WORKS

ABOUT

CONTACT

PLAGÁTY / POSTERS conceptual / konceptuálne, 2013 V práci sa snažím moralizovať spoločnosť prostredníctvom posterov v ktorých sú metaforicky zobrazené moje názory na niektoré dnešné chyby spoločnosti ktoré sa týkajú napríklad: fast foodu, cirkvi, odpadu v televízií a dnešnej ekologickej situácií vo svete. Plagáty sú následne inštalované do verejného priestoru medzi bežne propagačné plagáty. In this work I try to moralize the society through posters on which are metaphorically displayed my views on some of today´s errors of the society, concerning for example: fast food, church, the TV trash and today´s ecological situation in the world. The posters are installed in the public space between the common promotional posters. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
PLAGÁTY / POSTERS conceptual / konceptuálne, 2013 V práci sa snažím moralizovať spoločnosť prostredníctvom posterov v ktorých sú metaforicky zobrazené moje názory na niektoré dnešné chyby spoločnosti ktoré sa týkajú napríklad: fast foodu, cirkvi, odpadu v televízií a dnešnej ekologickej situácií vo svete. Plagáty sú následne inštalované do verejného priestoru medzi bežne propagačné plagáty. In this work I try to moralize the society through posters on which are metaphorically displayed my views on some of today´s errors of the society, concerning for example: fast food, church, the TV trash and today´s ecological situation in the world. The posters are installed in the public space between the common promotional posters. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
PLAGÁTY / POSTERS conceptual / konceptuálne, 2013 V práci sa snažím moralizovať spoločnosť prostredníctvom posterov v ktorých sú metaforicky zobrazené moje názory na niektoré dnešné chyby spoločnosti ktoré sa týkajú napríklad: fast foodu, cirkvi, odpadu v televízií a dnešnej ekologickej situácií vo svete. Plagáty sú následne inštalované do verejného priestoru medzi bežne propagačné plagáty. In this work I try to moralize the society through posters on which are metaphorically displayed my views on some of today´s errors of the society, concerning for example: fast food, church, the TV trash and today´s ecological situation in the world. The posters are installed in the public space between the common promotional posters. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
PLAGÁTY / POSTERS conceptual / konceptuálne, 2013 V práci sa snažím moralizovať spoločnosť prostredníctvom posterov v ktorých sú metaforicky zobrazené moje názory na niektoré dnešné chyby spoločnosti ktoré sa týkajú napríklad: fast foodu, cirkvi, odpadu v televízií a dnešnej ekologickej situácií vo svete. Plagáty sú následne inštalované do verejného priestoru medzi bežne propagačné plagáty. In this work I try to moralize the society through posters on which are metaphorically displayed my views on some of today´s errors of the society, concerning for example: fast food, church, the TV trash and today´s ecological situation in the world. The posters are installed in the public space between the common promotional posters. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
PLAGÁTY / POSTERS conceptual / konceptuálne, 2013 V práci sa snažím moralizovať spoločnosť prostredníctvom posterov v ktorých sú metaforicky zobrazené moje názory na niektoré dnešné chyby spoločnosti ktoré sa týkajú napríklad: fast foodu, cirkvi, odpadu v televízií a dnešnej ekologickej situácií vo svete. Plagáty sú následne inštalované do verejného priestoru medzi bežne propagačné plagáty. In this work I try to moralize the society through posters on which are metaphorically displayed my views on some of today´s errors of the society, concerning for example: fast food, church, the TV trash and today´s ecological situation in the world. The posters are installed in the public space between the common promotional posters. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
PLAGÁTY / POSTERS conceptual / konceptuálne, 2013 V práci sa snažím moralizovať spoločnosť prostredníctvom posterov v ktorých sú metaforicky zobrazené moje názory na niektoré dnešné chyby spoločnosti ktoré sa týkajú napríklad: fast foodu, cirkvi, odpadu v televízií a dnešnej ekologickej situácií vo svete. Plagáty sú následne inštalované do verejného priestoru medzi bežne propagačné plagáty. In this work I try to moralize the society through posters on which are metaphorically displayed my views on some of today´s errors of the society, concerning for example: fast food, church, the TV trash and today´s ecological situation in the world. The posters are installed in the public space between the common promotional posters. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: