WORKS

ABOUT

CONTACT

AĎA & MIŠKO commemorative / spomienkové, 2016 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby a krátke svieže video vhodné na zdieľanie po sociálnych sieťach. Dĺžka videí - 05:02 a 43:08 Kamera - Matúš Astrab, svadobčania GoPro Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding and a shorter fresh video usable for sharing on the social networks. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab, the wedding guests via GoPro Music in the video - from freemusicarchive.org

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
AĎA & MIŠKO commemorative / spomienkové, 2016 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby a krátke svieže video vhodné na zdieľanie po sociálnych sieťach. Dĺžka videí - 05:02 a 43:08 Kamera - Matúš Astrab, svadobčania GoPro Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding and a shorter fresh video usable for sharing on the social networks. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab, the wedding guests via GoPro Music in the video - from freemusicarchive.org
animované lgo Matúša Astraba
AĎA & MIŠKO commemorative / spomienkové, 2016 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby a krátke svieže video vhodné na zdieľanie po sociálnych sieťach. Dĺžka videí - 05:02 a 43:08 Kamera - Matúš Astrab, svadobčania GoPro Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding and a shorter fresh video usable for sharing on the social networks. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab, the wedding guests via GoPro Music in the video - from freemusicarchive.org
AĎA & MIŠKO commemorative / spomienkové, 2016 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby a krátke svieže video vhodné na zdieľanie po sociálnych sieťach. Dĺžka videí - 05:02 a 43:08 Kamera - Matúš Astrab, svadobčania GoPro Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding and a shorter fresh video usable for sharing on the social networks. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab, the wedding guests via GoPro Music in the video - from freemusicarchive.org
animované lgo Matúša Astraba
AĎA & MIŠKO commemorative / spomienkové, 2016 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby a krátke svieže video vhodné na zdieľanie po sociálnych sieťach. Dĺžka videí - 05:02 a 43:08 Kamera - Matúš Astrab, svadobčania GoPro Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding and a shorter fresh video usable for sharing on the social networks. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab, the wedding guests via GoPro Music in the video - from freemusicarchive.org
AĎA & MIŠKO commemorative / spomienkové, 2016 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad v oravskom prostredí. Táto kategória zahŕňa dlhšie video ako záznam svadby a krátke svieže video vhodné na zdieľanie po sociálnych sieťach. Dĺžka videí - 05:02 a 43:08 Kamera - Matúš Astrab, svadobčania GoPro Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony in the environment of Orava. This category includes a longer video as a record of the wedding and a shorter fresh video usable for sharing on the social networks. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab, the wedding guests via GoPro Music in the video - from freemusicarchive.org