WORKS

ABOUT

CONTACT

JANKA & ANDREJ commemorative / spomienkové, 2014 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad na krásnom Oravskom hrade. Video je zostrihané do požadovanej 20 minútovej verzie ktorá je záživnejšia pre častejšie pozeranie. Dĺžka videa - 19:58 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony at the beautiful Orava castle. The video is edited within the required 20 minute version which is more interesting for the more frequent viewing. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab Music in the video - from freemusicarchive.org

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
JANKA & ANDREJ commemorative / spomienkové, 2014 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad na krásnom Oravskom hrade. Video je zostrihané do požadovanej 20 minútovej verzie ktorá je záživnejšia pre častejšie pozeranie. Dĺžka videa - 19:58 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony at the beautiful Orava castle. The video is edited within the required 20 minute version which is more interesting for the more frequent viewing. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab Music in the video - from freemusicarchive.org
animované lgo Matúša Astraba
JANKA & ANDREJ commemorative / spomienkové, 2014 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad na krásnom Oravskom hrade. Video je zostrihané do požadovanej 20 minútovej verzie ktorá je záživnejšia pre častejšie pozeranie. Dĺžka videa - 19:58 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony at the beautiful Orava castle. The video is edited within the required 20 minute version which is more interesting for the more frequent viewing. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab Music in the video - from freemusicarchive.org
JANKA & ANDREJ commemorative / spomienkové, 2014 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad na krásnom Oravskom hrade. Video je zostrihané do požadovanej 20 minútovej verzie ktorá je záživnejšia pre častejšie pozeranie. Dĺžka videa - 19:58 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony at the beautiful Orava castle. The video is edited within the required 20 minute version which is more interesting for the more frequent viewing. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab Music in the video - from freemusicarchive.org
animované lgo Matúša Astraba
JANKA & ANDREJ commemorative / spomienkové, 2014 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad na krásnom Oravskom hrade. Video je zostrihané do požadovanej 20 minútovej verzie ktorá je záživnejšia pre častejšie pozeranie. Dĺžka videa - 19:58 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony at the beautiful Orava castle. The video is edited within the required 20 minute version which is more interesting for the more frequent viewing. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab Music in the video - from freemusicarchive.org
JANKA & ANDREJ commemorative / spomienkové, 2014 Video zaznamenáva svadobný deň a obrad na krásnom Oravskom hrade. Video je zostrihané do požadovanej 20 minútovej verzie ktorá je záživnejšia pre častejšie pozeranie. Dĺžka videa - 19:58 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a wedding day and ceremony at the beautiful Orava castle. The video is edited within the required 20 minute version which is more interesting for the more frequent viewing. Length of the video – 19:58 Camera – Matúš Astrab Music in the video - from freemusicarchive.org