WORKS

ABOUT

CONTACT

ČUNDER EXPEDITION commercial / komerčné, 2018- ... Autorská cestovateľská nálepka, ktorá zároveň slúži ako vizitka alebo propagácia cestovateľskej sekcie tohto webu a sociálnych sietí. Originálny vizuál vychádza z spirituálnch zvierat pretvorených do antropomorfnej podoby. Nálepka má 3 farebné varianty a je graficky prispôsobiteľná pre rôzne výpravy. K videniu sú tu okrem iného aj použité verzie nálepiek v digitálnej podobe, ale aj priamo odfotené v teréne. The author's travel sticker, which also serves as a business card or promotion of the travel section of this site and social networks. The original visual is based on spiritual animals transformed into anthropomorphic form. The sticker has 3 color variants and is graphically adaptable for different expeditions. Among other things, you can see here versions of the stickers in digital form, but also directly photographed in the field.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
ČUNDER EXPEDITION commercial / komerčné, 2018- ... Autorská cestovateľská nálepka, ktorá zároveň slúži ako vizitka alebo propagácia cestovateľskej sekcie tohto webu a sociálnych sietí. Originálny vizuál vychádza z spirituálnch zvierat pretvorených do antropomorfnej podoby. Nálepka má 3 farebné varianty a je graficky prispôsobiteľná pre rôzne výpravy. K videniu sú tu okrem iného aj použité verzie nálepiek v digitálnej podobe, ale aj priamo odfotené v teréne. The author's travel sticker, which also serves as a business card or promotion of the travel section of this site and social networks. The original visual is based on spiritual animals transformed into anthropomorphic form. The sticker has 3 color variants and is graphically adaptable for different expeditions. Among other things, you can see here versions of the stickers in digital form, but also directly photographed in the field.
ČUNDER EXPEDITION commercial / komerčné, 2018- ... Autorská cestovateľská nálepka, ktorá zároveň slúži ako vizitka alebo propagácia cestovateľskej sekcie tohto webu a sociálnych sietí. Originálny vizuál vychádza z spirituálnch zvierat pretvorených do antropomorfnej podoby. Nálepka má 3 farebné varianty a je graficky prispôsobiteľná pre rôzne výpravy. K videniu sú tu okrem iného aj použité verzie nálepiek v digitálnej podobe, ale aj priamo odfotené v teréne. The author's travel sticker, which also serves as a business card or promotion of the travel section of this site and social networks. The original visual is based on spiritual animals transformed into anthropomorphic form. The sticker has 3 color variants and is graphically adaptable for different expeditions. Among other things, you can see here versions of the stickers in digital form, but also directly photographed in the field.
animované lgo Matúša Astraba
ČUNDER EXPEDITION commercial / komerčné, 2018- ... Autorská cestovateľská nálepka, ktorá zároveň slúži ako vizitka alebo propagácia cestovateľskej sekcie tohto webu a sociálnych sietí. Originálny vizuál vychádza z spirituálnch zvierat pretvorených do antropomorfnej podoby. Nálepka má 3 farebné varianty a je graficky prispôsobiteľná pre rôzne výpravy. K videniu sú tu okrem iného aj použité verzie nálepiek v digitálnej podobe, ale aj priamo odfotené v teréne. The author's travel sticker, which also serves as a business card or promotion of the travel section of this site and social networks. The original visual is based on spiritual animals transformed into anthropomorphic form. The sticker has 3 color variants and is graphically adaptable for different expeditions. Among other things, you can see here versions of the stickers in digital form, but also directly photographed in the field.
ČUNDER EXPEDITION commercial / komerčné, 2018- ... Autorská cestovateľská nálepka, ktorá zároveň slúži ako vizitka alebo propagácia cestovateľskej sekcie tohto webu a sociálnych sietí. Originálny vizuál vychádza z spirituálnch zvierat pretvorených do antropomorfnej podoby. Nálepka má 3 farebné varianty a je graficky prispôsobiteľná pre rôzne výpravy. K videniu sú tu okrem iného aj použité verzie nálepiek v digitálnej podobe, ale aj priamo odfotené v teréne. The author's travel sticker, which also serves as a business card or promotion of the travel section of this site and social networks. The original visual is based on spiritual animals transformed into anthropomorphic form. The sticker has 3 color variants and is graphically adaptable for different expeditions. Among other things, you can see here versions of the stickers in digital form, but also directly photographed in the field.
animované lgo Matúša Astraba
ČUNDER EXPEDITION commercial / komerčné, 2018- ... Autorská cestovateľská nálepka, ktorá zároveň slúži ako vizitka alebo propagácia cestovateľskej sekcie tohto webu a sociálnych sietí. Originálny vizuál vychádza z spirituálnch zvierat pretvorených do antropomorfnej podoby. Nálepka má 3 farebné varianty a je graficky prispôsobiteľná pre rôzne výpravy. K videniu sú tu okrem iného aj použité verzie nálepiek v digitálnej podobe, ale aj priamo odfotené v teréne. The author's travel sticker, which also serves as a business card or promotion of the travel section of this site and social networks. The original visual is based on spiritual animals transformed into anthropomorphic form. The sticker has 3 color variants and is graphically adaptable for different expeditions. Among other things, you can see here versions of the stickers in digital form, but also directly photographed in the field.