WORKS

ABOUT

CONTACT

NA ROHU / AT THE CORNER conceptual / konceptuálne, 2016 Animácia primárne vytvorená ako mapping na budovu NBS - Národná banka Slovenska v Banskej Bystrici. Samostatne, bez podkladu budovy NBS nefunguje. Obsah mappingu v sebe nesie posolstvo a myšlienku súvisiacu so samotnou budovou ale taktiež je obohatený o vizuálne efekty, ktoré ale neznásilňujú samotnú myšlienku animácie. Autor budovy NBS na nej použil starostlivo formované priečelie, kamenné bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné ozdobné prvky. Chcel tým vyjadriť svoje presvedčenie o poslaní renesancie. Štýl tejto budovy sa často uvádza ako toskánsky. Zaujímavosťou je, že najmä fasáda budovy sa stala pre autora projektu priestorom pre vyjadrenie mnohých myšlienok. Z viacerých citátov vyberiem len jeden: „Pracovať a šetriť, merať a veriť milovať a úfať ". Samotný citát v sebe ukrýva aj animácia. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:13 An animation, primarily created as a mapping on the building of the National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska) in Banská Bystrica. Individually, without the base of the building of the NBS, does not work. The content of the mappingu bears in itself the message and the idea connected with the building but it is also enriched with visual effects, which are not outraging the very idea of the animation. The author of the building of the NBS, used on it a carefully sculpted facade, stone skirting made by bossage, rugged attic, sculptures, renaissance, but also other decorative elements. He wanted to express his beliefs about the role of the renaissance. The style of this building is often stated as Tuscan. It is interesting, that in particular the facade of the building has become for the author of the project a space for the expression of many ideas. From the multiple quotes I select only one: „Work and save, measure and believe, love and trust". The animation hides in itself the mentioned quote. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:13 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2016

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
NA ROHU / AT THE CORNER conceptual / konceptuálne, 2016 Animácia primárne vytvorená ako mapping na budovu NBS - Národná banka Slovenska v Banskej Bystrici. Samostatne, bez podkladu budovy NBS nefunguje. Obsah mappingu v sebe nesie posolstvo a myšlienku súvisiacu so samotnou budovou ale taktiež je obohatený o vizuálne efekty, ktoré ale neznásilňujú samotnú myšlienku animácie. Autor budovy NBS na nej použil starostlivo formované priečelie, kamenné bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné ozdobné prvky. Chcel tým vyjadriť svoje presvedčenie o poslaní renesancie. Štýl tejto budovy sa často uvádza ako toskánsky. Zaujímavosťou je, že najmä fasáda budovy sa stala pre autora projektu priestorom pre vyjadrenie mnohých myšlienok. Z viacerých citátov vyberiem len jeden: „Pracovať a šetriť, merať a veriť milovať a úfať ". Samotný citát v sebe ukrýva aj animácia. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:13 An animation, primarily created as a mapping on the building of the National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska) in Banská Bystrica. Individually, without the base of the building of the NBS, does not work. The content of the mappingu bears in itself the message and the idea connected with the building but it is also enriched with visual effects, which are not outraging the very idea of the animation. The author of the building of the NBS, used on it a carefully sculpted facade, stone skirting made by bossage, rugged attic, sculptures, renaissance, but also other decorative elements. He wanted to express his beliefs about the role of the renaissance. The style of this building is often stated as Tuscan. It is interesting, that in particular the facade of the building has become for the author of the project a space for the expression of many ideas. From the multiple quotes I select only one: „Work and save, measure and believe, love and trust". The animation hides in itself the mentioned quote. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:13 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2016
NA ROHU / AT THE CORNER conceptual / konceptuálne, 2016 Animácia primárne vytvorená ako mapping na budovu NBS - Národná banka Slovenska v Banskej Bystrici. Samostatne, bez podkladu budovy NBS nefunguje. Obsah mappingu v sebe nesie posolstvo a myšlienku súvisiacu so samotnou budovou ale taktiež je obohatený o vizuálne efekty, ktoré ale neznásilňujú samotnú myšlienku animácie. Autor budovy NBS na nej použil starostlivo formované priečelie, kamenné bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné ozdobné prvky. Chcel tým vyjadriť svoje presvedčenie o poslaní renesancie. Štýl tejto budovy sa často uvádza ako toskánsky. Zaujímavosťou je, že najmä fasáda budovy sa stala pre autora projektu priestorom pre vyjadrenie mnohých myšlienok. Z viacerých citátov vyberiem len jeden: „Pracovať a šetriť, merať a veriť milovať a úfať ". Samotný citát v sebe ukrýva aj animácia. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:13 An animation, primarily created as a mapping on the building of the National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska) in Banská Bystrica. Individually, without the base of the building of the NBS, does not work. The content of the mappingu bears in itself the message and the idea connected with the building but it is also enriched with visual effects, which are not outraging the very idea of the animation. The author of the building of the NBS, used on it a carefully sculpted facade, stone skirting made by bossage, rugged attic, sculptures, renaissance, but also other decorative elements. He wanted to express his beliefs about the role of the renaissance. The style of this building is often stated as Tuscan. It is interesting, that in particular the facade of the building has become for the author of the project a space for the expression of many ideas. From the multiple quotes I select only one: „Work and save, measure and believe, love and trust". The animation hides in itself the mentioned quote. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:13 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2016
animované lgo Matúša Astraba
NA ROHU / AT THE CORNER conceptual / konceptuálne, 2016 Animácia primárne vytvorená ako mapping na budovu NBS - Národná banka Slovenska v Banskej Bystrici. Samostatne, bez podkladu budovy NBS nefunguje. Obsah mappingu v sebe nesie posolstvo a myšlienku súvisiacu so samotnou budovou ale taktiež je obohatený o vizuálne efekty, ktoré ale neznásilňujú samotnú myšlienku animácie. Autor budovy NBS na nej použil starostlivo formované priečelie, kamenné bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné ozdobné prvky. Chcel tým vyjadriť svoje presvedčenie o poslaní renesancie. Štýl tejto budovy sa často uvádza ako toskánsky. Zaujímavosťou je, že najmä fasáda budovy sa stala pre autora projektu priestorom pre vyjadrenie mnohých myšlienok. Z viacerých citátov vyberiem len jeden: „Pracovať a šetriť, merať a veriť milovať a úfať ". Samotný citát v sebe ukrýva aj animácia. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:13 An animation, primarily created as a mapping on the building of the National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska) in Banská Bystrica. Individually, without the base of the building of the NBS, does not work. The content of the mappingu bears in itself the message and the idea connected with the building but it is also enriched with visual effects, which are not outraging the very idea of the animation. The author of the building of the NBS, used on it a carefully sculpted facade, stone skirting made by bossage, rugged attic, sculptures, renaissance, but also other decorative elements. He wanted to express his beliefs about the role of the renaissance. The style of this building is often stated as Tuscan. It is interesting, that in particular the facade of the building has become for the author of the project a space for the expression of many ideas. From the multiple quotes I select only one: „Work and save, measure and believe, love and trust". The animation hides in itself the mentioned quote. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:13 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2016
NA ROHU / AT THE CORNER conceptual / konceptuálne, 2016 Animácia primárne vytvorená ako mapping na budovu NBS - Národná banka Slovenska v Banskej Bystrici. Samostatne, bez podkladu budovy NBS nefunguje. Obsah mappingu v sebe nesie posolstvo a myšlienku súvisiacu so samotnou budovou ale taktiež je obohatený o vizuálne efekty, ktoré ale neznásilňujú samotnú myšlienku animácie. Autor budovy NBS na nej použil starostlivo formované priečelie, kamenné bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné ozdobné prvky. Chcel tým vyjadriť svoje presvedčenie o poslaní renesancie. Štýl tejto budovy sa často uvádza ako toskánsky. Zaujímavosťou je, že najmä fasáda budovy sa stala pre autora projektu priestorom pre vyjadrenie mnohých myšlienok. Z viacerých citátov vyberiem len jeden: „Pracovať a šetriť, merať a veriť milovať a úfať ". Samotný citát v sebe ukrýva aj animácia. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:13 An animation, primarily created as a mapping on the building of the National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska) in Banská Bystrica. Individually, without the base of the building of the NBS, does not work. The content of the mappingu bears in itself the message and the idea connected with the building but it is also enriched with visual effects, which are not outraging the very idea of the animation. The author of the building of the NBS, used on it a carefully sculpted facade, stone skirting made by bossage, rugged attic, sculptures, renaissance, but also other decorative elements. He wanted to express his beliefs about the role of the renaissance. The style of this building is often stated as Tuscan. It is interesting, that in particular the facade of the building has become for the author of the project a space for the expression of many ideas. From the multiple quotes I select only one: „Work and save, measure and believe, love and trust". The animation hides in itself the mentioned quote. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:13 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2016
animované lgo Matúša Astraba
NA ROHU / AT THE CORNER conceptual / konceptuálne, 2016 Animácia primárne vytvorená ako mapping na budovu NBS - Národná banka Slovenska v Banskej Bystrici. Samostatne, bez podkladu budovy NBS nefunguje. Obsah mappingu v sebe nesie posolstvo a myšlienku súvisiacu so samotnou budovou ale taktiež je obohatený o vizuálne efekty, ktoré ale neznásilňujú samotnú myšlienku animácie. Autor budovy NBS na nej použil starostlivo formované priečelie, kamenné bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné ozdobné prvky. Chcel tým vyjadriť svoje presvedčenie o poslaní renesancie. Štýl tejto budovy sa často uvádza ako toskánsky. Zaujímavosťou je, že najmä fasáda budovy sa stala pre autora projektu priestorom pre vyjadrenie mnohých myšlienok. Z viacerých citátov vyberiem len jeden: „Pracovať a šetriť, merať a veriť milovať a úfať ". Samotný citát v sebe ukrýva aj animácia. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:13 An animation, primarily created as a mapping on the building of the National Bank of Slovakia (Národná banka Slovenska) in Banská Bystrica. Individually, without the base of the building of the NBS, does not work. The content of the mappingu bears in itself the message and the idea connected with the building but it is also enriched with visual effects, which are not outraging the very idea of the animation. The author of the building of the NBS, used on it a carefully sculpted facade, stone skirting made by bossage, rugged attic, sculptures, renaissance, but also other decorative elements. He wanted to express his beliefs about the role of the renaissance. The style of this building is often stated as Tuscan. It is interesting, that in particular the facade of the building has become for the author of the project a space for the expression of many ideas. From the multiple quotes I select only one: „Work and save, measure and believe, love and trust". The animation hides in itself the mentioned quote. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:13 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2016