WORKS

ABOUT

CONTACT

ODRAZY / REFLECTIONS conceptual / konceptuálne, 2016 Minimalistická interaktívna inštalácia kde sa účastník stretáva len so svojím odrazom v zrkadle. Medzi divákom a jeho odrazom sa nachádza transparentná svetelná bariéra ktorá po ľudskom zásahu spúšťa rôzne tóny klavíra. Zrkadlo symbolizuje niečo čisté a človek naopak niečo nečisté. Ľudský odraz je akoby čistá strana našej osobnosti. Po fyzickom prepojení týchto dvoch stránok našej povahy dostávame spätnú väzbu v podobe čistých tónov. Každým dotykom zaznie náhodný tón. Každá osoba je iná a má aj vždy iný sled tónov. A minimalist interaction installation where the participant meet his reflection in the mirror. Between the audience and his reflection there is a tranparent barrier which activates different tones of the piano. The mirror is a symbol of something clean and the man is a symbol of something unclean. The reflection of a person is like the clean part of our personality. After a physical connection of these two parts of our personality, we receive a feedback in a form of the clean tones. With every touch a random tone sounds. Every person is different and has a different sequence of tones. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
ODRAZY / REFLECTIONS conceptual / konceptuálne, 2016 Minimalistická interaktívna inštalácia kde sa účastník stretáva len so svojím odrazom v zrkadle. Medzi divákom a jeho odrazom sa nachádza transparentná svetelná bariéra ktorá po ľudskom zásahu spúšťa rôzne tóny klavíra. Zrkadlo symbolizuje niečo čisté a človek naopak niečo nečisté. Ľudský odraz je akoby čistá strana našej osobnosti. Po fyzickom prepojení týchto dvoch stránok našej povahy dostávame spätnú väzbu v podobe čistých tónov. Každým dotykom zaznie náhodný tón. Každá osoba je iná a má aj vždy iný sled tónov. A minimalist interaction installation where the participant meet his reflection in the mirror. Between the audience and his reflection there is a tranparent barrier which activates different tones of the piano. The mirror is a symbol of something clean and the man is a symbol of something unclean. The reflection of a person is like the clean part of our personality. After a physical connection of these two parts of our personality, we receive a feedback in a form of the clean tones. With every touch a random tone sounds. Every person is different and has a different sequence of tones. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
ODRAZY / REFLECTIONS conceptual / konceptuálne, 2016 Minimalistická interaktívna inštalácia kde sa účastník stretáva len so svojím odrazom v zrkadle. Medzi divákom a jeho odrazom sa nachádza transparentná svetelná bariéra ktorá po ľudskom zásahu spúšťa rôzne tóny klavíra. Zrkadlo symbolizuje niečo čisté a človek naopak niečo nečisté. Ľudský odraz je akoby čistá strana našej osobnosti. Po fyzickom prepojení týchto dvoch stránok našej povahy dostávame spätnú väzbu v podobe čistých tónov. Každým dotykom zaznie náhodný tón. Každá osoba je iná a má aj vždy iný sled tónov. A minimalist interaction installation where the participant meet his reflection in the mirror. Between the audience and his reflection there is a tranparent barrier which activates different tones of the piano. The mirror is a symbol of something clean and the man is a symbol of something unclean. The reflection of a person is like the clean part of our personality. After a physical connection of these two parts of our personality, we receive a feedback in a form of the clean tones. With every touch a random tone sounds. Every person is different and has a different sequence of tones. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
ODRAZY / REFLECTIONS conceptual / konceptuálne, 2016 Minimalistická interaktívna inštalácia kde sa účastník stretáva len so svojím odrazom v zrkadle. Medzi divákom a jeho odrazom sa nachádza transparentná svetelná bariéra ktorá po ľudskom zásahu spúšťa rôzne tóny klavíra. Zrkadlo symbolizuje niečo čisté a človek naopak niečo nečisté. Ľudský odraz je akoby čistá strana našej osobnosti. Po fyzickom prepojení týchto dvoch stránok našej povahy dostávame spätnú väzbu v podobe čistých tónov. Každým dotykom zaznie náhodný tón. Každá osoba je iná a má aj vždy iný sled tónov. A minimalist interaction installation where the participant meet his reflection in the mirror. Between the audience and his reflection there is a tranparent barrier which activates different tones of the piano. The mirror is a symbol of something clean and the man is a symbol of something unclean. The reflection of a person is like the clean part of our personality. After a physical connection of these two parts of our personality, we receive a feedback in a form of the clean tones. With every touch a random tone sounds. Every person is different and has a different sequence of tones. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
ODRAZY / REFLECTIONS conceptual / konceptuálne, 2016 Minimalistická interaktívna inštalácia kde sa účastník stretáva len so svojím odrazom v zrkadle. Medzi divákom a jeho odrazom sa nachádza transparentná svetelná bariéra ktorá po ľudskom zásahu spúšťa rôzne tóny klavíra. Zrkadlo symbolizuje niečo čisté a človek naopak niečo nečisté. Ľudský odraz je akoby čistá strana našej osobnosti. Po fyzickom prepojení týchto dvoch stránok našej povahy dostávame spätnú väzbu v podobe čistých tónov. Každým dotykom zaznie náhodný tón. Každá osoba je iná a má aj vždy iný sled tónov. A minimalist interaction installation where the participant meet his reflection in the mirror. Between the audience and his reflection there is a tranparent barrier which activates different tones of the piano. The mirror is a symbol of something clean and the man is a symbol of something unclean. The reflection of a person is like the clean part of our personality. After a physical connection of these two parts of our personality, we receive a feedback in a form of the clean tones. With every touch a random tone sounds. Every person is different and has a different sequence of tones. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
ODRAZY / REFLECTIONS conceptual / konceptuálne, 2016 Minimalistická interaktívna inštalácia kde sa účastník stretáva len so svojím odrazom v zrkadle. Medzi divákom a jeho odrazom sa nachádza transparentná svetelná bariéra ktorá po ľudskom zásahu spúšťa rôzne tóny klavíra. Zrkadlo symbolizuje niečo čisté a človek naopak niečo nečisté. Ľudský odraz je akoby čistá strana našej osobnosti. Po fyzickom prepojení týchto dvoch stránok našej povahy dostávame spätnú väzbu v podobe čistých tónov. Každým dotykom zaznie náhodný tón. Každá osoba je iná a má aj vždy iný sled tónov. A minimalist interaction installation where the participant meet his reflection in the mirror. Between the audience and his reflection there is a tranparent barrier which activates different tones of the piano. The mirror is a symbol of something clean and the man is a symbol of something unclean. The reflection of a person is like the clean part of our personality. After a physical connection of these two parts of our personality, we receive a feedback in a form of the clean tones. With every touch a random tone sounds. Every person is different and has a different sequence of tones. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: