WORKS

ABOUT

CONTACT

BBO CUP ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva súťaž BBO Cup v orientačnom behu ktorá sa konala v Španej Doline. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je tato práca obohatená o niekoľko fotografií z natáčania. Dĺžka videa - 02:46 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records the competition BBO Cup in orienteering which was held in Špania dolina (Špania valley). The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 02:46 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video – from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
BBO CUP ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva súťaž BBO Cup v orientačnom behu ktorá sa konala v Španej Doline. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je tato práca obohatená o niekoľko fotografií z natáčania. Dĺžka videa - 02:46 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records the competition BBO Cup in orienteering which was held in Špania dolina (Špania valley). The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 02:46 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video – from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
BBO CUP ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva súťaž BBO Cup v orientačnom behu ktorá sa konala v Španej Doline. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je tato práca obohatená o niekoľko fotografií z natáčania. Dĺžka videa - 02:46 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records the competition BBO Cup in orienteering which was held in Špania dolina (Špania valley). The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 02:46 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video – from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
BBO CUP ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva súťaž BBO Cup v orientačnom behu ktorá sa konala v Španej Doline. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je tato práca obohatená o niekoľko fotografií z natáčania. Dĺžka videa - 02:46 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records the competition BBO Cup in orienteering which was held in Špania dolina (Špania valley). The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 02:46 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video – from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
BBO CUP ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva súťaž BBO Cup v orientačnom behu ktorá sa konala v Španej Doline. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je tato práca obohatená o niekoľko fotografií z natáčania. Dĺžka videa - 02:46 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records the competition BBO Cup in orienteering which was held in Špania dolina (Špania valley). The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 02:46 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video – from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
BBO CUP ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva súťaž BBO Cup v orientačnom behu ktorá sa konala v Španej Doline. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je tato práca obohatená o niekoľko fotografií z natáčania. Dĺžka videa - 02:46 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records the competition BBO Cup in orienteering which was held in Špania dolina (Špania valley). The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 02:46 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video – from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio