WORKS

ABOUT

CONTACT

SVETLO STROMU / LIGHT OF TREE conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná a zároveň zvuková inštalácia ktorá je v tomto prípadne prispôsobená Sekvojovcu mamutiemu. Proces inštalácie sa odohráva v botanickej záhrade kde sa nachádza tento strom. Cieľom diela je pozdvihnúť a oživiť tento prírodný fragment ktorý je symbolom niečoho veľkolepého a vznešeného ako aj symbolom samotnej prírody. Sekvojovec je rozžiarený svetlom ktoré je priamo úmerné zvuku či už v podobe zvukovej stopy alebo priamej performácie hrania na hudobný nástroj. V tomto prípade môže byť dielo interaktívne a recipient ovplyvňuje projekciu a dianie na strome. A light and at the same time, sound installation which is in this case adapted to a giant sequoia. The process of the installation takes place in the botanical garden where the tree is located. The aim of this work is to elevate and revive this natural fragment which is the symbol of something majestic and noble, as the whole nature. The sequoia is ablaze with a light which is directly proportional to the sound, be it in a form of a soundtrack or a direct performance of laying on a musical instrument. In this case the work can be interactive and the recipient influences the projection and the action on the tree. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2017 - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2016

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
SVETLO STROMU / LIGHT OF TREE conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná a zároveň zvuková inštalácia ktorá je v tomto prípadne prispôsobená Sekvojovcu mamutiemu. Proces inštalácie sa odohráva v botanickej záhrade kde sa nachádza tento strom. Cieľom diela je pozdvihnúť a oživiť tento prírodný fragment ktorý je symbolom niečoho veľkolepého a vznešeného ako aj symbolom samotnej prírody. Sekvojovec je rozžiarený svetlom ktoré je priamo úmerné zvuku či už v podobe zvukovej stopy alebo priamej performácie hrania na hudobný nástroj. V tomto prípade môže byť dielo interaktívne a recipient ovplyvňuje projekciu a dianie na strome. A light and at the same time, sound installation which is in this case adapted to a giant sequoia. The process of the installation takes place in the botanical garden where the tree is located. The aim of this work is to elevate and revive this natural fragment which is the symbol of something majestic and noble, as the whole nature. The sequoia is ablaze with a light which is directly proportional to the sound, be it in a form of a soundtrack or a direct performance of laying on a musical instrument. In this case the work can be interactive and the recipient influences the projection and the action on the tree. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2017 - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2016
SVETLO STROMU / LIGHT OF TREE conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná a zároveň zvuková inštalácia ktorá je v tomto prípadne prispôsobená Sekvojovcu mamutiemu. Proces inštalácie sa odohráva v botanickej záhrade kde sa nachádza tento strom. Cieľom diela je pozdvihnúť a oživiť tento prírodný fragment ktorý je symbolom niečoho veľkolepého a vznešeného ako aj symbolom samotnej prírody. Sekvojovec je rozžiarený svetlom ktoré je priamo úmerné zvuku či už v podobe zvukovej stopy alebo priamej performácie hrania na hudobný nástroj. V tomto prípade môže byť dielo interaktívne a recipient ovplyvňuje projekciu a dianie na strome. A light and at the same time, sound installation which is in this case adapted to a giant sequoia. The process of the installation takes place in the botanical garden where the tree is located. The aim of this work is to elevate and revive this natural fragment which is the symbol of something majestic and noble, as the whole nature. The sequoia is ablaze with a light which is directly proportional to the sound, be it in a form of a soundtrack or a direct performance of laying on a musical instrument. In this case the work can be interactive and the recipient influences the projection and the action on the tree. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2017 - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2016
animované lgo Matúša Astraba
SVETLO STROMU / LIGHT OF TREE conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná a zároveň zvuková inštalácia ktorá je v tomto prípadne prispôsobená Sekvojovcu mamutiemu. Proces inštalácie sa odohráva v botanickej záhrade kde sa nachádza tento strom. Cieľom diela je pozdvihnúť a oživiť tento prírodný fragment ktorý je symbolom niečoho veľkolepého a vznešeného ako aj symbolom samotnej prírody. Sekvojovec je rozžiarený svetlom ktoré je priamo úmerné zvuku či už v podobe zvukovej stopy alebo priamej performácie hrania na hudobný nástroj. V tomto prípade môže byť dielo interaktívne a recipient ovplyvňuje projekciu a dianie na strome. A light and at the same time, sound installation which is in this case adapted to a giant sequoia. The process of the installation takes place in the botanical garden where the tree is located. The aim of this work is to elevate and revive this natural fragment which is the symbol of something majestic and noble, as the whole nature. The sequoia is ablaze with a light which is directly proportional to the sound, be it in a form of a soundtrack or a direct performance of laying on a musical instrument. In this case the work can be interactive and the recipient influences the projection and the action on the tree. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2017 - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2016
SVETLO STROMU / LIGHT OF TREE conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná a zároveň zvuková inštalácia ktorá je v tomto prípadne prispôsobená Sekvojovcu mamutiemu. Proces inštalácie sa odohráva v botanickej záhrade kde sa nachádza tento strom. Cieľom diela je pozdvihnúť a oživiť tento prírodný fragment ktorý je symbolom niečoho veľkolepého a vznešeného ako aj symbolom samotnej prírody. Sekvojovec je rozžiarený svetlom ktoré je priamo úmerné zvuku či už v podobe zvukovej stopy alebo priamej performácie hrania na hudobný nástroj. V tomto prípade môže byť dielo interaktívne a recipient ovplyvňuje projekciu a dianie na strome. A light and at the same time, sound installation which is in this case adapted to a giant sequoia. The process of the installation takes place in the botanical garden where the tree is located. The aim of this work is to elevate and revive this natural fragment which is the symbol of something majestic and noble, as the whole nature. The sequoia is ablaze with a light which is directly proportional to the sound, be it in a form of a soundtrack or a direct performance of laying on a musical instrument. In this case the work can be interactive and the recipient influences the projection and the action on the tree. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2017 - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2016
animované lgo Matúša Astraba
SVETLO STROMU / LIGHT OF TREE conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná a zároveň zvuková inštalácia ktorá je v tomto prípadne prispôsobená Sekvojovcu mamutiemu. Proces inštalácie sa odohráva v botanickej záhrade kde sa nachádza tento strom. Cieľom diela je pozdvihnúť a oživiť tento prírodný fragment ktorý je symbolom niečoho veľkolepého a vznešeného ako aj symbolom samotnej prírody. Sekvojovec je rozžiarený svetlom ktoré je priamo úmerné zvuku či už v podobe zvukovej stopy alebo priamej performácie hrania na hudobný nástroj. V tomto prípade môže byť dielo interaktívne a recipient ovplyvňuje projekciu a dianie na strome. A light and at the same time, sound installation which is in this case adapted to a giant sequoia. The process of the installation takes place in the botanical garden where the tree is located. The aim of this work is to elevate and revive this natural fragment which is the symbol of something majestic and noble, as the whole nature. The sequoia is ablaze with a light which is directly proportional to the sound, be it in a form of a soundtrack or a direct performance of laying on a musical instrument. In this case the work can be interactive and the recipient influences the projection and the action on the tree. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2017 - ILLUMINATION, multimediálny festival svetla, Banská Štiavnica, 2016