WORKS

VÍTAJTE NA MOJEJ STRÁNKE ! ● V prvom rade by som chcel predstaviť účel mojej stránky a previesť vás jej sekciami. Stránka slúži predovšetkým ako členitejšie portfólio na prezentovanie mojej osoby skrz tvorbu od roku 2006, s víziou nadobúdania nových zaujímavých spoluprác a objednávok v rámci môjho oboru a rozmanitosti tvorby. Aj to je dôvod prečo som spojil do jednej stránky moju umeleckú, konceptuálnu tvorbu spolu s remeselnou a komerčnou. VÝVOJ TVORBY A ŠTÚDIUM ● Dokumentovanie ale aj zameranie sa na rozvoj mojej tvorby sa naštartovalo v roku 2006, keď som po úspešnom absolvovaní základnej a základnej umeleckej školy v Námestove nastúpil na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku na odbor dizajn produktov a hračiek. Počas štvorročného štúdia vzniklo viacero prác, pričom daktoré z nich sú k videniu prevažne v sekcií 3D a DIZAJNU. V tomto období vznikali aj základy pre moju grafickú tvorbu. Po úspešnom absolvovaní strednej školy pokračovalo moje nadstavbové štúdium na Súkromnej strednej škole animovanej tvorby v Bratislave, v odbore fotografického dizajnu. Tu začala fotografická tvorba, ktorá bola a je silno spätá s ostatnými formami mojej tvorby. Z dôvodu prijatia na vysokú školu som toto nadstavbové štúdium nedokončil, ale práca v podobe digitálnych a analógových fotografií pretrvala. Prijatie na Akadémiu umení v Banskej Bystrici v šesť ročnom odbore audiovizuálnych médií a neskôr v ateliéri digitálnych médií v sebe nieslo spojenie všetkých predchádzajúcich foriem umenia. Okrem fotografie sa tu moja tvorba zamerala na prácu s materiálom v spojitosti s open-source softvérom a platformou Arduino v podobe interaktívnych, svetelných alebo soundartových inštalácií a objektov. Okrem toho že mi štúdium na tejto univerzite otvorilo sféru do konceptuálneho umenia a uvažovania, tak mi umožnilo aj štúdijnú stáž na španielskej Malorke, kde som strávil semester na Escola d'Art i Superior de les Illes Balears. Popri štúdiu som nadobudol skúsenosti aj v rôznych zamestnaniach, a taktiež prostredníctvom zúčastňovania sa na mnohých výstavách, workshopoch, svetelných festivaloch a ďalších podujatiach ktoré sú z veľkej časti zaznamenané v sekcií PODUJATÍ – HAPPENING. ● V súčasnosti pracujem na rozvoji svojej umeleckej tvorby, kde ostávam pri forme inštalácií alebo objektov. Tu sa venujem téme života a smrti a pracujem so živými alebo mŕtvymi organizmami, ktoré používam vo svojich dielach. Okrem multimediálneho prejavu presadzujem vo svojej tvorbe aj médium animácie a fotografie, kde sú vyššie spomínané témy taktiež veľmi zreteľné. Mimo ale aj v rámci konceptuálneho sveta pokračujem v tvorbe grafiky, webových stránok, videí, rôznych animácií aj vo forme mappingu a v navrhovanÍ a tvorbe produktov. SOFTVÉR ● Neodmysliteľnou súčasťou mojej tvorby je práca s počítačom či už v podobe open source programovania, strihania videí, tvorbe animácií, vytvárania grafiky, digitálneho kreslenia, tvorbe 3D vizualizácií, upravovania fotografií a množstvo ďalších úkonov, ktoré sú zahrnuté v každej kategórií. Preto je nutné, aby som disponoval okrem iného aj počítačovými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú v dnešnej digitálnej dobe veľmi dôležité pri tvorbe alebo jej dokumentácii. V mojom prípade sú to tieto programy : ● CorelDRAW ● Adobe Photoshop ● Adobe Lightroom ● Adobe Muse ● Adobe Premiere ● Adobe AfterFX ● v v v v ● Arduino ● TVPain ● ZBrush ● Sketch Book pro ● Adobe Illustrator ● 3DS Max INŠTALÁCIE – táto kategória zahŕňa výlučne konceptuálnu tvorbu v rámci umeleckej tvorby v podobe inštalácií alebo objektov kde pracujem s open source softvérom, digitálnym obrazom, zvukom , interaktivitou a inými prvkami. GRAFIKA – kategória grafiky je prevažne zameraná na komerčnú tvorbu ktorá ale nezostáva bez svojských myšlienok a nápadov. Môžete tu nájsť napríklad spoločenské hry, ilustrácie, propagačnú grafiku, logá ale aj tvorbu kompletných webových stránok. FOTOGRAFIA – v tejto kategórií sa nachádzajú konceptuálne fotografické kolekcie alebo projekty, ale aj komerčné, propagačné fotografie. Jednotlivé práce tu môžete vidieť či už v digitálnom alebo analógovom prevedení s rôznorodou tematikou. ANIMÁCIA – je sekcia, ktorá je zameraná na počítačovú animáciu s hlbšími konceptuálnymi myšlienkami ale aj na propagačné, komerčné účely. V tejto kategórií môžete okrem iného vidieť aj hudobný klip alebo animácie ktoré boli vytvorené a použité ako mapping na rôzne budovy. 3D a DIZAJN – táto kategória zahŕňa prevažne komerčnú a remeselnú tvorbu v spojitosti s moderným dizajnom a originálnymi myšlienkami a nápadmi. Celá sekcia je zameraná na 3D tvorbu, či už rukou uchopiteľnú alebo vo virtuálnej podobe. VIDEO a FILM – v tejto kategórií môžete vidieť výlučne komerčné videá s rôznou tematikou ktoré slúžia na propagačné účely. Okrem toho sú tu k videniu aj cestovateľské filmy alebo spomienkové svadobné videá ako ukážky pre záujemcov o tento typ média. PODUJATIA – táto kategória dokumentuje podujatia ktoré súvisia s mojou tvorbou a na ktorých som sa zúčastnil aj osobne. Ako napríklad workshopy, výstavy, svetelné festivaly a rôzne iné akcie. Okrem fotografií prikladám ku jednotlivým podujatiam aj plagát a iný propagačný materiál, ktorý s nimi súvisí, ale aj odkazy na videá alebo články. CESTOVANIE – Táto kategória predkladá k videniu moje cestovateľské fotografie a v niektorých prípadoch aj videá. Môžete tu vidieť vizuály z turistiky, putovania po rôznych krajinách, zahraničné pobyty a iné... Cestovanie a turistika ponúka veľa zaujímavých miest a s tým aj veľa zaujímavých fotografií v mojom prevedení, o ktoré sa chcem s vami podeliť v tejto kategórií. ● Dominantou stránky je sekcia tvorby kde sa nachádza šesť hlavných kategórií. ● Okrem týchto kategórií stránka ponúka aj dve ďalšie ktoré sú silno späté s mojou osobou ale aj tvorbou.
meno: miesto: IČO: DIČ:
● Mgr. art. Matúš Astrab ● Slnečná 163 / 8, 02901 Námestovo ● 51 121 247 ● 1085784458
● KOMPLETNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS NA STIAHNUTIE TU

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
 
VÍTAJTE NA MOJEJ STRÁNKE ! ● V prvom rade by som chcel predstaviť účel mojej stránky a previesť vás jej sekciami. Stránka slúži predovšetkým ako členitejšie portfólio na prezentovanie mojej osoby skrz tvorbu od roku 2006, s víziou nadobúdania nových zaujímavých spoluprác a objednávok v rámci môjho oboru a rozmanitosti tvorby. Aj to je dôvod prečo som spojil do jednej stránky moju umeleckú, konceptuálnu tvorbu spolu s remeselnou a komerčnou. ● Dominantou stránky je sekcia tvorby kde sa nachádza šesť hlavných kategórií.
VÝVOJ TVORBY A ŠTÚDIUM ● Dokumentovanie ale aj zameranie sa na rozvoj mojej tvorby sa naštartovalo v roku 2006, keď som po úspešnom absolvovaní základnej a základnej umeleckej školy v Námestove nastúpil na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku na odbor dizajn produktov a hračiek. Počas štvorročného štúdia vzniklo viacero prác, pričom daktoré z nich sú k videniu prevažne v sekcií 3D a DIZAJNU. V tomto období vznikali aj základy pre moju grafickú tvorbu. Po úspešnom absolvovaní strednej školy pokračovalo moje nadstavbové štúdium na Súkromnej strednej škole animovanej tvorby v Bratislave, v odbore fotografického dizajnu. Tu začala fotografická tvorba, ktorá bola a je silno spätá s ostatnými formami mojej tvorby. Z dôvodu prijatia na vysokú školu som toto nadstavbové štúdium nedokončil, ale práca v podobe digitálnych a analógových fotografií pretrvala. Prijatie na Akadémiu umení v Banskej Bystrici v šesť ročnom odbore audiovizuálnych médií a neskôr v ateliéri digitálnych médií v sebe nieslo spojenie všetkých predchádzajúcich foriem umenia. Okrem fotografie sa tu moja tvorba zamerala na prácu s materiálom v spojitosti s open-source softvérom a platformou Arduino v podobe interaktívnych, svetelných alebo soundartových inštalácií a objektov. Okrem toho že mi štúdium na tejto univerzite otvorilo sféru do konceptuálneho umenia a uvažovania, tak mi umožnilo aj štúdijnú stáž na španielskej Malorke, kde som strávil semester na Escola d'Art i Superior de les Illes Balears. Popri štúdiu som nadobudol skúsenosti aj v rôznych zamestnaniach, a taktiež prostredníctvom zúčastňovania sa na mnohých výstavách, workshopoch, svetelných festivaloch a ďalších podujatiach ktoré sú z veľkej časti zaznamenané v sekcií PODUJATÍ – HAPPENING. ● V súčasnosti pracujem na rozvoji svojej umeleckej tvorby, kde ostávam pri forme inštalácií alebo objektov. Tu sa venujem téme života a smrti a pracujem so živými alebo mŕtvymi organizmami, ktoré používam vo svojich dielach. Okrem multimediálneho prejavu presadzujem vo svojej tvorbe aj médium animácie a fotografie, kde sú vyššie spomínané témy taktiež veľmi zreteľné. Mimo ale aj v rámci konceptuálneho sveta pokračujem v tvorbe grafiky, webových stránok, videí, rôznych animácií aj vo forme mappingu a v navrhovanÍ a tvorbe produktov. SOFTVÉR ● Neodmysliteľnou súčasťou mojej tvorby je práca s počítačom či už v podobe open source programovania, strihania videí, tvorbe animácií, vytvárania grafiky, digitálneho kreslenia, tvorbe 3D vizualizácií, upravovania fotografií a množstvo ďalších úkonov, ktoré sú zahrnuté v každej kategórií. Preto je nutné, aby som disponoval okrem iného aj počítačovými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú v dnešnej digitálnej dobe veľmi dôležité pri tvorbe alebo jej dokumentácii. V mojom prípade sú to tieto programy : ● CorelDRAW ● Adobe Photoshop ● Adobe Lightroom ● Adobe Muse ● Adobe Premiere ● Adobe AfterFX ● v v v v ● Arduino ● TVPain ● ZBrush ● Sketch Book pro ● Adobe Illustrator ● 3DS Max INŠTALÁCIE – táto kategória zahŕňa výlučne konceptuálnu tvorbu v rámci umeleckej tvorby v podobe inštalácií alebo objektov kde pracujem s open source softvérom, digitálnym obrazom, zvukom , interaktivitou a inými prvkami. GRAFIKA – kategória grafiky je prevažne zameraná na komerčnú tvorbu ktorá ale nezostáva bez svojských myšlienok a nápadov. Môžete tu nájsť napríklad spoločenské hry, ilustrácie, propagačnú grafiku, logá ale aj tvorbu kompletných webových stránok. FOTOGRAFIA – v tejto kategórií sa nachádzajú konceptuálne fotografické kolekcie alebo projekty, ale aj komerčné, propagačné fotografie. Jednotlivé práce tu môžete vidieť či už v digitálnom alebo analógovom prevedení s rôznorodou tematikou. ANIMÁCIA – je sekcia, ktorá je zameraná na počítačovú animáciu s hlbšími konceptuálnymi myšlienkami ale aj na propagačné, komerčné účely. V tejto kategórií môžete okrem iného vidieť aj hudobný klip alebo animácie ktoré boli vytvorené a použité ako mapping na rôzne budovy. 3D a DIZAJN – táto kategória zahŕňa prevažne komerčnú a remeselnú tvorbu v spojitosti s moderným dizajnom a originálnymi myšlienkami a nápadmi. Celá sekcia je zameraná na 3D tvorbu, či už rukou uchopiteľnú alebo vo virtuálnej podobe. VIDEO a FILM – v tejto kategórií môžete vidieť výlučne komerčné videá s rôznou tematikou ktoré slúžia na propagačné účely. Okrem toho sú tu k videniu aj cestovateľské filmy alebo spomienkové svadobné videá ako ukážky pre záujemcov o tento typ média. PODUJATIA – táto kategória dokumentuje podujatia ktoré súvisia s mojou tvorbou a na ktorých som sa zúčastnil aj osobne. Ako napríklad workshopy, výstavy, svetelné festivaly a rôzne iné akcie. Okrem fotografií prikladám ku jednotlivým podujatiam aj plagát a iný propagačný materiál, ktorý s nimi súvisí, ale aj odkazy na videá alebo články. CESTOVANIE – Táto kategória predkladá k videniu moje cestovateľské fotografie a v niektorých prípadoch aj videá. Môžete tu vidieť vizuály z turistiky, putovania po rôznych krajinách, zahraničné pobyty a iné... Cestovanie a turistika ponúka veľa zaujímavých miest a s tým aj veľa zaujímavých fotografií v mojom prevedení, o ktoré sa chcem s vami podeliť v tejto kategórií. ● Okrem týchto kategórií stránka ponúka aj dve ďalšie ktoré sú silno späté s mojou osobou ale aj tvorbou.
● KOMPLETNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS NA STIAHNUTIE TU
meno: miesto: IČO: DIČ:
● Mgr. art. Matúš Astrab ● Slnečná 163 / 8, 02901 Námestovo ● 51 121 247 ● 1085784458
 
VÍTAJTE NA MOJEJ STRÁNKE ! ● V prvom rade by som chcel predstaviť účel mojej stránky a previesť vás jej sekciami. Stránka slúži predovšetkým ako členitejšie portfólio na prezentovanie mojej osoby skrz tvorbu od roku 2006, s víziou nadobúdania nových zaujímavých spoluprác a objednávok v rámci môjho oboru a rozmanitosti tvorby. Aj to je dôvod prečo som spojil do jednej stránky moju umeleckú, konceptuálnu tvorbu spolu s remeselnou a komerčnou. VÝVOJ TVORBY A ŠTÚDIUM ● Dokumentovanie ale aj zameranie sa na rozvoj mojej tvorby sa naštartovalo v roku 2006, keď som po úspešnom absolvovaní základnej a základnej umeleckej školy v Námestove nastúpil na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku na odbor dizajn produktov a hračiek. Počas štvorročného štúdia vzniklo viacero prác, pričom daktoré z nich sú k videniu prevažne v sekcií 3D a DIZAJNU. V tomto období vznikali aj základy pre moju grafickú tvorbu. Po úspešnom absolvovaní strednej školy pokračovalo moje nadstavbové štúdium na Súkromnej strednej škole animovanej tvorby v Bratislave, v odbore fotografického dizajnu. Tu začala fotografická tvorba, ktorá bola a je silno spätá s ostatnými formami mojej tvorby. Z dôvodu prijatia na vysokú školu som toto nadstavbové štúdium nedokončil, ale práca v podobe digitálnych a analógových fotografií pretrvala. Prijatie na Akadémiu umení v Banskej Bystrici v šesť ročnom odbore audiovizuálnych médií a neskôr v ateliéri digitálnych médií v sebe nieslo spojenie všetkých predchádzajúcich foriem umenia. Okrem fotografie sa tu moja tvorba zamerala na prácu s materiálom v spojitosti s open-source softvérom a platformou Arduino v podobe interaktívnych, svetelných alebo soundartových inštalácií a objektov. Okrem toho že mi štúdium na tejto univerzite otvorilo sféru do konceptuálneho umenia a uvažovania, tak mi umožnilo aj štúdijnú stáž na španielskej Malorke, kde som strávil semester na Escola d'Art i Superior de les Illes Balears. Popri štúdiu som nadobudol skúsenosti aj v rôznych zamestnaniach, a taktiež prostredníctvom zúčastňovania sa na mnohých výstavách, workshopoch, svetelných festivaloch a ďalších podujatiach ktoré sú z veľkej časti zaznamenané v sekcií PODUJATÍ – HAPPENING. ● V súčasnosti pracujem na rozvoji svojej umeleckej tvorby, kde ostávam pri forme inštalácií alebo objektov. Tu sa venujem téme života a smrti a pracujem so živými alebo mŕtvymi organizmami, ktoré používam vo svojich dielach. Okrem multimediálneho prejavu presadzujem vo svojej tvorbe aj médium animácie a fotografie, kde sú vyššie spomínané témy taktiež veľmi zreteľné. Mimo ale aj v rámci konceptuálneho sveta pokračujem v tvorbe grafiky, webových stránok, videí, rôznych animácií aj vo forme mappingu a v navrhovanÍ a tvorbe produktov. SOFTVÉR ● Neodmysliteľnou súčasťou mojej tvorby je práca s počítačom či už v podobe open source programovania, strihania videí, tvorbe animácií, vytvárania grafiky, digitálneho kreslenia, tvorbe 3D vizualizácií, upravovania fotografií a množstvo ďalších úkonov, ktoré sú zahrnuté v každej kategórií. Preto je nutné, aby som disponoval okrem iného aj počítačovými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú v dnešnej digitálnej dobe veľmi dôležité pri tvorbe alebo jej dokumentácii. V mojom prípade sú to tieto programy : ● CorelDRAW ● Adobe Photoshop ● Adobe Lightroom ● Adobe Muse ● Adobe Premiere ● Adobe AfterFX ● v v v v ● Arduino ● TVPain ● ZBrush ● Sketch Book pro ● Adobe Illustrator ● 3DS Max INŠTALÁCIE – táto kategória zahŕňa výlučne konceptuálnu tvorbu v rámci umeleckej tvorby v podobe inštalácií alebo objektov kde pracujem s open source softvérom, digitálnym obrazom, zvukom , interaktivitou a inými prvkami. GRAFIKA – kategória grafiky je prevažne zameraná na komerčnú tvorbu ktorá ale nezostáva bez svojských myšlienok a nápadov. Môžete tu nájsť napríklad spoločenské hry, ilustrácie, propagačnú grafiku, logá ale aj tvorbu kompletných webových stránok. FOTOGRAFIA – v tejto kategórií sa nachádzajú konceptuálne fotografické kolekcie alebo projekty, ale aj komerčné, propagačné fotografie. Jednotlivé práce tu môžete vidieť či už v digitálnom alebo analógovom prevedení s rôznorodou tematikou. ANIMÁCIA – je sekcia, ktorá je zameraná na počítačovú animáciu s hlbšími konceptuálnymi myšlienkami ale aj na propagačné, komerčné účely. V tejto kategórií môžete okrem iného vidieť aj hudobný klip alebo animácie ktoré boli vytvorené a použité ako mapping na rôzne budovy. 3D a DIZAJN – táto kategória zahŕňa prevažne komerčnú a remeselnú tvorbu v spojitosti s moderným dizajnom a originálnymi myšlienkami a nápadmi. Celá sekcia je zameraná na 3D tvorbu, či už rukou uchopiteľnú alebo vo virtuálnej podobe. VIDEO a FILM – v tejto kategórií môžete vidieť výlučne komerčné videá s rôznou tematikou ktoré slúžia na propagačné účely. Okrem toho sú tu k videniu aj cestovateľské filmy alebo spomienkové svadobné videá ako ukážky pre záujemcov o tento typ média. PODUJATIA – táto kategória dokumentuje podujatia ktoré súvisia s mojou tvorbou a na ktorých som sa zúčastnil aj osobne. Ako napríklad workshopy, výstavy, svetelné festivaly a rôzne iné akcie. Okrem fotografií prikladám ku jednotlivým podujatiam aj plagát a iný propagačný materiál, ktorý s nimi súvisí, ale aj odkazy na videá alebo články. CESTOVANIE – Táto kategória predkladá k videniu moje cestovateľské fotografie a v niektorých prípadoch aj videá. Môžete tu vidieť vizuály z turistiky, putovania po rôznych krajinách, zahraničné pobyty a iné... Cestovanie a turistika ponúka veľa zaujímavých miest a s tým aj veľa zaujímavých fotografií v mojom prevedení, o ktoré sa chcem s vami podeliť v tejto kategórií. ● Dominantou stránky je sekcia tvorby kde sa nachádza šesť hlavných kategórií. ● Okrem týchto kategórií stránka ponúka aj dve ďalšie ktoré sú silno späté s mojou osobou ale aj tvorbou.
● KOMPLETNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS NA STIAHNUTIE TU
meno: miesto: IČO: DIČ:
● Mgr. art. Matúš Astrab ● Slnečná 163 / 8, 02901 Námestovo ● 51 121 247 ● 1085784458
animované lgo Matúša Astraba
 
VÍTAJTE NA MOJEJ STRÁNKE ! ● V prvom rade by som chcel predstaviť účel mojej stránky a previesť vás jej sekciami. Stránka slúži predovšetkým ako členitejšie portfólio na prezentovanie mojej osoby skrz tvorbu od roku 2006, s víziou nadobúdania nových zaujímavých spoluprác a objednávok v rámci môjho oboru a rozmanitosti tvorby. Aj to je dôvod prečo som spojil do jednej stránky moju umeleckú, konceptuálnu tvorbu spolu s remeselnou a komerčnou. ● Dominantou stránky je sekcia tvorby kde sa nachádza šesť hlavných kategórií.
INŠTALÁCIE – táto kategória zahŕňa výlučne konceptuálnu tvorbu v rámci umeleckej tvorby v podobe inštalácií alebo objektov kde pracujem s open source softvérom, digitálnym obrazom, zvukom , interaktivitou a inými prvkami. GRAFIKA – kategória grafiky je prevažne zameraná na komerčnú tvorbu ktorá ale nezostáva bez svojských myšlienok a nápadov. Môžete tu nájsť napríklad spoločenské hry, ilustrácie, propagačnú grafiku, logá ale aj tvorbu kompletných webových stránok. FOTOGRAFIA – v tejto kategórií sa nachádzajú konceptuálne fotografické kolekcie alebo projekty, ale aj komerčné, propagačné fotografie. Jednotlivé práce tu môžete vidieť či už v digitálnom alebo analógovom prevedení s rôznorodou tematikou. ANIMÁCIA – je sekcia, ktorá je zameraná na počítačovú animáciu s hlbšími konceptuálnymi myšlienkami ale aj na propagačné, komerčné účely. V tejto kategórií môžete okrem iného vidieť aj hudobný klip alebo animácie ktoré boli vytvorené a použité ako mapping na rôzne budovy. 3D a DIZAJN – táto kategória zahŕňa prevažne komerčnú a remeselnú tvorbu v spojitosti s moderným dizajnom a originálnymi myšlienkami a nápadmi. Celá sekcia je zameraná na 3D tvorbu, či už rukou uchopiteľnú alebo vo virtuálnej podobe. VIDEO a FILM – v tejto kategórií môžete vidieť výlučne komerčné videá s rôznou tematikou ktoré slúžia na propagačné účely. Okrem toho sú tu k videniu aj cestovateľské filmy alebo spomienkové svadobné videá ako ukážky pre záujemcov o tento typ média. PODUJATIA – táto kategória dokumentuje podujatia ktoré súvisia s mojou tvorbou a na ktorých som sa zúčastnil aj osobne. Ako napríklad workshopy, výstavy, svetelné festivaly a rôzne iné akcie. Okrem fotografií prikladám ku jednotlivým podujatiam aj plagát a iný propagačný materiál, ktorý s nimi súvisí, ale aj odkazy na videá alebo články. CESTOVANIE – Táto kategória predkladá k videniu moje cestovateľské fotografie a v niektorých prípadoch aj videá. Môžete tu vidieť vizuály z turistiky, putovania po rôznych krajinách, zahraničné pobyty a iné... Cestovanie a turistika ponúka veľa zaujímavých miest a s tým aj veľa zaujímavých fotografií v mojom prevedení, o ktoré sa chcem s vami podeliť v tejto kategórií. ● Okrem týchto kategórií stránka ponúka aj dve ďalšie ktoré sú silno späté s mojou osobou ale aj tvorbou.
VÝVOJ TVORBY A ŠTÚDIUM ● Dokumentovanie ale aj zameranie sa na rozvoj mojej tvorby sa naštartovalo v roku 2006, keď som po úspešnom absolvovaní základnej a základnej umeleckej školy v Námestove nastúpil na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku na odbor dizajn produktov a hračiek. Počas štvorročného štúdia vzniklo viacero prác, pričom daktoré z nich sú k videniu prevažne v sekcií 3D a DIZAJNU. V tomto období vznikali aj základy pre moju grafickú tvorbu. Po úspešnom absolvovaní strednej školy pokračovalo moje nadstavbové štúdium na Súkromnej strednej škole animovanej tvorby v Bratislave, v odbore fotografického dizajnu. Tu začala fotografická tvorba, ktorá bola a je silno spätá s ostatnými formami mojej tvorby. Z dôvodu prijatia na vysokú školu som toto nadstavbové štúdium nedokončil, ale práca v podobe digitálnych a analógových fotografií pretrvala. Prijatie na Akadémiu umení v Banskej Bystrici v šesť ročnom odbore audiovizuálnych médií a neskôr v ateliéri digitálnych médií v sebe nieslo spojenie všetkých predchádzajúcich foriem umenia. Okrem fotografie sa tu moja tvorba zamerala na prácu s materiálom v spojitosti s open-source softvérom a platformou Arduino v podobe interaktívnych, svetelných alebo soundartových inštalácií a objektov. Okrem toho že mi štúdium na tejto univerzite otvorilo sféru do konceptuálneho umenia a uvažovania, tak mi umožnilo aj štúdijnú stáž na španielskej Malorke, kde som strávil semester na Escola d'Art i Superior de les Illes Balears. Popri štúdiu som nadobudol skúsenosti aj v rôznych zamestnaniach, a taktiež prostredníctvom zúčastňovania sa na mnohých výstavách, workshopoch, svetelných festivaloch a ďalších podujatiach ktoré sú z veľkej časti zaznamenané v sekcií PODUJATÍ – HAPPENING. ● V súčasnosti pracujem na rozvoji svojej umeleckej tvorby, kde ostávam pri forme inštalácií alebo objektov. Tu sa venujem téme života a smrti a pracujem so živými alebo mŕtvymi organizmami, ktoré používam vo svojich dielach. Okrem multimediálneho prejavu presadzujem vo svojej tvorbe aj médium animácie a fotografie, kde sú vyššie spomínané témy taktiež veľmi zreteľné. Mimo ale aj v rámci konceptuálneho sveta pokračujem v tvorbe grafiky, webových stránok, videí, rôznych animácií aj vo forme mappingu a v navrhovanÍ a tvorbe produktov. SOFTVÉR ● Neodmysliteľnou súčasťou mojej tvorby je práca s počítačom či už v podobe open source programovania, strihania videí, tvorbe animácií, vytvárania grafiky, digitálneho kreslenia, tvorbe 3D vizualizácií, upravovania fotografií a množstvo ďalších úkonov, ktoré sú zahrnuté v každej kategórií. Preto je nutné, aby som disponoval okrem iného aj počítačovými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú v dnešnej digitálnej dobe veľmi dôležité pri tvorbe alebo jej dokumentácii. V mojom prípade sú to tieto programy : ● CorelDRAW ● Adobe Photoshop ● Adobe Lightroom ● Adobe Muse ● Adobe Premiere ● Adobe AfterFX ● v v v v ● Arduino ● TVPain ● ZBrush ● Sketch Book pro ● Adobe Illustrator ● 3DS Max ● KOMPLETNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS NA STIAHNUTIE TU
meno: miesto: IČO: DIČ:
● Mgr. art. Matúš Astrab ● Slnečná 163 / 8, 02901 Námestovo ● 51 121 247 ● 1085784458
 
VÍTAJTE NA MOJEJ STRÁNKE ! ● V prvom rade by som chcel predstaviť účel mojej stránky a previesť vás jej sekciami. Stránka slúži predovšetkým ako členitejšie portfólio na prezentovanie mojej osoby skrz tvorbu od roku 2006, s víziou nadobúdania nových zaujímavých spoluprác a objednávok v rámci môjho oboru a rozmanitosti tvorby. Aj to je dôvod prečo som spojil do jednej stránky moju umeleckú, konceptuálnu tvorbu spolu s remeselnou a komerčnou. ● Dominantou stránky je sekcia tvorby kde sa nachádza šesť hlavných kategórií.
VÝVOJ TVORBY A ŠTÚDIUM ● Dokumentovanie ale aj zameranie sa na rozvoj mojej tvorby sa naštartovalo v roku 2006, keď som po úspešnom absolvovaní základnej a základnej umeleckej školy v Námestove nastúpil na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku na odbor dizajn produktov a hračiek. Počas štvorročného štúdia vzniklo viacero prác, pričom daktoré z nich sú k videniu prevažne v sekcií 3D a DIZAJNU. V tomto období vznikali aj základy pre moju grafickú tvorbu. Po úspešnom absolvovaní strednej školy pokračovalo moje nadstavbové štúdium na Súkromnej strednej škole animovanej tvorby v Bratislave, v odbore fotografického dizajnu. Tu začala fotografická tvorba, ktorá bola a je silno spätá s ostatnými formami mojej tvorby. Z dôvodu prijatia na vysokú školu som toto nadstavbové štúdium nedokončil, ale práca v podobe digitálnych a analógových fotografií pretrvala. Prijatie na Akadémiu umení v Banskej Bystrici v šesť ročnom odbore audiovizuálnych médií a neskôr v ateliéri digitálnych médií v sebe nieslo spojenie všetkých predchádzajúcich foriem umenia. Okrem fotografie sa tu moja tvorba zamerala na prácu s materiálom v spojitosti s open-source softvérom a platformou Arduino v podobe interaktívnych, svetelných alebo soundartových inštalácií a objektov. Okrem toho že mi štúdium na tejto univerzite otvorilo sféru do konceptuálneho umenia a uvažovania, tak mi umožnilo aj štúdijnú stáž na španielskej Malorke, kde som strávil semester na Escola d'Art i Superior de les Illes Balears. Popri štúdiu som nadobudol skúsenosti aj v rôznych zamestnaniach, a taktiež prostredníctvom zúčastňovania sa na mnohých výstavách, workshopoch, svetelných festivaloch a ďalších podujatiach ktoré sú z veľkej časti zaznamenané v sekcií PODUJATÍ – HAPPENING. ● V súčasnosti pracujem na rozvoji svojej umeleckej tvorby, kde ostávam pri forme inštalácií alebo objektov. Tu sa venujem téme života a smrti a pracujem so živými alebo mŕtvymi organizmami, ktoré používam vo svojich dielach. Okrem multimediálneho prejavu presadzujem vo svojej tvorbe aj médium animácie a fotografie, kde sú vyššie spomínané témy taktiež veľmi zreteľné. Mimo ale aj v rámci konceptuálneho sveta pokračujem v tvorbe grafiky, webových stránok, videí, rôznych animácií aj vo forme mappingu a v navrhovanÍ a tvorbe produktov. SOFTVÉR ● Neodmysliteľnou súčasťou mojej tvorby je práca s počítačom či už v podobe open source programovania, strihania videí, tvorbe animácií, vytvárania grafiky, digitálneho kreslenia, tvorbe 3D vizualizácií, upravovania fotografií a množstvo ďalších úkonov, ktoré sú zahrnuté v každej kategórií. Preto je nutné, aby som disponoval okrem iného aj počítačovými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú v dnešnej digitálnej dobe veľmi dôležité pri tvorbe alebo jej dokumentácii. V mojom prípade sú to tieto programy : ● CorelDRAW ● Adobe Photoshop ● Adobe Lightroom ● Adobe Muse ● Adobe Premiere ● Adobe AfterFX ● v v v v ● Arduino ● TVPain ● ZBrush ● Sketch Book pro ● Adobe Illustrator ● 3DS Max INŠTALÁCIE – táto kategória zahŕňa výlučne konceptuálnu tvorbu v rámci umeleckej tvorby v podobe inštalácií alebo objektov kde pracujem s open source softvérom, digitálnym obrazom, zvukom , interaktivitou a inými prvkami. GRAFIKA – kategória grafiky je prevažne zameraná na komerčnú tvorbu ktorá ale nezostáva bez svojských myšlienok a nápadov. Môžete tu nájsť napríklad spoločenské hry, ilustrácie, propagačnú grafiku, logá ale aj tvorbu kompletných webových stránok. FOTOGRAFIA – v tejto kategórií sa nachádzajú konceptuálne fotografické kolekcie alebo projekty, ale aj komerčné, propagačné fotografie. Jednotlivé práce tu môžete vidieť či už v digitálnom alebo analógovom prevedení s rôznorodou tematikou. ANIMÁCIA – je sekcia, ktorá je zameraná na počítačovú animáciu s hlbšími konceptuálnymi myšlienkami ale aj na propagačné, komerčné účely. V tejto kategórií môžete okrem iného vidieť aj hudobný klip alebo animácie ktoré boli vytvorené a použité ako mapping na rôzne budovy. 3D a DIZAJN – táto kategória zahŕňa prevažne komerčnú a remeselnú tvorbu v spojitosti s moderným dizajnom a originálnymi myšlienkami a nápadmi. Celá sekcia je zameraná na 3D tvorbu, či už rukou uchopiteľnú alebo vo virtuálnej podobe. VIDEO a FILM – v tejto kategórií môžete vidieť výlučne komerčné videá s rôznou tematikou ktoré slúžia na propagačné účely. Okrem toho sú tu k videniu aj cestovateľské filmy alebo spomienkové svadobné videá ako ukážky pre záujemcov o tento typ média. PODUJATIA – táto kategória dokumentuje podujatia ktoré súvisia s mojou tvorbou a na ktorých som sa zúčastnil aj osobne. Ako napríklad workshopy, výstavy, svetelné festivaly a rôzne iné akcie. Okrem fotografií prikladám ku jednotlivým podujatiam aj plagát a iný propagačný materiál, ktorý s nimi súvisí, ale aj odkazy na videá alebo články. CESTOVANIE – Táto kategória predkladá k videniu moje cestovateľské fotografie a v niektorých prípadoch aj videá. Môžete tu vidieť vizuály z turistiky, putovania po rôznych krajinách, zahraničné pobyty a iné... Cestovanie a turistika ponúka veľa zaujímavých miest a s tým aj veľa zaujímavých fotografií v mojom prevedení, o ktoré sa chcem s vami podeliť v tejto kategórií. ● Okrem týchto kategórií stránka ponúka aj dve ďalšie ktoré sú silno späté s mojou osobou ale aj tvorbou.
● KOMPLETNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS NA STIAHNUTIE TU
meno: miesto: IČO: DIČ:
● Mgr. art. Matúš Astrab ● Slnečná 163 / 8, 02901 Námestovo ● 51 121 247 ● 1085784458
animované lgo Matúša Astraba
 
VÍTAJTE NA MOJEJ STRÁNKE ! ● V prvom rade by som chcel predstaviť účel mojej stránky a previesť vás jej sekciami. Stránka slúži predovšetkým ako členitejšie portfólio na prezentovanie mojej osoby skrz tvorbu od roku 2006, s víziou nadobúdania nových zaujímavých spoluprác a objednávok v rámci môjho oboru a rozmanitosti tvorby. Aj to je dôvod prečo som spojil do jednej stránky moju umeleckú, konceptuálnu tvorbu spolu s remeselnou a komerčnou. ● Dominantou stránky je sekcia tvorby kde sa nachádza šesť hlavných kategórií.
VÝVOJ TVORBY A ŠTÚDIUM ● Dokumentovanie ale aj zameranie sa na rozvoj mojej tvorby sa naštartovalo v roku 2006, keď som po úspešnom absolvovaní základnej a základnej umeleckej školy v Námestove nastúpil na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku na odbor dizajn produktov a hračiek. Počas štvorročného štúdia vzniklo viacero prác, pričom daktoré z nich sú k videniu prevažne v sekcií 3D a DIZAJNU. V tomto období vznikali aj základy pre moju grafickú tvorbu. Po úspešnom absolvovaní strednej školy pokračovalo moje nadstavbové štúdium na Súkromnej strednej škole animovanej tvorby v Bratislave, v odbore fotografického dizajnu. Tu začala fotografická tvorba, ktorá bola a je silno spätá s ostatnými formami mojej tvorby. Z dôvodu prijatia na vysokú školu som toto nadstavbové štúdium nedokončil, ale práca v podobe digitálnych a analógových fotografií pretrvala. Prijatie na Akadémiu umení v Banskej Bystrici v šesť ročnom odbore audiovizuálnych médií a neskôr v ateliéri digitálnych médií v sebe nieslo spojenie všetkých predchádzajúcich foriem umenia. Okrem fotografie sa tu moja tvorba zamerala na prácu s materiálom v spojitosti s open-source softvérom a platformou Arduino v podobe interaktívnych, svetelných alebo soundartových inštalácií a objektov. Okrem toho že mi štúdium na tejto univerzite otvorilo sféru do konceptuálneho umenia a uvažovania, tak mi umožnilo aj štúdijnú stáž na španielskej Malorke, kde som strávil semester na Escola d'Art i Superior de les Illes Balears. Popri štúdiu som nadobudol skúsenosti aj v rôznych zamestnaniach, a taktiež prostredníctvom zúčastňovania sa na mnohých výstavách, workshopoch, svetelných festivaloch a ďalších podujatiach ktoré sú z veľkej časti zaznamenané v sekcií PODUJATÍ – HAPPENING. ● V súčasnosti pracujem na rozvoji svojej umeleckej tvorby, kde ostávam pri forme inštalácií alebo objektov. Tu sa venujem téme života a smrti a pracujem so živými alebo mŕtvymi organizmami, ktoré používam vo svojich dielach. Okrem multimediálneho prejavu presadzujem vo svojej tvorbe aj médium animácie a fotografie, kde sú vyššie spomínané témy taktiež veľmi zreteľné. Mimo ale aj v rámci konceptuálneho sveta pokračujem v tvorbe grafiky, webových stránok, videí, rôznych animácií aj vo forme mappingu a v navrhovanÍ a tvorbe produktov. SOFTVÉR ● Neodmysliteľnou súčasťou mojej tvorby je práca s počítačom či už v podobe open source programovania, strihania videí, tvorbe animácií, vytvárania grafiky, digitálneho kreslenia, tvorbe 3D vizualizácií, upravovania fotografií a množstvo ďalších úkonov, ktoré sú zahrnuté v každej kategórií. Preto je nutné, aby som disponoval okrem iného aj počítačovými znalosťami a zručnosťami, ktoré sú v dnešnej digitálnej dobe veľmi dôležité pri tvorbe alebo jej dokumentácii. V mojom prípade sú to tieto programy : ● CorelDRAW ● Adobe Photoshop ● Adobe Lightroom ● Adobe Muse ● Adobe Premiere ● Adobe AfterFX ● v v v v ● Arduino ● TVPain ● ZBrush ● Sketch Book pro ● Adobe Illustrator ● 3DS Max INŠTALÁCIE – táto kategória zahŕňa výlučne konceptuálnu tvorbu v rámci umeleckej tvorby v podobe inštalácií alebo objektov kde pracujem s open source softvérom, digitálnym obrazom, zvukom , interaktivitou a inými prvkami. GRAFIKA – kategória grafiky je prevažne zameraná na komerčnú tvorbu ktorá ale nezostáva bez svojských myšlienok a nápadov. Môžete tu nájsť napríklad spoločenské hry, ilustrácie, propagačnú grafiku, logá ale aj tvorbu kompletných webových stránok. FOTOGRAFIA – v tejto kategórií sa nachádzajú konceptuálne fotografické kolekcie alebo projekty, ale aj komerčné, propagačné fotografie. Jednotlivé práce tu môžete vidieť či už v digitálnom alebo analógovom prevedení s rôznorodou tematikou. ANIMÁCIA – je sekcia, ktorá je zameraná na počítačovú animáciu s hlbšími konceptuálnymi myšlienkami ale aj na propagačné, komerčné účely. V tejto kategórií môžete okrem iného vidieť aj hudobný klip alebo animácie ktoré boli vytvorené a použité ako mapping na rôzne budovy. 3D a DIZAJN – táto kategória zahŕňa prevažne komerčnú a remeselnú tvorbu v spojitosti s moderným dizajnom a originálnymi myšlienkami a nápadmi. Celá sekcia je zameraná na 3D tvorbu, či už rukou uchopiteľnú alebo vo virtuálnej podobe. VIDEO a FILM – v tejto kategórií môžete vidieť výlučne komerčné videá s rôznou tematikou ktoré slúžia na propagačné účely. Okrem toho sú tu k videniu aj cestovateľské filmy alebo spomienkové svadobné videá ako ukážky pre záujemcov o tento typ média. PODUJATIA – táto kategória dokumentuje podujatia ktoré súvisia s mojou tvorbou a na ktorých som sa zúčastnil aj osobne. Ako napríklad workshopy, výstavy, svetelné festivaly a rôzne iné akcie. Okrem fotografií prikladám ku jednotlivým podujatiam aj plagát a iný propagačný materiál, ktorý s nimi súvisí, ale aj odkazy na videá alebo články. CESTOVANIE – Táto kategória predkladá k videniu moje cestovateľské fotografie a v niektorých prípadoch aj videá. Môžete tu vidieť vizuály z turistiky, putovania po rôznych krajinách, zahraničné pobyty a iné... Cestovanie a turistika ponúka veľa zaujímavých miest a s tým aj veľa zaujímavých fotografií v mojom prevedení, o ktoré sa chcem s vami podeliť v tejto kategórií. ● Okrem týchto kategórií stránka ponúka aj dve ďalšie ktoré sú silno späté s mojou osobou ale aj tvorbou. ● KOMPLETNÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS NA STIAHNUTIE TU
meno: miesto: IČO: DIČ:
● Mgr. art. Matúš Astrab ● Slnečná 163 / 8, 02901 Námestovo ● 51 121 247 ● 1085784458