WORKS

ABOUT

CONTACT

THR 4.D commercial / komerčné, 2010 Maturitné oznamko tematicky vytvorené podľa odboru tvorby & dizajnu hračiek a predmetov. Vizuál oznamiek vychádza z prostredia školských hračkárskych dielní kde študenti tvorili. Hlavná fotografia každého člena odboru je priamo zakomponovaná do grafiky a tak uľahčuje následný proces tlačenia a lepenia fotografií do karty. The graduation card, thematically created according to the branch of production & design of toys and objects. The look of the cards proceeds from the environment of the school toy-making workshop, where the students were creating. The main photo of every member of the branch is directly inserted in the graphics which makes easier the subsequent process of printing and sticking the photo into the card.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
THR 4.D commercial / komerčné, 2010 Maturitné oznamko tematicky vytvorené podľa odboru tvorby & dizajnu hračiek a predmetov. Vizuál oznamiek vychádza z prostredia školských hračkárskych dielní kde študenti tvorili. Hlavná fotografia každého člena odboru je priamo zakomponovaná do grafiky a tak uľahčuje následný proces tlačenia a lepenia fotografií do karty. The graduation card, thematically created according to the branch of production & design of toys and objects. The look of the cards proceeds from the environment of the school toy-making workshop, where the students were creating. The main photo of every member of the branch is directly inserted in the graphics which makes easier the subsequent process of printing and sticking the photo into the card.
THR 4.D commercial / komerčné, 2010 Maturitné oznamko tematicky vytvorené podľa odboru tvorby & dizajnu hračiek a predmetov. Vizuál oznamiek vychádza z prostredia školských hračkárskych dielní kde študenti tvorili. Hlavná fotografia každého člena odboru je priamo zakomponovaná do grafiky a tak uľahčuje následný proces tlačenia a lepenia fotografií do karty. The graduation card, thematically created according to the branch of production & design of toys and objects. The look of the cards proceeds from the environment of the school toy-making workshop, where the students were creating. The main photo of every member of the branch is directly inserted in the graphics which makes easier the subsequent process of printing and sticking the photo into the card.
animované lgo Matúša Astraba
THR 4.D commercial / komerčné, 2010 Maturitné oznamko tematicky vytvorené podľa odboru tvorby & dizajnu hračiek a predmetov. Vizuál oznamiek vychádza z prostredia školských hračkárskych dielní kde študenti tvorili. Hlavná fotografia každého člena odboru je priamo zakomponovaná do grafiky a tak uľahčuje následný proces tlačenia a lepenia fotografií do karty. The graduation card, thematically created according to the branch of production & design of toys and objects. The look of the cards proceeds from the environment of the school toy-making workshop, where the students were creating. The main photo of every member of the branch is directly inserted in the graphics which makes easier the subsequent process of printing and sticking the photo into the card.
THR 4.D commercial / komerčné, 2010 Maturitné oznamko tematicky vytvorené podľa odboru tvorby & dizajnu hračiek a predmetov. Vizuál oznamiek vychádza z prostredia školských hračkárskych dielní kde študenti tvorili. Hlavná fotografia každého člena odboru je priamo zakomponovaná do grafiky a tak uľahčuje následný proces tlačenia a lepenia fotografií do karty. The graduation card, thematically created according to the branch of production & design of toys and objects. The look of the cards proceeds from the environment of the school toy-making workshop, where the students were creating. The main photo of every member of the branch is directly inserted in the graphics which makes easier the subsequent process of printing and sticking the photo into the card.
animované lgo Matúša Astraba
THR 4.D commercial / komerčné, 2010 Maturitné oznamko tematicky vytvorené podľa odboru tvorby & dizajnu hračiek a predmetov. Vizuál oznamiek vychádza z prostredia školských hračkárskych dielní kde študenti tvorili. Hlavná fotografia každého člena odboru je priamo zakomponovaná do grafiky a tak uľahčuje následný proces tlačenia a lepenia fotografií do karty. The graduation card, thematically created according to the branch of production & design of toys and objects. The look of the cards proceeds from the environment of the school toy-making workshop, where the students were creating. The main photo of every member of the branch is directly inserted in the graphics which makes easier the subsequent process of printing and sticking the photo into the card.