WORKS

ABOUT

CONTACT

PROBIOTIKA / PROBIOTICS commercial / komerčné, 2015 Práca spočíva z dvoch ilustrácií vo forme vektorovej grafiky, na ktorých sú zobrazené dve probiotické kapsule s tematikou divokého západu. Koncept, ktorý je zobrazený na obidvoch grafikách, bol vytvorený pre firmu, ktorá sa venuje výrobe týchto liekov, slúžiacich k napomáhaniu črevnej mikroflóry skrz rôzne kmene baktérií. Prvá ilustrácia hravým spôsobom zobrazuje kapsulu bežných probiotík, ktoré disponujú viacerými kmeňmi baktérií avšak nie sú v spoločnej harmónií a tak v sebe nenesú veľký účinok. Navzdory tomu druhá ilustrácia zobrazuje kapsulu spoločnosti, ktorá tvrdí že rôznych kmeňov baktérií v ich lieku nie je veľa, ale sú v spoločnej harmónií a tak sú účinnejšie svojmu zámeru. Sekcia zobrazuje finálne ilustrácie s detailmi a ručne kreslený návrh. The work consists of two illustrations in the form of vector graphics, on which are displayed two probiotic capsules with the theme of the wild west. The concept, which is shown on both graphics, was created for the company, which is dedicated to the manufacture of those drugs, which serve to contributing to the intestinal microflora through different strains of bacteria. The first illustration, in a playful way, shows a capsule of regular probiotics that have multiple strains of the bacteria but are not in the common harmony, and so in themselves are not a big effect. Despite the fact, the second illustration shows the capsule of the company, which claims that different strains of bacteria in their medicine there is not a lot, but they are in a joint harmony and so are more effective to its intent. The section shows the final illustrations, with details and hand-drawn draft. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
PROBIOTIKA / PROBIOTICS commercial / komerčné, 2015 Práca spočíva z dvoch ilustrácií vo forme vektorovej grafiky, na ktorých sú zobrazené dve probiotické kapsule s tematikou divokého západu. Koncept, ktorý je zobrazený na obidvoch grafikách, bol vytvorený pre firmu, ktorá sa venuje výrobe týchto liekov, slúžiacich k napomáhaniu črevnej mikroflóry skrz rôzne kmene baktérií. Prvá ilustrácia hravým spôsobom zobrazuje kapsulu bežných probiotík, ktoré disponujú viacerými kmeňmi baktérií avšak nie sú v spoločnej harmónií a tak v sebe nenesú veľký účinok. Navzdory tomu druhá ilustrácia zobrazuje kapsulu spoločnosti, ktorá tvrdí že rôznych kmeňov baktérií v ich lieku nie je veľa, ale sú v spoločnej harmónií a tak sú účinnejšie svojmu zámeru. Sekcia zobrazuje finálne ilustrácie s detailmi a ručne kreslený návrh. The work consists of two illustrations in the form of vector graphics, on which are displayed two probiotic capsules with the theme of the wild west. The concept, which is shown on both graphics, was created for the company, which is dedicated to the manufacture of those drugs, which serve to contributing to the intestinal microflora through different strains of bacteria. The first illustration, in a playful way, shows a capsule of regular probiotics that have multiple strains of the bacteria but are not in the common harmony, and so in themselves are not a big effect. Despite the fact, the second illustration shows the capsule of the company, which claims that different strains of bacteria in their medicine there is not a lot, but they are in a joint harmony and so are more effective to its intent. The section shows the final illustrations, with details and hand-drawn draft. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
PROBIOTIKA / PROBIOTICS commercial / komerčné, 2015 Práca spočíva z dvoch ilustrácií vo forme vektorovej grafiky, na ktorých sú zobrazené dve probiotické kapsule s tematikou divokého západu. Koncept, ktorý je zobrazený na obidvoch grafikách, bol vytvorený pre firmu, ktorá sa venuje výrobe týchto liekov, slúžiacich k napomáhaniu črevnej mikroflóry skrz rôzne kmene baktérií. Prvá ilustrácia hravým spôsobom zobrazuje kapsulu bežných probiotík, ktoré disponujú viacerými kmeňmi baktérií avšak nie sú v spoločnej harmónií a tak v sebe nenesú veľký účinok. Navzdory tomu druhá ilustrácia zobrazuje kapsulu spoločnosti, ktorá tvrdí že rôznych kmeňov baktérií v ich lieku nie je veľa, ale sú v spoločnej harmónií a tak sú účinnejšie svojmu zámeru. Sekcia zobrazuje finálne ilustrácie s detailmi a ručne kreslený návrh. The work consists of two illustrations in the form of vector graphics, on which are displayed two probiotic capsules with the theme of the wild west. The concept, which is shown on both graphics, was created for the company, which is dedicated to the manufacture of those drugs, which serve to contributing to the intestinal microflora through different strains of bacteria. The first illustration, in a playful way, shows a capsule of regular probiotics that have multiple strains of the bacteria but are not in the common harmony, and so in themselves are not a big effect. Despite the fact, the second illustration shows the capsule of the company, which claims that different strains of bacteria in their medicine there is not a lot, but they are in a joint harmony and so are more effective to its intent. The section shows the final illustrations, with details and hand-drawn draft. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
PROBIOTIKA / PROBIOTICS commercial / komerčné, 2015 Práca spočíva z dvoch ilustrácií vo forme vektorovej grafiky, na ktorých sú zobrazené dve probiotické kapsule s tematikou divokého západu. Koncept, ktorý je zobrazený na obidvoch grafikách, bol vytvorený pre firmu, ktorá sa venuje výrobe týchto liekov, slúžiacich k napomáhaniu črevnej mikroflóry skrz rôzne kmene baktérií. Prvá ilustrácia hravým spôsobom zobrazuje kapsulu bežných probiotík, ktoré disponujú viacerými kmeňmi baktérií avšak nie sú v spoločnej harmónií a tak v sebe nenesú veľký účinok. Navzdory tomu druhá ilustrácia zobrazuje kapsulu spoločnosti, ktorá tvrdí že rôznych kmeňov baktérií v ich lieku nie je veľa, ale sú v spoločnej harmónií a tak sú účinnejšie svojmu zámeru. Sekcia zobrazuje finálne ilustrácie s detailmi a ručne kreslený návrh. The work consists of two illustrations in the form of vector graphics, on which are displayed two probiotic capsules with the theme of the wild west. The concept, which is shown on both graphics, was created for the company, which is dedicated to the manufacture of those drugs, which serve to contributing to the intestinal microflora through different strains of bacteria. The first illustration, in a playful way, shows a capsule of regular probiotics that have multiple strains of the bacteria but are not in the common harmony, and so in themselves are not a big effect. Despite the fact, the second illustration shows the capsule of the company, which claims that different strains of bacteria in their medicine there is not a lot, but they are in a joint harmony and so are more effective to its intent. The section shows the final illustrations, with details and hand-drawn draft. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
PROBIOTIKA / PROBIOTICS commercial / komerčné, 2015 Práca spočíva z dvoch ilustrácií vo forme vektorovej grafiky, na ktorých sú zobrazené dve probiotické kapsule s tematikou divokého západu. Koncept, ktorý je zobrazený na obidvoch grafikách, bol vytvorený pre firmu, ktorá sa venuje výrobe týchto liekov, slúžiacich k napomáhaniu črevnej mikroflóry skrz rôzne kmene baktérií. Prvá ilustrácia hravým spôsobom zobrazuje kapsulu bežných probiotík, ktoré disponujú viacerými kmeňmi baktérií avšak nie sú v spoločnej harmónií a tak v sebe nenesú veľký účinok. Navzdory tomu druhá ilustrácia zobrazuje kapsulu spoločnosti, ktorá tvrdí že rôznych kmeňov baktérií v ich lieku nie je veľa, ale sú v spoločnej harmónií a tak sú účinnejšie svojmu zámeru. Sekcia zobrazuje finálne ilustrácie s detailmi a ručne kreslený návrh. The work consists of two illustrations in the form of vector graphics, on which are displayed two probiotic capsules with the theme of the wild west. The concept, which is shown on both graphics, was created for the company, which is dedicated to the manufacture of those drugs, which serve to contributing to the intestinal microflora through different strains of bacteria. The first illustration, in a playful way, shows a capsule of regular probiotics that have multiple strains of the bacteria but are not in the common harmony, and so in themselves are not a big effect. Despite the fact, the second illustration shows the capsule of the company, which claims that different strains of bacteria in their medicine there is not a lot, but they are in a joint harmony and so are more effective to its intent. The section shows the final illustrations, with details and hand-drawn draft. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
PROBIOTIKA / PROBIOTICS commercial / komerčné, 2015 Práca spočíva z dvoch ilustrácií vo forme vektorovej grafiky, na ktorých sú zobrazené dve probiotické kapsule s tematikou divokého západu. Koncept, ktorý je zobrazený na obidvoch grafikách, bol vytvorený pre firmu, ktorá sa venuje výrobe týchto liekov, slúžiacich k napomáhaniu črevnej mikroflóry skrz rôzne kmene baktérií. Prvá ilustrácia hravým spôsobom zobrazuje kapsulu bežných probiotík, ktoré disponujú viacerými kmeňmi baktérií avšak nie sú v spoločnej harmónií a tak v sebe nenesú veľký účinok. Navzdory tomu druhá ilustrácia zobrazuje kapsulu spoločnosti, ktorá tvrdí že rôznych kmeňov baktérií v ich lieku nie je veľa, ale sú v spoločnej harmónií a tak sú účinnejšie svojmu zámeru. Sekcia zobrazuje finálne ilustrácie s detailmi a ručne kreslený návrh. The work consists of two illustrations in the form of vector graphics, on which are displayed two probiotic capsules with the theme of the wild west. The concept, which is shown on both graphics, was created for the company, which is dedicated to the manufacture of those drugs, which serve to contributing to the intestinal microflora through different strains of bacteria. The first illustration, in a playful way, shows a capsule of regular probiotics that have multiple strains of the bacteria but are not in the common harmony, and so in themselves are not a big effect. Despite the fact, the second illustration shows the capsule of the company, which claims that different strains of bacteria in their medicine there is not a lot, but they are in a joint harmony and so are more effective to its intent. The section shows the final illustrations, with details and hand-drawn draft. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio