WORKS

ABOUT

CONTACT

LEBKY / SKULLS commercial / komrčné, 2014 Štúdie a repliky zvieracích lebiek pretvorené do virtuálnej 3D podoby. V tejto kolekcie je zaznamenaný aj proces tvorby týchto vizuálov za pomoci softvéru ZBrush. Virtuálne 3D sochárstvo tvorené prostredníctvom grafického tabletu. K videniu tu je lebka Tigra indického (Panthera tigris tigris) a Pandy veľkej (Ailuropoda melanoleuca) . Studies and replicas of animal skulls converted into a virtual 3D form. In this collection is recorded also the process of making these visuals with the help of the software ZBrush. Virtual 3D sculpture created by a graphic tablet. You can see here the skull of the Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) and the Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca).

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
LEBKY / SKULLS commercial / komrčné, 2014 Štúdie a repliky zvieracích lebiek pretvorené do virtuálnej 3D podoby. V tejto kolekcie je zaznamenaný aj proces tvorby týchto vizuálov za pomoci softvéru ZBrush. Virtuálne 3D sochárstvo tvorené prostredníctvom grafického tabletu. K videniu tu je lebka Tigra indického (Panthera tigris tigris) a Pandy veľkej (Ailuropoda melanoleuca) . Studies and replicas of animal skulls converted into a virtual 3D form. In this collection is recorded also the process of making these visuals with the help of the software ZBrush. Virtual 3D sculpture created by a graphic tablet. You can see here the skull of the Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) and the Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca).
animované lgo Matúša Astraba
LEBKY / SKULLS commercial / komrčné, 2014 Štúdie a repliky zvieracích lebiek pretvorené do virtuálnej 3D podoby. V tejto kolekcie je zaznamenaný aj proces tvorby týchto vizuálov za pomoci softvéru ZBrush. Virtuálne 3D sochárstvo tvorené prostredníctvom grafického tabletu. K videniu tu je lebka Tigra indického (Panthera tigris tigris) a Pandy veľkej (Ailuropoda melanoleuca) . Studies and replicas of animal skulls converted into a virtual 3D form. In this collection is recorded also the process of making these visuals with the help of the software ZBrush. Virtual 3D sculpture created by a graphic tablet. You can see here the skull of the Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) and the Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca).
LEBKY / SKULLS commercial / komrčné, 2014 Štúdie a repliky zvieracích lebiek pretvorené do virtuálnej 3D podoby. V tejto kolekcie je zaznamenaný aj proces tvorby týchto vizuálov za pomoci softvéru ZBrush. Virtuálne 3D sochárstvo tvorené prostredníctvom grafického tabletu. K videniu tu je lebka Tigra indického (Panthera tigris tigris) a Pandy veľkej (Ailuropoda melanoleuca) . Studies and replicas of animal skulls converted into a virtual 3D form. In this collection is recorded also the process of making these visuals with the help of the software ZBrush. Virtual 3D sculpture created by a graphic tablet. You can see here the skull of the Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) and the Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca).
animované lgo Matúša Astraba
LEBKY / SKULLS commercial / komrčné, 2014 Štúdie a repliky zvieracích lebiek pretvorené do virtuálnej 3D podoby. V tejto kolekcie je zaznamenaný aj proces tvorby týchto vizuálov za pomoci softvéru ZBrush. Virtuálne 3D sochárstvo tvorené prostredníctvom grafického tabletu. K videniu tu je lebka Tigra indického (Panthera tigris tigris) a Pandy veľkej (Ailuropoda melanoleuca) . Studies and replicas of animal skulls converted into a virtual 3D form. In this collection is recorded also the process of making these visuals with the help of the software ZBrush. Virtual 3D sculpture created by a graphic tablet. You can see here the skull of the Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) and the Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca).
LEBKY / SKULLS commercial / komrčné, 2014 Štúdie a repliky zvieracích lebiek pretvorené do virtuálnej 3D podoby. V tejto kolekcie je zaznamenaný aj proces tvorby týchto vizuálov za pomoci softvéru ZBrush. Virtuálne 3D sochárstvo tvorené prostredníctvom grafického tabletu. K videniu tu je lebka Tigra indického (Panthera tigris tigris) a Pandy veľkej (Ailuropoda melanoleuca) . Studies and replicas of animal skulls converted into a virtual 3D form. In this collection is recorded also the process of making these visuals with the help of the software ZBrush. Virtual 3D sculpture created by a graphic tablet. You can see here the skull of the Bengal Tiger (Panthera tigris tigris) and the Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca).