MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

SRNKA / DOE

2015

 

 

 

Na tomto workshope sa schádzajú združený umelci zo Slovenska, Poľska alebo Francúzska a pracujú prevažne v plenéri.  Inšpiráciou je im okolitá oravská príroda a vlastnosti prevažne prírodných materiálov. Voľná téma poskytuje umelcom priestor na vlastnú realizáciu a nekladie medze ich tvorivosti. Myšlienka organizovať workshop Srnka vznikla pred pár rokmi s cieľom združiť kreatívnych ľudí s nezištným cieľom svojou troškou prispieť k oživeniu časom zabudnutej dedinky Srňacie. Workshop trvá týždeň a  býva zakončený v rovnaký deň kedy sa konajú výročné oslavy tejto obce. Zhotovené diela tu bývajú vystavené a oživujú svojou prítomnosťou túto zabudnutú ale krásnu historickú obec. Moja spoločná participácia so Šimonom Chylom v tomto roku bola v podobe sochy lukostrelca z neďalekého zvaleného jaseňa.

Fotodokumentácia zaznamenáva priebeh týmto podujatím a situáciami ktoré sním súviseli.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab, Angelika Małkowska

 

 

 

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba