WORKS

ABOUT

CONTACT

STOM - LOGO commercial / komerčné, 2016 Logo bolo navrhnuté pre firmu, ktorá sa zaoberá prácou s potrubiami a vzduchotechnikou. V tomto duchu bolo navrhnutých pár log, ktoré ale neboli použité spoločnosťou. The logo was designed for a company that occupies with the work with pipes and air-conditioning systems. In this spirit, it was designed a few logos, but these have not been used by the company.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
STOM - LOGO commercial / komerčné, 2016 Logo bolo navrhnuté pre firmu, ktorá sa zaoberá prácou s potrubiami a vzduchotechnikou. V tomto duchu bolo navrhnutých pár log, ktoré ale neboli použité spoločnosťou. The logo was designed for a company that occupies with the work with pipes and air-conditioning systems. In this spirit, it was designed a few logos, but these have not been used by the company.
STOM - LOGO commercial / komerčné, 2016 Logo bolo navrhnuté pre firmu, ktorá sa zaoberá prácou s potrubiami a vzduchotechnikou. V tomto duchu bolo navrhnutých pár log, ktoré ale neboli použité spoločnosťou. The logo was designed for a company that occupies with the work with pipes and air-conditioning systems. In this spirit, it was designed a few logos, but these have not been used by the company.
animované lgo Matúša Astraba
STOM - LOGO commercial / komerčné, 2016 Logo bolo navrhnuté pre firmu, ktorá sa zaoberá prácou s potrubiami a vzduchotechnikou. V tomto duchu bolo navrhnutých pár log, ktoré ale neboli použité spoločnosťou. The logo was designed for a company that occupies with the work with pipes and air-conditioning systems. In this spirit, it was designed a few logos, but these have not been used by the company.
STOM - LOGO commercial / komerčné, 2016 Logo bolo navrhnuté pre firmu, ktorá sa zaoberá prácou s potrubiami a vzduchotechnikou. V tomto duchu bolo navrhnutých pár log, ktoré ale neboli použité spoločnosťou. The logo was designed for a company that occupies with the work with pipes and air-conditioning systems. In this spirit, it was designed a few logos, but these have not been used by the company.
animované lgo Matúša Astraba
STOM - LOGO commercial / komerčné, 2016 Logo bolo navrhnuté pre firmu, ktorá sa zaoberá prácou s potrubiami a vzduchotechnikou. V tomto duchu bolo navrhnutých pár log, ktoré ale neboli použité spoločnosťou. The logo was designed for a company that occupies with the work with pipes and air-conditioning systems. In this spirit, it was designed a few logos, but these have not been used by the company.