WORKS

ABOUT

CONTACT

SVETLO V TME - MELÓDIA V TICHU / LIGHT IN THE DARK MELODY IN SILENCE conceptual / konceptuálne, 2015 Dielo tak ako aj jeho výskum spočíva od môjho subjektívneho pohľadu a pocitu na súčasné výtvarné umenie. Naša doba nám prináša nekonečné možnosti prezentovania sa vo výtvarnom umení hlavne vďaka modernej technike a softvéru ktorý sa dennodenne inovuje. Týmto sa chcem dostať pod kožu novým médiám vo vzťahu s interaktivitou za pomoci výpočtovej techniky. Hudba je príroda a ticho je ľudská spoločnosť. Čím viac hudby tým viac svetla. The work, as well as his research lies in my subjective views and feelings of contemporary fine art. Our age brings us the endless possibilities of presenting ourselves in the fine arts, especially thanks to modern technology and the softwares which are upgrading everyday. By this work, I want to get under the skin of the new media in relation with the interaction and with the help of computer technology. The music is the nature and the silence is the society. The more music the more light. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
SVETLO V TME - MELÓDIA V TICHU / LIGHT IN THE DARK MELODY IN SILENCE conceptual / konceptuálne, 2015 Dielo tak ako aj jeho výskum spočíva od môjho subjektívneho pohľadu a pocitu na súčasné výtvarné umenie. Naša doba nám prináša nekonečné možnosti prezentovania sa vo výtvarnom umení hlavne vďaka modernej technike a softvéru ktorý sa dennodenne inovuje. Týmto sa chcem dostať pod kožu novým médiám vo vzťahu s interaktivitou za pomoci výpočtovej techniky. Hudba je príroda a ticho je ľudská spoločnosť. Čím viac hudby tým viac svetla. The work, as well as his research lies in my subjective views and feelings of contemporary fine art. Our age brings us the endless possibilities of presenting ourselves in the fine arts, especially thanks to modern technology and the softwares which are upgrading everyday. By this work, I want to get under the skin of the new media in relation with the interaction and with the help of computer technology. The music is the nature and the silence is the society. The more music the more light. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
SVETLO V TME - MELÓDIA V TICHU / LIGHT IN THE DARK MELODY IN SILENCE conceptual / konceptuálne, 2015 Dielo tak ako aj jeho výskum spočíva od môjho subjektívneho pohľadu a pocitu na súčasné výtvarné umenie. Naša doba nám prináša nekonečné možnosti prezentovania sa vo výtvarnom umení hlavne vďaka modernej technike a softvéru ktorý sa dennodenne inovuje. Týmto sa chcem dostať pod kožu novým médiám vo vzťahu s interaktivitou za pomoci výpočtovej techniky. Hudba je príroda a ticho je ľudská spoločnosť. Čím viac hudby tým viac svetla. The work, as well as his research lies in my subjective views and feelings of contemporary fine art. Our age brings us the endless possibilities of presenting ourselves in the fine arts, especially thanks to modern technology and the softwares which are upgrading everyday. By this work, I want to get under the skin of the new media in relation with the interaction and with the help of computer technology. The music is the nature and the silence is the society. The more music the more light. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
SVETLO V TME - MELÓDIA V TICHU / LIGHT IN THE DARK MELODY IN SILENCE conceptual / konceptuálne, 2015 Dielo tak ako aj jeho výskum spočíva od môjho subjektívneho pohľadu a pocitu na súčasné výtvarné umenie. Naša doba nám prináša nekonečné možnosti prezentovania sa vo výtvarnom umení hlavne vďaka modernej technike a softvéru ktorý sa dennodenne inovuje. Týmto sa chcem dostať pod kožu novým médiám vo vzťahu s interaktivitou za pomoci výpočtovej techniky. Hudba je príroda a ticho je ľudská spoločnosť. Čím viac hudby tým viac svetla. The work, as well as his research lies in my subjective views and feelings of contemporary fine art. Our age brings us the endless possibilities of presenting ourselves in the fine arts, especially thanks to modern technology and the softwares which are upgrading everyday. By this work, I want to get under the skin of the new media in relation with the interaction and with the help of computer technology. The music is the nature and the silence is the society. The more music the more light. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
SVETLO V TME - MELÓDIA V TICHU / LIGHT IN THE DARK MELODY IN SILENCE conceptual / konceptuálne, 2015 Dielo tak ako aj jeho výskum spočíva od môjho subjektívneho pohľadu a pocitu na súčasné výtvarné umenie. Naša doba nám prináša nekonečné možnosti prezentovania sa vo výtvarnom umení hlavne vďaka modernej technike a softvéru ktorý sa dennodenne inovuje. Týmto sa chcem dostať pod kožu novým médiám vo vzťahu s interaktivitou za pomoci výpočtovej techniky. Hudba je príroda a ticho je ľudská spoločnosť. Čím viac hudby tým viac svetla. The work, as well as his research lies in my subjective views and feelings of contemporary fine art. Our age brings us the endless possibilities of presenting ourselves in the fine arts, especially thanks to modern technology and the softwares which are upgrading everyday. By this work, I want to get under the skin of the new media in relation with the interaction and with the help of computer technology. The music is the nature and the silence is the society. The more music the more light. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
SVETLO V TME - MELÓDIA V TICHU / LIGHT IN THE DARK MELODY IN SILENCE conceptual / konceptuálne, 2015 Dielo tak ako aj jeho výskum spočíva od môjho subjektívneho pohľadu a pocitu na súčasné výtvarné umenie. Naša doba nám prináša nekonečné možnosti prezentovania sa vo výtvarnom umení hlavne vďaka modernej technike a softvéru ktorý sa dennodenne inovuje. Týmto sa chcem dostať pod kožu novým médiám vo vzťahu s interaktivitou za pomoci výpočtovej techniky. Hudba je príroda a ticho je ľudská spoločnosť. Čím viac hudby tým viac svetla. The work, as well as his research lies in my subjective views and feelings of contemporary fine art. Our age brings us the endless possibilities of presenting ourselves in the fine arts, especially thanks to modern technology and the softwares which are upgrading everyday. By this work, I want to get under the skin of the new media in relation with the interaction and with the help of computer technology. The music is the nature and the silence is the society. The more music the more light. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: