WORKS

ABOUT

CONTACT

EMENTAL cmmercial / komerčné, 2009 Dochucovacia sada znázorňujúca syr Ementál. Jednotlivé soľničky sa napĺňajú odkrútením dvoch skrutiek a následným odsunutím krytu. Táto súprava v sebe nesie variabilný a ekologický dizajn. Ručne spracované slivkové drevo ktoré tvorí jadro jednotlivých dochucovadiel je uzavreté trojvrstvovou preglejkou z ktorej je vytvorený aj stojan na celú sadu. Po vytiahnutí soľničiek je možné ich kryt použiť aj ako stojan na servítky. Seasoning set illustrating the cheese Emmental. The individual salt cellars are filled by turning two screws, and then sliding the cover. This set in itself carries variable and ecological design. Hand processed plum wood, which is creating the core of the individual seasoning, is closed by a three-layer plywood from which it is created also the stand for the whole set. After taking the salt cellars out it is also possible to use the cover as a stand on the napkins. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
EMENTAL cmmercial / komerčné, 2009 Dochucovacia sada znázorňujúca syr Ementál. Jednotlivé soľničky sa napĺňajú odkrútením dvoch skrutiek a následným odsunutím krytu. Táto súprava v sebe nesie variabilný a ekologický dizajn. Ručne spracované slivkové drevo ktoré tvorí jadro jednotlivých dochucovadiel je uzavreté trojvrstvovou preglejkou z ktorej je vytvorený aj stojan na celú sadu. Po vytiahnutí soľničiek je možné ich kryt použiť aj ako stojan na servítky. Seasoning set illustrating the cheese Emmental. The individual salt cellars are filled by turning two screws, and then sliding the cover. This set in itself carries variable and ecological design. Hand processed plum wood, which is creating the core of the individual seasoning, is closed by a three-layer plywood from which it is created also the stand for the whole set. After taking the salt cellars out it is also possible to use the cover as a stand on the napkins. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
EMENTAL cmmercial / komerčné, 2009 Dochucovacia sada znázorňujúca syr Ementál. Jednotlivé soľničky sa napĺňajú odkrútením dvoch skrutiek a následným odsunutím krytu. Táto súprava v sebe nesie variabilný a ekologický dizajn. Ručne spracované slivkové drevo ktoré tvorí jadro jednotlivých dochucovadiel je uzavreté trojvrstvovou preglejkou z ktorej je vytvorený aj stojan na celú sadu. Po vytiahnutí soľničiek je možné ich kryt použiť aj ako stojan na servítky. Seasoning set illustrating the cheese Emmental. The individual salt cellars are filled by turning two screws, and then sliding the cover. This set in itself carries variable and ecological design. Hand processed plum wood, which is creating the core of the individual seasoning, is closed by a three-layer plywood from which it is created also the stand for the whole set. After taking the salt cellars out it is also possible to use the cover as a stand on the napkins. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
EMENTAL cmmercial / komerčné, 2009 Dochucovacia sada znázorňujúca syr Ementál. Jednotlivé soľničky sa napĺňajú odkrútením dvoch skrutiek a následným odsunutím krytu. Táto súprava v sebe nesie variabilný a ekologický dizajn. Ručne spracované slivkové drevo ktoré tvorí jadro jednotlivých dochucovadiel je uzavreté trojvrstvovou preglejkou z ktorej je vytvorený aj stojan na celú sadu. Po vytiahnutí soľničiek je možné ich kryt použiť aj ako stojan na servítky. Seasoning set illustrating the cheese Emmental. The individual salt cellars are filled by turning two screws, and then sliding the cover. This set in itself carries variable and ecological design. Hand processed plum wood, which is creating the core of the individual seasoning, is closed by a three-layer plywood from which it is created also the stand for the whole set. After taking the salt cellars out it is also possible to use the cover as a stand on the napkins. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
EMENTAL cmmercial / komerčné, 2009 Dochucovacia sada znázorňujúca syr Ementál. Jednotlivé soľničky sa napĺňajú odkrútením dvoch skrutiek a následným odsunutím krytu. Táto súprava v sebe nesie variabilný a ekologický dizajn. Ručne spracované slivkové drevo ktoré tvorí jadro jednotlivých dochucovadiel je uzavreté trojvrstvovou preglejkou z ktorej je vytvorený aj stojan na celú sadu. Po vytiahnutí soľničiek je možné ich kryt použiť aj ako stojan na servítky. Seasoning set illustrating the cheese Emmental. The individual salt cellars are filled by turning two screws, and then sliding the cover. This set in itself carries variable and ecological design. Hand processed plum wood, which is creating the core of the individual seasoning, is closed by a three-layer plywood from which it is created also the stand for the whole set. After taking the salt cellars out it is also possible to use the cover as a stand on the napkins. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
EMENTAL cmmercial / komerčné, 2009 Dochucovacia sada znázorňujúca syr Ementál. Jednotlivé soľničky sa napĺňajú odkrútením dvoch skrutiek a následným odsunutím krytu. Táto súprava v sebe nesie variabilný a ekologický dizajn. Ručne spracované slivkové drevo ktoré tvorí jadro jednotlivých dochucovadiel je uzavreté trojvrstvovou preglejkou z ktorej je vytvorený aj stojan na celú sadu. Po vytiahnutí soľničiek je možné ich kryt použiť aj ako stojan na servítky. Seasoning set illustrating the cheese Emmental. The individual salt cellars are filled by turning two screws, and then sliding the cover. This set in itself carries variable and ecological design. Hand processed plum wood, which is creating the core of the individual seasoning, is closed by a three-layer plywood from which it is created also the stand for the whole set. After taking the salt cellars out it is also possible to use the cover as a stand on the napkins. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: