WORKS

ABOUT

CONTACT

ROZUM V HRSTI - PRÍRODA / BRAIN IN HAND - NATURE commercial / komerčné, 2018 Spoločenská hra na precvičenie pamäti a postrehu s tematikou prírodných spoločenstiev resp. biotopov. Grafickú dominantu tu tvorí 68 originálnych kariet prírodných prostredí v čisto vektorovom prevedení, čo je zdôraznené aj na ukážkach na konci webovej kolekcie. Práca zahŕňa aj obal hry a logo hernej edície. Spôsob hrania vychádza z klasických memorovacích hier, ktorý je v tomto prípade obohatený o nové prvky zahŕňajúce 3 bonusové karty, ktoré sú súčasťou hry. Hra Rozum v hrsti – PRÍRODA je pre záujemcov dostupná TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game for exercising the memory and sharp eye with the topic of natural communities, habitats. The graphical dominance is made up of 68 original cards of natural environments in a vector design, which is also highlighted at the end of the web collection. The work also includes the cover and the logo of the gaming edition. The way of playing is based on classic memory games, which is in this case enriched with new features including 3 bonus cards that are part of the game. The Brain in Hand - NATURE is available HERE with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
ROZUM V HRSTI - PRÍRODA / BRAIN IN HAND - NATURE commercial / komerčné, 2018 Spoločenská hra na precvičenie pamäti a postrehu s tematikou prírodných spoločenstiev resp. biotopov. Grafickú dominantu tu tvorí 68 originálnych kariet prírodných prostredí v čisto vektorovom prevedení, čo je zdôraznené aj na ukážkach na konci webovej kolekcie. Práca zahŕňa aj obal hry a logo hernej edície. Spôsob hrania vychádza z klasických memorovacích hier, ktorý je v tomto prípade obohatený o nové prvky zahŕňajúce 3 bonusové karty, ktoré sú súčasťou hry. Hra Rozum v hrsti – PRÍRODA je pre záujemcov dostupná TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game for exercising the memory and sharp eye with the topic of natural communities, habitats. The graphical dominance is made up of 68 original cards of natural environments in a vector design, which is also highlighted at the end of the web collection. The work also includes the cover and the logo of the gaming edition. The way of playing is based on classic memory games, which is in this case enriched with new features including 3 bonus cards that are part of the game. The Brain in Hand - NATURE is available HERE with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
ROZUM V HRSTI - PRÍRODA / BRAIN IN HAND - NATURE commercial / komerčné, 2018 Spoločenská hra na precvičenie pamäti a postrehu s tematikou prírodných spoločenstiev resp. biotopov. Grafickú dominantu tu tvorí 68 originálnych kariet prírodných prostredí v čisto vektorovom prevedení, čo je zdôraznené aj na ukážkach na konci webovej kolekcie. Práca zahŕňa aj obal hry a logo hernej edície. Spôsob hrania vychádza z klasických memorovacích hier, ktorý je v tomto prípade obohatený o nové prvky zahŕňajúce 3 bonusové karty, ktoré sú súčasťou hry. Hra Rozum v hrsti – PRÍRODA je pre záujemcov dostupná TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game for exercising the memory and sharp eye with the topic of natural communities, habitats. The graphical dominance is made up of 68 original cards of natural environments in a vector design, which is also highlighted at the end of the web collection. The work also includes the cover and the logo of the gaming edition. The way of playing is based on classic memory games, which is in this case enriched with new features including 3 bonus cards that are part of the game. The Brain in Hand - NATURE is available HERE with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
ROZUM V HRSTI - PRÍRODA / BRAIN IN HAND - NATURE commercial / komerčné, 2018 Spoločenská hra na precvičenie pamäti a postrehu s tematikou prírodných spoločenstiev resp. biotopov. Grafickú dominantu tu tvorí 68 originálnych kariet prírodných prostredí v čisto vektorovom prevedení, čo je zdôraznené aj na ukážkach na konci webovej kolekcie. Práca zahŕňa aj obal hry a logo hernej edície. Spôsob hrania vychádza z klasických memorovacích hier, ktorý je v tomto prípade obohatený o nové prvky zahŕňajúce 3 bonusové karty, ktoré sú súčasťou hry. Hra Rozum v hrsti – PRÍRODA je pre záujemcov dostupná TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game for exercising the memory and sharp eye with the topic of natural communities, habitats. The graphical dominance is made up of 68 original cards of natural environments in a vector design, which is also highlighted at the end of the web collection. The work also includes the cover and the logo of the gaming edition. The way of playing is based on classic memory games, which is in this case enriched with new features including 3 bonus cards that are part of the game. The Brain in Hand - NATURE is available HERE with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
ROZUM V HRSTI - PRÍRODA / BRAIN IN HAND - NATURE commercial / komerčné, 2018 Spoločenská hra na precvičenie pamäti a postrehu s tematikou prírodných spoločenstiev resp. biotopov. Grafickú dominantu tu tvorí 68 originálnych kariet prírodných prostredí v čisto vektorovom prevedení, čo je zdôraznené aj na ukážkach na konci webovej kolekcie. Práca zahŕňa aj obal hry a logo hernej edície. Spôsob hrania vychádza z klasických memorovacích hier, ktorý je v tomto prípade obohatený o nové prvky zahŕňajúce 3 bonusové karty, ktoré sú súčasťou hry. Hra Rozum v hrsti – PRÍRODA je pre záujemcov dostupná TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game for exercising the memory and sharp eye with the topic of natural communities, habitats. The graphical dominance is made up of 68 original cards of natural environments in a vector design, which is also highlighted at the end of the web collection. The work also includes the cover and the logo of the gaming edition. The way of playing is based on classic memory games, which is in this case enriched with new features including 3 bonus cards that are part of the game. The Brain in Hand - NATURE is available HERE with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
ROZUM V HRSTI - PRÍRODA / BRAIN IN HAND - NATURE commercial / komerčné, 2018 Spoločenská hra na precvičenie pamäti a postrehu s tematikou prírodných spoločenstiev resp. biotopov. Grafickú dominantu tu tvorí 68 originálnych kariet prírodných prostredí v čisto vektorovom prevedení, čo je zdôraznené aj na ukážkach na konci webovej kolekcie. Práca zahŕňa aj obal hry a logo hernej edície. Spôsob hrania vychádza z klasických memorovacích hier, ktorý je v tomto prípade obohatený o nové prvky zahŕňajúce 3 bonusové karty, ktoré sú súčasťou hry. Hra Rozum v hrsti – PRÍRODA je pre záujemcov dostupná TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game for exercising the memory and sharp eye with the topic of natural communities, habitats. The graphical dominance is made up of 68 original cards of natural environments in a vector design, which is also highlighted at the end of the web collection. The work also includes the cover and the logo of the gaming edition. The way of playing is based on classic memory games, which is in this case enriched with new features including 3 bonus cards that are part of the game. The Brain in Hand - NATURE is available HERE with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: