WORKS

ABOUT

CONTACT

ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva školské majstrovstvá v orientačnom behu ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 02:37 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a school championship in orienteering which took place in Banská Bystrica. The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 02:37 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video - from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva školské majstrovstvá v orientačnom behu ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 02:37 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a school championship in orienteering which took place in Banská Bystrica. The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 02:37 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video - from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva školské majstrovstvá v orientačnom behu ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 02:37 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a school championship in orienteering which took place in Banská Bystrica. The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 02:37 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video - from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva školské majstrovstvá v orientačnom behu ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 02:37 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a school championship in orienteering which took place in Banská Bystrica. The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 02:37 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video - from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva školské majstrovstvá v orientačnom behu ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 02:37 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a school championship in orienteering which took place in Banská Bystrica. The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 02:37 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video - from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
ORIENTAČNÝ BEH / ORIENTEERING promotion / propagácia, 2014 Video zaznamenáva školské majstrovstvá v orientačnom behu ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely orientačného behu v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 02:37 Kamera - Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Hudba vo videu - z freemusicarchive.org The video records a school championship in orienteering which took place in Banská Bystrica. The purpose of the montage is the recording and promotion of this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 02:37 Camera – Matúš Astrab, Rastislav Tomiš, Lenka Michalková Music in the video - from freemusicarchive.org POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio