WORKS

ABOUT

CONTACT

RODEO commercial / komerčné, 2015 Stolová spoločenská hra s tematikou konského rodea a ranču. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania je na báze obchodovania a kupovania jednotlivých rančov a prekonávania rodeo tratí. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty koní, karty s úlohami, platidlá a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo a všetky kone sú ručne kreslené na grafickom tablete. Rodeo je dostupné pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of a horse rodeo and ranch. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing is based on trading and buying individual ranches and overcoming rodeo tracks. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphical environments, such as: the gaming field, cards of horses, cards with the tasks, means of payment and of course the box. The whole concept has its own logo and all the horses are hand drawn on a graphics tablet. Rodeo is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
RODEO commercial / komerčné, 2015 Stolová spoločenská hra s tematikou konského rodea a ranču. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania je na báze obchodovania a kupovania jednotlivých rančov a prekonávania rodeo tratí. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty koní, karty s úlohami, platidlá a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo a všetky kone sú ručne kreslené na grafickom tablete. Rodeo je dostupné pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of a horse rodeo and ranch. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing is based on trading and buying individual ranches and overcoming rodeo tracks. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphical environments, such as: the gaming field, cards of horses, cards with the tasks, means of payment and of course the box. The whole concept has its own logo and all the horses are hand drawn on a graphics tablet. Rodeo is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
RODEO commercial / komerčné, 2015 Stolová spoločenská hra s tematikou konského rodea a ranču. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania je na báze obchodovania a kupovania jednotlivých rančov a prekonávania rodeo tratí. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty koní, karty s úlohami, platidlá a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo a všetky kone sú ručne kreslené na grafickom tablete. Rodeo je dostupné pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of a horse rodeo and ranch. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing is based on trading and buying individual ranches and overcoming rodeo tracks. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphical environments, such as: the gaming field, cards of horses, cards with the tasks, means of payment and of course the box. The whole concept has its own logo and all the horses are hand drawn on a graphics tablet. Rodeo is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
RODEO commercial / komerčné, 2015 Stolová spoločenská hra s tematikou konského rodea a ranču. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania je na báze obchodovania a kupovania jednotlivých rančov a prekonávania rodeo tratí. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty koní, karty s úlohami, platidlá a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo a všetky kone sú ručne kreslené na grafickom tablete. Rodeo je dostupné pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of a horse rodeo and ranch. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing is based on trading and buying individual ranches and overcoming rodeo tracks. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphical environments, such as: the gaming field, cards of horses, cards with the tasks, means of payment and of course the box. The whole concept has its own logo and all the horses are hand drawn on a graphics tablet. Rodeo is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
RODEO commercial / komerčné, 2015 Stolová spoločenská hra s tematikou konského rodea a ranču. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania je na báze obchodovania a kupovania jednotlivých rančov a prekonávania rodeo tratí. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty koní, karty s úlohami, platidlá a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo a všetky kone sú ručne kreslené na grafickom tablete. Rodeo je dostupné pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of a horse rodeo and ranch. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing is based on trading and buying individual ranches and overcoming rodeo tracks. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphical environments, such as: the gaming field, cards of horses, cards with the tasks, means of payment and of course the box. The whole concept has its own logo and all the horses are hand drawn on a graphics tablet. Rodeo is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
RODEO commercial / komerčné, 2015 Stolová spoločenská hra s tematikou konského rodea a ranču. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania je na báze obchodovania a kupovania jednotlivých rančov a prekonávania rodeo tratí. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty koní, karty s úlohami, platidlá a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo a všetky kone sú ručne kreslené na grafickom tablete. Rodeo je dostupné pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of a horse rodeo and ranch. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing is based on trading and buying individual ranches and overcoming rodeo tracks. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphical environments, such as: the gaming field, cards of horses, cards with the tasks, means of payment and of course the box. The whole concept has its own logo and all the horses are hand drawn on a graphics tablet. Rodeo is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: