WORKS

ABOUT

CONTACT

OZ SSPO - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo, vytvorené pre občianske združenie Spojme sa pre Oravu. K videniu tu je viacero variant loga s fragmentami rúk v spoločnom zovretí, ktoré symbolizujú spoločný cieľ a spojenie jednotlivcov. A logo created for the civil association Spojme sa pre Oravu (Unite for Orava). You can see here several variants of the logo with the fragments of hands in a clench, which symbolize a common goal and connection of individuals.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
OZ SSPO - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo, vytvorené pre občianske združenie Spojme sa pre Oravu. K videniu tu je viacero variant loga s fragmentami rúk v spoločnom zovretí, ktoré symbolizujú spoločný cieľ a spojenie jednotlivcov. A logo created for the civil association Spojme sa pre Oravu (Unite for Orava). You can see here several variants of the logo with the fragments of hands in a clench, which symbolize a common goal and connection of individuals.
OZ SSPO - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo, vytvorené pre občianske združenie Spojme sa pre Oravu. K videniu tu je viacero variant loga s fragmentami rúk v spoločnom zovretí, ktoré symbolizujú spoločný cieľ a spojenie jednotlivcov. A logo created for the civil association Spojme sa pre Oravu (Unite for Orava). You can see here several variants of the logo with the fragments of hands in a clench, which symbolize a common goal and connection of individuals.
animované lgo Matúša Astraba
OZ SSPO - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo, vytvorené pre občianske združenie Spojme sa pre Oravu. K videniu tu je viacero variant loga s fragmentami rúk v spoločnom zovretí, ktoré symbolizujú spoločný cieľ a spojenie jednotlivcov. A logo created for the civil association Spojme sa pre Oravu (Unite for Orava). You can see here several variants of the logo with the fragments of hands in a clench, which symbolize a common goal and connection of individuals.
OZ SSPO - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo, vytvorené pre občianske združenie Spojme sa pre Oravu. K videniu tu je viacero variant loga s fragmentami rúk v spoločnom zovretí, ktoré symbolizujú spoločný cieľ a spojenie jednotlivcov. A logo created for the civil association Spojme sa pre Oravu (Unite for Orava). You can see here several variants of the logo with the fragments of hands in a clench, which symbolize a common goal and connection of individuals.
animované lgo Matúša Astraba
OZ SSPO - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo, vytvorené pre občianske združenie Spojme sa pre Oravu. K videniu tu je viacero variant loga s fragmentami rúk v spoločnom zovretí, ktoré symbolizujú spoločný cieľ a spojenie jednotlivcov. A logo created for the civil association Spojme sa pre Oravu (Unite for Orava). You can see here several variants of the logo with the fragments of hands in a clench, which symbolize a common goal and connection of individuals.