WORKS

ABOUT

CONTACT

NORTH CULT - KOKAVA NAD RIMAVICOU EDITION promotion / propagácia, 2016 Video zaznamenáva združenie North Cult - najlepších Freestyle BMX a MTB jazdcov ktorý predviedli svoju adrenalínovú show počas akcie v Kokave nad Rimavicou. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o rýchly adrenalínový zostrih. Dĺžka videa - 02:55 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades The video records the association of the North Cult - the best Freestyle BMX and MTB riders that showed their adrenaline show during the event in Kokava nad Rimavicou. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, the work is also enriched by a fast adrenaline montage. Length of the video – 02:55 Camera – Matúš Astrab Music in the video - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
NORTH CULT - KOKAVA NAD RIMAVICOU EDITION promotion / propagácia, 2016 Video zaznamenáva združenie North Cult - najlepších Freestyle BMX a MTB jazdcov ktorý predviedli svoju adrenalínovú show počas akcie v Kokave nad Rimavicou. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o rýchly adrenalínový zostrih. Dĺžka videa - 02:55 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades The video records the association of the North Cult - the best Freestyle BMX and MTB riders that showed their adrenaline show during the event in Kokava nad Rimavicou. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, the work is also enriched by a fast adrenaline montage. Length of the video – 02:55 Camera – Matúš Astrab Music in the video - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades
animované lgo Matúša Astraba
NORTH CULT - KOKAVA NAD RIMAVICOU EDITION promotion / propagácia, 2016 Video zaznamenáva združenie North Cult - najlepších Freestyle BMX a MTB jazdcov ktorý predviedli svoju adrenalínovú show počas akcie v Kokave nad Rimavicou. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o rýchly adrenalínový zostrih. Dĺžka videa - 02:55 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades The video records the association of the North Cult - the best Freestyle BMX and MTB riders that showed their adrenaline show during the event in Kokava nad Rimavicou. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, the work is also enriched by a fast adrenaline montage. Length of the video – 02:55 Camera – Matúš Astrab Music in the video - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades
NORTH CULT - KOKAVA NAD RIMAVICOU EDITION promotion / propagácia, 2016 Video zaznamenáva združenie North Cult - najlepších Freestyle BMX a MTB jazdcov ktorý predviedli svoju adrenalínovú show počas akcie v Kokave nad Rimavicou. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o rýchly adrenalínový zostrih. Dĺžka videa - 02:55 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades The video records the association of the North Cult - the best Freestyle BMX and MTB riders that showed their adrenaline show during the event in Kokava nad Rimavicou. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, the work is also enriched by a fast adrenaline montage. Length of the video – 02:55 Camera – Matúš Astrab Music in the video - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades
animované lgo Matúša Astraba
NORTH CULT - KOKAVA NAD RIMAVICOU EDITION promotion / propagácia, 2016 Video zaznamenáva združenie North Cult - najlepších Freestyle BMX a MTB jazdcov ktorý predviedli svoju adrenalínovú show počas akcie v Kokave nad Rimavicou. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o rýchly adrenalínový zostrih. Dĺžka videa - 02:55 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades The video records the association of the North Cult - the best Freestyle BMX and MTB riders that showed their adrenaline show during the event in Kokava nad Rimavicou. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, the work is also enriched by a fast adrenaline montage. Length of the video – 02:55 Camera – Matúš Astrab Music in the video - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades
NORTH CULT - KOKAVA NAD RIMAVICOU EDITION promotion / propagácia, 2016 Video zaznamenáva združenie North Cult - najlepších Freestyle BMX a MTB jazdcov ktorý predviedli svoju adrenalínovú show počas akcie v Kokave nad Rimavicou. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o rýchly adrenalínový zostrih. Dĺžka videa - 02:55 Kamera - Matúš Astrab Hudba vo videu - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades The video records the association of the North Cult - the best Freestyle BMX and MTB riders that showed their adrenaline show during the event in Kokava nad Rimavicou. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, the work is also enriched by a fast adrenaline montage. Length of the video – 02:55 Camera – Matúš Astrab Music in the video - Michael Howard - Child come Home, Motörhead - Ace of Spades