MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

PRA(C)H

2015

 

 

 

Tanečno-divadelné predstavenie s prvkami digitálnych projekcii ktoré režíroval  mladý choreograf a režisér Radoslav Piovarči z Liptova . Vytvoril predstavenie plné tvárí, nehy, vášní, skrotenia a pokory spojením tanca študentov súkromného konzervatória v Liptovskom Hrádku s novými obrazovo-vizuálnymi médiami tretieho tisícročia. Tie vytváralo a projektovalo občianske združenie TRAKT, v zložení Lukáš Matejka a Pavol Soukal, spolu so študentmi Ateliéru digitálnych médií, Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici do ktorého som vtedy spadal aj ja a prispel som do tohto projektu technickou podporou a vytváraním vizuálov pre tento kombinovaný projekt. Predstavenie PRA(C)H bolo premiérou novovzniknutého Liptovského divadla tanca v Liptovskom Hrádku. Projekt mal svoju prvú reprízu 11. 6. 2015 v Bratislavskom Elledanse.

Fotodokumentácia zaznamenáva skúšky tanečníkov a vizuálnych prvkov v Liptovskom Hrádku a následne spomínanú reprízu v Bratislave spolu so situáciami ktoré s ňou súviseli.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab, Tomáš Bokor

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Foto, video report - http://www.trakt.sk/prach

 

Foto, video report - http://www.ldtlh.sk/polozka-repertoara/prach-2015

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba