WORKS

ABOUT

CONTACT

M SPEAK - LOGO commercial / komerčné, 2015 Logo, navrhnuté pre prekladateľku a tlmočníčku. Sekcia zobrazuje finálne logo a jeho farebné varianty ale aj pár prvých návrhov a kresieb, ktoré sú spojené témou prekladateľstva. Logo designed for a translator and interpreter. The section shows the final logo and its colour variants but also several primary designs and drawings which are connected to the topic of the translation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
M SPEAK - LOGO commercial / komerčné, 2015 Logo, navrhnuté pre prekladateľku a tlmočníčku. Sekcia zobrazuje finálne logo a jeho farebné varianty ale aj pár prvých návrhov a kresieb, ktoré sú spojené témou prekladateľstva. Logo designed for a translator and interpreter. The section shows the final logo and its colour variants but also several primary designs and drawings which are connected to the topic of the translation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
M SPEAK - LOGO commercial / komerčné, 2015 Logo, navrhnuté pre prekladateľku a tlmočníčku. Sekcia zobrazuje finálne logo a jeho farebné varianty ale aj pár prvých návrhov a kresieb, ktoré sú spojené témou prekladateľstva. Logo designed for a translator and interpreter. The section shows the final logo and its colour variants but also several primary designs and drawings which are connected to the topic of the translation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
M SPEAK - LOGO commercial / komerčné, 2015 Logo, navrhnuté pre prekladateľku a tlmočníčku. Sekcia zobrazuje finálne logo a jeho farebné varianty ale aj pár prvých návrhov a kresieb, ktoré sú spojené témou prekladateľstva. Logo designed for a translator and interpreter. The section shows the final logo and its colour variants but also several primary designs and drawings which are connected to the topic of the translation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
M SPEAK - LOGO commercial / komerčné, 2015 Logo, navrhnuté pre prekladateľku a tlmočníčku. Sekcia zobrazuje finálne logo a jeho farebné varianty ale aj pár prvých návrhov a kresieb, ktoré sú spojené témou prekladateľstva. Logo designed for a translator and interpreter. The section shows the final logo and its colour variants but also several primary designs and drawings which are connected to the topic of the translation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
M SPEAK - LOGO commercial / komerčné, 2015 Logo, navrhnuté pre prekladateľku a tlmočníčku. Sekcia zobrazuje finálne logo a jeho farebné varianty ale aj pár prvých návrhov a kresieb, ktoré sú spojené témou prekladateľstva. Logo designed for a translator and interpreter. The section shows the final logo and its colour variants but also several primary designs and drawings which are connected to the topic of the translation. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio