WORKS

ABOUT

CONTACT

SELFÍČKA / SELFIES conceptual/ konceptuálne, 2014 Práca spočíva z vytvorenia vlastného aparátu na zhotovovanie fotografií- camera opscura s ktorou som navštívil pár žien ktoré som naaranžoval v klasických selfie pózach pred zrkadlom v ich domácom prostredí a následne zhotovil fotografie už spomínaným aparátom na 9 x 12 cm negatívny film . Aj napriek doplnkového svetla vychádzali expozičné časy dlhé na to, aby človek udržal v ruke aparát bez rozmazania obrazu. Takto v sebe nesú svojskú atmosféru a aj napriek klasickým technikám majú v sebe súčasnú tematiku a posolstvo ako paródia na dennodenné zhotovovanie selfie fotografií a ich zdieľanie na sociálnych sieťach. The work consists in creating my own camera - camera opscura, by which I've visited several women and arranged them in classic selfie poses in front of a mirror in their home environment. Then I made photographs of the aforementioned camera for a 9 x 12 cm negative film. Despite the additional light, the exposure times were long enough to hold a camera without blurring the image. In this way, they carry their own atmosphere, and despite classic techni ques, they have contemporary themes and messages as a parody of the day-to-day making of selfies and their sharing on social networks.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
SELFÍČKA / SELFIES conceptual/ konceptuálne, 2014 Práca spočíva z vytvorenia vlastného aparátu na zhotovovanie fotografií- camera opscura s ktorou som navštívil pár žien ktoré som naaranžoval v klasických selfie pózach pred zrkadlom v ich domácom prostredí a následne zhotovil fotografie už spomínaným aparátom na 9 x 12 cm negatívny film . Aj napriek doplnkového svetla vychádzali expozičné časy dlhé na to, aby človek udržal v ruke aparát bez rozmazania obrazu. Takto v sebe nesú svojskú atmosféru a aj napriek klasickým technikám majú v sebe súčasnú tematiku a posolstvo ako paródia na dennodenné zhotovovanie selfie fotografií a ich zdieľanie na sociálnych sieťach. The work consists in creating my own camera - camera opscura, by which I've visited several women and arranged them in classic selfie poses in front of a mirror in their home environment. Then I made photographs of the aforementioned camera for a 9 x 12 cm negative film. Despite the additional light, the exposure times were long enough to hold a camera without blurring the image. In this way, they carry their own atmosphere, and despite classic techni ques, they have contemporary themes and messages as a parody of the day-to-day making of selfies and their sharing on social networks.
animované lgo Matúša Astraba
SELFÍČKA / SELFIES conceptual/ konceptuálne, 2014 Práca spočíva z vytvorenia vlastného aparátu na zhotovovanie fotografií- camera opscura s ktorou som navštívil pár žien ktoré som naaranžoval v klasických selfie pózach pred zrkadlom v ich domácom prostredí a následne zhotovil fotografie už spomínaným aparátom na 9 x 12 cm negatívny film . Aj napriek doplnkového svetla vychádzali expozičné časy dlhé na to, aby človek udržal v ruke aparát bez rozmazania obrazu. Takto v sebe nesú svojskú atmosféru a aj napriek klasickým technikám majú v sebe súčasnú tematiku a posolstvo ako paródia na dennodenné zhotovovanie selfie fotografií a ich zdieľanie na sociálnych sieťach. The work consists in creating my own camera - camera opscura, by which I've visited several women and arranged them in classic selfie poses in front of a mirror in their home environment. Then I made photographs of the aforementioned camera for a 9 x 12 cm negative film. Despite the additional light, the exposure times were long enough to hold a camera without blurring the image. In this way, they carry their own atmosphere, and despite classic techni ques, they have contemporary themes and messages as a parody of the day-to-day making of selfies and their sharing on social networks.
SELFÍČKA / SELFIES conceptual/ konceptuálne, 2014 Práca spočíva z vytvorenia vlastného aparátu na zhotovovanie fotografií- camera opscura s ktorou som navštívil pár žien ktoré som naaranžoval v klasických selfie pózach pred zrkadlom v ich domácom prostredí a následne zhotovil fotografie už spomínaným aparátom na 9 x 12 cm negatívny film . Aj napriek doplnkového svetla vychádzali expozičné časy dlhé na to, aby človek udržal v ruke aparát bez rozmazania obrazu. Takto v sebe nesú svojskú atmosféru a aj napriek klasickým technikám majú v sebe súčasnú tematiku a posolstvo ako paródia na dennodenné zhotovovanie selfie fotografií a ich zdieľanie na sociálnych sieťach. The work consists in creating my own camera - camera opscura, by which I've visited several women and arranged them in classic selfie poses in front of a mirror in their home environment. Then I made photographs of the aforementioned camera for a 9 x 12 cm negative film. Despite the additional light, the exposure times were long enough to hold a camera without blurring the image. In this way, they carry their own atmosphere, and despite classic techni ques, they have contemporary themes and messages as a parody of the day-to-day making of selfies and their sharing on social networks.
animované lgo Matúša Astraba
SELFÍČKA / SELFIES conceptual/ konceptuálne, 2014 Práca spočíva z vytvorenia vlastného aparátu na zhotovovanie fotografií- camera opscura s ktorou som navštívil pár žien ktoré som naaranžoval v klasických selfie pózach pred zrkadlom v ich domácom prostredí a následne zhotovil fotografie už spomínaným aparátom na 9 x 12 cm negatívny film . Aj napriek doplnkového svetla vychádzali expozičné časy dlhé na to, aby človek udržal v ruke aparát bez rozmazania obrazu. Takto v sebe nesú svojskú atmosféru a aj napriek klasickým technikám majú v sebe súčasnú tematiku a posolstvo ako paródia na dennodenné zhotovovanie selfie fotografií a ich zdieľanie na sociálnych sieťach. The work consists in creating my own camera - camera opscura, by which I've visited several women and arranged them in classic selfie poses in front of a mirror in their home environment. Then I made photographs of the aforementioned camera for a 9 x 12 cm negative film. Despite the additional light, the exposure times were long enough to hold a camera without blurring the image. In this way, they carry their own atmosphere, and despite classic techni ques, they have contemporary themes and messages as a parody of the day-to-day making of selfies and their sharing on social networks.
SELFÍČKA / SELFIES conceptual/ konceptuálne, 2014 Práca spočíva z vytvorenia vlastného aparátu na zhotovovanie fotografií- camera opscura s ktorou som navštívil pár žien ktoré som naaranžoval v klasických selfie pózach pred zrkadlom v ich domácom prostredí a následne zhotovil fotografie už spomínaným aparátom na 9 x 12 cm negatívny film . Aj napriek doplnkového svetla vychádzali expozičné časy dlhé na to, aby človek udržal v ruke aparát bez rozmazania obrazu. Takto v sebe nesú svojskú atmosféru a aj napriek klasickým technikám majú v sebe súčasnú tematiku a posolstvo ako paródia na dennodenné zhotovovanie selfie fotografií a ich zdieľanie na sociálnych sieťach. The work consists in creating my own camera - camera opscura, by which I've visited several women and arranged them in classic selfie poses in front of a mirror in their home environment. Then I made photographs of the aforementioned camera for a 9 x 12 cm negative film. Despite the additional light, the exposure times were long enough to hold a camera without blurring the image. In this way, they carry their own atmosphere, and despite classic techni ques, they have contemporary themes and messages as a parody of the day-to-day making of selfies and their sharing on social networks.