WORKS

ABOUT

CONTACT

MÁRIA & LUKÁŠ commemorative / spomienkové, 2013 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby. Dĺžka videa - 1:41:09 Kamera - Matúš Astrab, The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding. Length of the video – 1:41:09 Camera – Matúš Astrab

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
MÁRIA & LUKÁŠ commemorative / spomienkové, 2013 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby. Dĺžka videa - 1:41:09 Kamera - Matúš Astrab, The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding. Length of the video – 1:41:09 Camera – Matúš Astrab
animované lgo Matúša Astraba
MÁRIA & LUKÁŠ commemorative / spomienkové, 2013 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby. Dĺžka videa - 1:41:09 Kamera - Matúš Astrab, The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding. Length of the video – 1:41:09 Camera – Matúš Astrab
MÁRIA & LUKÁŠ commemorative / spomienkové, 2013 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby. Dĺžka videa - 1:41:09 Kamera - Matúš Astrab, The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding. Length of the video – 1:41:09 Camera – Matúš Astrab
animované lgo Matúša Astraba
MÁRIA & LUKÁŠ commemorative / spomienkové, 2013 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby. Dĺžka videa - 1:41:09 Kamera - Matúš Astrab, The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding. Length of the video – 1:41:09 Camera – Matúš Astrab
MÁRIA & LUKÁŠ commemorative / spomienkové, 2013 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby. Dĺžka videa - 1:41:09 Kamera - Matúš Astrab, The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding. Length of the video – 1:41:09 Camera – Matúš Astrab