WORKS

ABOUT

CONTACT

PLEXIWOOD commercial/ komerčné, 2010 Spojenie dreva a plexiskla do jednej sady šperkov. Myšlienka práce spočíva v spojení umelého a prírodného materiálu ktoré spoločne tvoria symbiózu. Šperky majú variabilný tvar vďaka ktorému sa dajú spájať a medzi sebou kombinovať oba materiály. Všetko sa následne dá uložiť do šperkovnice ktorá kopíruje tvar šperkov. Šperky sa môžu nosiť ako náušnice alebo ako módny doplnok. The connection of wood and Plexiglas to one set of jewels. The idea of the work lies in the connection of artificial and natural material which together make up a symbiosis. The jewels have variable shapes, thanks to which they are able to connect and combine both materials. Everything then can be saved in šperkovnice which moulds to the shape of the jewelry. Jewelry may be worn as earrings or as a fashion accessory. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
PLEXIWOOD commercial/ komerčné, 2010 Spojenie dreva a plexiskla do jednej sady šperkov. Myšlienka práce spočíva v spojení umelého a prírodného materiálu ktoré spoločne tvoria symbiózu. Šperky majú variabilný tvar vďaka ktorému sa dajú spájať a medzi sebou kombinovať oba materiály. Všetko sa následne dá uložiť do šperkovnice ktorá kopíruje tvar šperkov. Šperky sa môžu nosiť ako náušnice alebo ako módny doplnok. The connection of wood and Plexiglas to one set of jewels. The idea of the work lies in the connection of artificial and natural material which together make up a symbiosis. The jewels have variable shapes, thanks to which they are able to connect and combine both materials. Everything then can be saved in šperkovnice which moulds to the shape of the jewelry. Jewelry may be worn as earrings or as a fashion accessory. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
PLEXIWOOD commercial/ komerčné, 2010 Spojenie dreva a plexiskla do jednej sady šperkov. Myšlienka práce spočíva v spojení umelého a prírodného materiálu ktoré spoločne tvoria symbiózu. Šperky majú variabilný tvar vďaka ktorému sa dajú spájať a medzi sebou kombinovať oba materiály. Všetko sa následne dá uložiť do šperkovnice ktorá kopíruje tvar šperkov. Šperky sa môžu nosiť ako náušnice alebo ako módny doplnok. The connection of wood and Plexiglas to one set of jewels. The idea of the work lies in the connection of artificial and natural material which together make up a symbiosis. The jewels have variable shapes, thanks to which they are able to connect and combine both materials. Everything then can be saved in šperkovnice which moulds to the shape of the jewelry. Jewelry may be worn as earrings or as a fashion accessory. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
PLEXIWOOD commercial/ komerčné, 2010 Spojenie dreva a plexiskla do jednej sady šperkov. Myšlienka práce spočíva v spojení umelého a prírodného materiálu ktoré spoločne tvoria symbiózu. Šperky majú variabilný tvar vďaka ktorému sa dajú spájať a medzi sebou kombinovať oba materiály. Všetko sa následne dá uložiť do šperkovnice ktorá kopíruje tvar šperkov. Šperky sa môžu nosiť ako náušnice alebo ako módny doplnok. The connection of wood and Plexiglas to one set of jewels. The idea of the work lies in the connection of artificial and natural material which together make up a symbiosis. The jewels have variable shapes, thanks to which they are able to connect and combine both materials. Everything then can be saved in šperkovnice which moulds to the shape of the jewelry. Jewelry may be worn as earrings or as a fashion accessory. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
PLEXIWOOD commercial/ komerčné, 2010 Spojenie dreva a plexiskla do jednej sady šperkov. Myšlienka práce spočíva v spojení umelého a prírodného materiálu ktoré spoločne tvoria symbiózu. Šperky majú variabilný tvar vďaka ktorému sa dajú spájať a medzi sebou kombinovať oba materiály. Všetko sa následne dá uložiť do šperkovnice ktorá kopíruje tvar šperkov. Šperky sa môžu nosiť ako náušnice alebo ako módny doplnok. The connection of wood and Plexiglas to one set of jewels. The idea of the work lies in the connection of artificial and natural material which together make up a symbiosis. The jewels have variable shapes, thanks to which they are able to connect and combine both materials. Everything then can be saved in šperkovnice which moulds to the shape of the jewelry. Jewelry may be worn as earrings or as a fashion accessory. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
PLEXIWOOD commercial/ komerčné, 2010 Spojenie dreva a plexiskla do jednej sady šperkov. Myšlienka práce spočíva v spojení umelého a prírodného materiálu ktoré spoločne tvoria symbiózu. Šperky majú variabilný tvar vďaka ktorému sa dajú spájať a medzi sebou kombinovať oba materiály. Všetko sa následne dá uložiť do šperkovnice ktorá kopíruje tvar šperkov. Šperky sa môžu nosiť ako náušnice alebo ako módny doplnok. The connection of wood and Plexiglas to one set of jewels. The idea of the work lies in the connection of artificial and natural material which together make up a symbiosis. The jewels have variable shapes, thanks to which they are able to connect and combine both materials. Everything then can be saved in šperkovnice which moulds to the shape of the jewelry. Jewelry may be worn as earrings or as a fashion accessory. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: