WORKS

ABOUT

CONTACT

DAJ MI FACKU / SLAP ME conceptual / konceptuálne, 2013 Autoportrét posunutý do interaktívnej inštalácie kde si divák môže prefackať odliatok hlavy a následne dostane facku aj moja skutočná podobizeň vo videu. Takýmto spôsobom sa mi môžu ľudia inkognito pomstiť za moje možné prehrešky voči nim. "čím viac je busta zničená tým bolo prehreškov viac" A self-portrait shifted into an interactive installation where the viewer can slap a cast of a head and then my own portrait is slapped in a video. In this way people can, inkognito, avenge my offence against them. „The more is the bust destroyed the more offences against them I made.“ POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
DAJ MI FACKU / SLAP ME conceptual / konceptuálne, 2013 Autoportrét posunutý do interaktívnej inštalácie kde si divák môže prefackať odliatok hlavy a následne dostane facku aj moja skutočná podobizeň vo videu. Takýmto spôsobom sa mi môžu ľudia inkognito pomstiť za moje možné prehrešky voči nim. "čím viac je busta zničená tým bolo prehreškov viac" A self-portrait shifted into an interactive installation where the viewer can slap a cast of a head and then my own portrait is slapped in a video. In this way people can, inkognito, avenge my offence against them. „The more is the bust destroyed the more offences against them I made.“ POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
DAJ MI FACKU / SLAP ME conceptual / konceptuálne, 2013 Autoportrét posunutý do interaktívnej inštalácie kde si divák môže prefackať odliatok hlavy a následne dostane facku aj moja skutočná podobizeň vo videu. Takýmto spôsobom sa mi môžu ľudia inkognito pomstiť za moje možné prehrešky voči nim. "čím viac je busta zničená tým bolo prehreškov viac" A self-portrait shifted into an interactive installation where the viewer can slap a cast of a head and then my own portrait is slapped in a video. In this way people can, inkognito, avenge my offence against them. „The more is the bust destroyed the more offences against them I made.“ POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
DAJ MI FACKU / SLAP ME conceptual / konceptuálne, 2013 Autoportrét posunutý do interaktívnej inštalácie kde si divák môže prefackať odliatok hlavy a následne dostane facku aj moja skutočná podobizeň vo videu. Takýmto spôsobom sa mi môžu ľudia inkognito pomstiť za moje možné prehrešky voči nim. "čím viac je busta zničená tým bolo prehreškov viac" A self-portrait shifted into an interactive installation where the viewer can slap a cast of a head and then my own portrait is slapped in a video. In this way people can, inkognito, avenge my offence against them. „The more is the bust destroyed the more offences against them I made.“ POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
DAJ MI FACKU / SLAP ME conceptual / konceptuálne, 2013 Autoportrét posunutý do interaktívnej inštalácie kde si divák môže prefackať odliatok hlavy a následne dostane facku aj moja skutočná podobizeň vo videu. Takýmto spôsobom sa mi môžu ľudia inkognito pomstiť za moje možné prehrešky voči nim. "čím viac je busta zničená tým bolo prehreškov viac" A self-portrait shifted into an interactive installation where the viewer can slap a cast of a head and then my own portrait is slapped in a video. In this way people can, inkognito, avenge my offence against them. „The more is the bust destroyed the more offences against them I made.“ POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
DAJ MI FACKU / SLAP ME conceptual / konceptuálne, 2013 Autoportrét posunutý do interaktívnej inštalácie kde si divák môže prefackať odliatok hlavy a následne dostane facku aj moja skutočná podobizeň vo videu. Takýmto spôsobom sa mi môžu ľudia inkognito pomstiť za moje možné prehrešky voči nim. "čím viac je busta zničená tým bolo prehreškov viac" A self-portrait shifted into an interactive installation where the viewer can slap a cast of a head and then my own portrait is slapped in a video. In this way people can, inkognito, avenge my offence against them. „The more is the bust destroyed the more offences against them I made.“ POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: