WORKS

ABOUT

CONTACT

LÍNIA / THE LINE commercial / komerčné, 2010 Prvopočiatočná myšlienka spočíva v jednoduchosti a ľahkosti. Sánky znázorňujú jednoduchú krivku akoby načrtnutú jedným ťahom ruky. Ich tvar a konštrukcia v sebe zahŕňajú vhodné podmienky na jednoduchý spôsob výroby a taktiež sú vhodné do priemyselnej výroby. The idea from the outset lies in the simplicity and easiness. The sledge represents a simple curve like it is sketched by one stroke of the hand. Their shape and construction include appropriate conditions for a simple method of production and are also suitable for industrial production. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
LÍNIA / THE LINE commercial / komerčné, 2010 Prvopočiatočná myšlienka spočíva v jednoduchosti a ľahkosti. Sánky znázorňujú jednoduchú krivku akoby načrtnutú jedným ťahom ruky. Ich tvar a konštrukcia v sebe zahŕňajú vhodné podmienky na jednoduchý spôsob výroby a taktiež sú vhodné do priemyselnej výroby. The idea from the outset lies in the simplicity and easiness. The sledge represents a simple curve like it is sketched by one stroke of the hand. Their shape and construction include appropriate conditions for a simple method of production and are also suitable for industrial production. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
LÍNIA / THE LINE commercial / komerčné, 2010 Prvopočiatočná myšlienka spočíva v jednoduchosti a ľahkosti. Sánky znázorňujú jednoduchú krivku akoby načrtnutú jedným ťahom ruky. Ich tvar a konštrukcia v sebe zahŕňajú vhodné podmienky na jednoduchý spôsob výroby a taktiež sú vhodné do priemyselnej výroby. The idea from the outset lies in the simplicity and easiness. The sledge represents a simple curve like it is sketched by one stroke of the hand. Their shape and construction include appropriate conditions for a simple method of production and are also suitable for industrial production. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LÍNIA / THE LINE commercial / komerčné, 2010 Prvopočiatočná myšlienka spočíva v jednoduchosti a ľahkosti. Sánky znázorňujú jednoduchú krivku akoby načrtnutú jedným ťahom ruky. Ich tvar a konštrukcia v sebe zahŕňajú vhodné podmienky na jednoduchý spôsob výroby a taktiež sú vhodné do priemyselnej výroby. The idea from the outset lies in the simplicity and easiness. The sledge represents a simple curve like it is sketched by one stroke of the hand. Their shape and construction include appropriate conditions for a simple method of production and are also suitable for industrial production. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
LÍNIA / THE LINE commercial / komerčné, 2010 Prvopočiatočná myšlienka spočíva v jednoduchosti a ľahkosti. Sánky znázorňujú jednoduchú krivku akoby načrtnutú jedným ťahom ruky. Ich tvar a konštrukcia v sebe zahŕňajú vhodné podmienky na jednoduchý spôsob výroby a taktiež sú vhodné do priemyselnej výroby. The idea from the outset lies in the simplicity and easiness. The sledge represents a simple curve like it is sketched by one stroke of the hand. Their shape and construction include appropriate conditions for a simple method of production and are also suitable for industrial production. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LÍNIA / THE LINE commercial / komerčné, 2010 Prvopočiatočná myšlienka spočíva v jednoduchosti a ľahkosti. Sánky znázorňujú jednoduchú krivku akoby načrtnutú jedným ťahom ruky. Ich tvar a konštrukcia v sebe zahŕňajú vhodné podmienky na jednoduchý spôsob výroby a taktiež sú vhodné do priemyselnej výroby. The idea from the outset lies in the simplicity and easiness. The sledge represents a simple curve like it is sketched by one stroke of the hand. Their shape and construction include appropriate conditions for a simple method of production and are also suitable for industrial production. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: