WORKS

ABOUT

CONTACT

OPRAVA / REPAIR conceptual / konceptuálne, 2013 Rozbité displeje z iPhonov sa znovu rozsvietia a spoločne vytvoria jedno dielo v podobe svetelnej inštalácie. Myšlienkou je znovu využiť poškodený produkt a kreatívne ho využiť vo výtvarnom diele. Jednotlivé projekcie fungujú ako malý mapping a vytvárajú na inštalácií príbeh. The broken displays of the iPhones are lighten up again and together are creating one work in a form of a light installation. The idea of the work is to reuse the broken product and use it creatively in an art work. The single projections are working as a small mapping and are creating a story on the installation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
OPRAVA / REPAIR conceptual / konceptuálne, 2013 Rozbité displeje z iPhonov sa znovu rozsvietia a spoločne vytvoria jedno dielo v podobe svetelnej inštalácie. Myšlienkou je znovu využiť poškodený produkt a kreatívne ho využiť vo výtvarnom diele. Jednotlivé projekcie fungujú ako malý mapping a vytvárajú na inštalácií príbeh. The broken displays of the iPhones are lighten up again and together are creating one work in a form of a light installation. The idea of the work is to reuse the broken product and use it creatively in an art work. The single projections are working as a small mapping and are creating a story on the installation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
OPRAVA / REPAIR conceptual / konceptuálne, 2013 Rozbité displeje z iPhonov sa znovu rozsvietia a spoločne vytvoria jedno dielo v podobe svetelnej inštalácie. Myšlienkou je znovu využiť poškodený produkt a kreatívne ho využiť vo výtvarnom diele. Jednotlivé projekcie fungujú ako malý mapping a vytvárajú na inštalácií príbeh. The broken displays of the iPhones are lighten up again and together are creating one work in a form of a light installation. The idea of the work is to reuse the broken product and use it creatively in an art work. The single projections are working as a small mapping and are creating a story on the installation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
OPRAVA / REPAIR conceptual / konceptuálne, 2013 Rozbité displeje z iPhonov sa znovu rozsvietia a spoločne vytvoria jedno dielo v podobe svetelnej inštalácie. Myšlienkou je znovu využiť poškodený produkt a kreatívne ho využiť vo výtvarnom diele. Jednotlivé projekcie fungujú ako malý mapping a vytvárajú na inštalácií príbeh. The broken displays of the iPhones are lighten up again and together are creating one work in a form of a light installation. The idea of the work is to reuse the broken product and use it creatively in an art work. The single projections are working as a small mapping and are creating a story on the installation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
OPRAVA / REPAIR conceptual / konceptuálne, 2013 Rozbité displeje z iPhonov sa znovu rozsvietia a spoločne vytvoria jedno dielo v podobe svetelnej inštalácie. Myšlienkou je znovu využiť poškodený produkt a kreatívne ho využiť vo výtvarnom diele. Jednotlivé projekcie fungujú ako malý mapping a vytvárajú na inštalácií príbeh. The broken displays of the iPhones are lighten up again and together are creating one work in a form of a light installation. The idea of the work is to reuse the broken product and use it creatively in an art work. The single projections are working as a small mapping and are creating a story on the installation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
OPRAVA / REPAIR conceptual / konceptuálne, 2013 Rozbité displeje z iPhonov sa znovu rozsvietia a spoločne vytvoria jedno dielo v podobe svetelnej inštalácie. Myšlienkou je znovu využiť poškodený produkt a kreatívne ho využiť vo výtvarnom diele. Jednotlivé projekcie fungujú ako malý mapping a vytvárajú na inštalácií príbeh. The broken displays of the iPhones are lighten up again and together are creating one work in a form of a light installation. The idea of the work is to reuse the broken product and use it creatively in an art work. The single projections are working as a small mapping and are creating a story on the installation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: