je tematicky rozdelený do dvoch častí. Animácia bola vytvorená v širokom rozlíšení aby mohla byť použitá aj ako mapping na budovu Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zvuky a hudba v animácií - Ľubomír Horňák Dĺžka celej animácie - 08:09 Combined animation which was created on the occasion of the 75. anniversary of the adoption of the jewish code in Slovakia for the Museum of the Slovak National Uprising. The animation carries the emotions that are related to the topic of the holocaust, its causes and anti-Semitism. The whole story is thematically divided into two parts. The animation was created in a broad definition that could be used as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bytrica. The sounds and music in the animation – Ľubomír Horňák Length of the animation - 08:09 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Tetovanie na duši 70 000, Séria podujatí ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku, Múzeum SNP ( Slovenského Medzinárodného Povstania ), Banská Bystrica, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
TETOVANIE NA DUŠI / TATTO ON THE SOUL 70 000 conceptual / konceptuálne, 2016 Kombinovaná animácia, ktorá bola vytvorená ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku pre Múzeum Slovenského Národného povstania. Animácia nesie v sebe emócie, ktoré súvisia s tematikou holokaustu, jeho príčiny a antisemitizmu. Celý príbeh je tematicky rozdelený do dvoch častí. Animácia bola vytvorená v širokom rozlíšení aby mohla byť použitá aj ako mapping na budovu Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zvuky a hudba v animácií - Ľubomír Horňák Dĺžka celej animácie - 08:09 Combined animation which was created on the occasion of the 75. anniversary of the adoption of the jewish code in Slovakia for the Museum of the Slovak National Uprising. The animation carries the emotions that are related to the topic of the holocaust, its causes and anti-Semitism. The whole story is thematically divided into two parts. The animation was created in a broad definition that could be used as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bytrica. The sounds and music in the animation – Ľubomír Horňák Length of the animation - 08:09 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Tetovanie na duši 70 000, Séria podujatí ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku, Múzeum SNP ( Slovenského Medzinárodného Povstania ), Banská Bystrica, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
TETOVANIE NA DUŠI / TATTO ON THE SOUL 70 000 conceptual / konceptuálne, 2016 Kombinovaná animácia, ktorá bola vytvorená ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku pre Múzeum Slovenského Národného povstania. Animácia nesie v sebe emócie, ktoré súvisia s tematikou holokaustu, jeho príčiny a antisemitizmu. Celý príbeh je tematicky rozdelený do dvoch častí. Animácia bola vytvorená v širokom rozlíšení aby mohla byť použitá aj ako mapping na budovu Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zvuky a hudba v animácií - Ľubomír Horňák Dĺžka celej animácie - 08:09 Combined animation which was created on the occasion of the 75. anniversary of the adoption of the jewish code in Slovakia for the Museum of the Slovak National Uprising. The animation carries the emotions that are related to the topic of the holocaust, its causes and anti-Semitism. The whole story is thematically divided into two parts. The animation was created in a broad definition that could be used as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bytrica. The sounds and music in the animation – Ľubomír Horňák Length of the animation - 08:09 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Tetovanie na duši 70 000, Séria podujatí ku príležitosti 75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku, Múzeum SNP ( Slovenského Medzinárodného Povstania ), Banská Bystrica, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: