WORKS

ABOUT

CONTACT

JA / MYSELF commercial / komerčné , 2010 Divadelná bábka, konkrétne marioneta bola vytvorená podľa vlastnej karikatúry. Bábka vytvorená remeselnými procesmi, ako napríklad rezbárstvo alebo sústruženie je plne funkčnou hračkou vrátane pohyblivých úst. Cieľom bolo vytvoriť marionetu, ktorá by zodpovedala mne samému po vizuálnej ale aj charakterovej stránke. Táto bábka bola vytvorená v rámci projektu, v ktorom bolo vytvorených ďalších 8 bábok s ktorými bolo následne zahrané divadelné predstavenie pre deti v materskej škole v Ružomberku. This theatre puppet, specifically marionette, was created by my own cartoons. The puppet created by hand-crafted processes, such as carving or turning, is a fully functional toy including a moving mouth. The aim was to create a marionette, which should correspond with me myself by the visual but also pf a charakter feature. This puppet was created in the framework of the project, in which were created 8 additional puppets with which it was subsequently played a theatre performance for children in a kindergarten in Ružomberok. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Marioneta, kolektívna výstava študentov tretieho ročníka ŠÚV RK, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
JA / MYSELF commercial / komerčné , 2010 Divadelná bábka, konkrétne marioneta bola vytvorená podľa vlastnej karikatúry. Bábka vytvorená remeselnými procesmi, ako napríklad rezbárstvo alebo sústruženie je plne funkčnou hračkou vrátane pohyblivých úst. Cieľom bolo vytvoriť marionetu, ktorá by zodpovedala mne samému po vizuálnej ale aj charakterovej stránke. Táto bábka bola vytvorená v rámci projektu, v ktorom bolo vytvorených ďalších 8 bábok s ktorými bolo následne zahrané divadelné predstavenie pre deti v materskej škole v Ružomberku. This theatre puppet, specifically marionette, was created by my own cartoons. The puppet created by hand-crafted processes, such as carving or turning, is a fully functional toy including a moving mouth. The aim was to create a marionette, which should correspond with me myself by the visual but also pf a charakter feature. This puppet was created in the framework of the project, in which were created 8 additional puppets with which it was subsequently played a theatre performance for children in a kindergarten in Ružomberok. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Marioneta, kolektívna výstava študentov tretieho ročníka ŠÚV RK, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
JA / MYSELF commercial / komerčné , 2010 Divadelná bábka, konkrétne marioneta bola vytvorená podľa vlastnej karikatúry. Bábka vytvorená remeselnými procesmi, ako napríklad rezbárstvo alebo sústruženie je plne funkčnou hračkou vrátane pohyblivých úst. Cieľom bolo vytvoriť marionetu, ktorá by zodpovedala mne samému po vizuálnej ale aj charakterovej stránke. Táto bábka bola vytvorená v rámci projektu, v ktorom bolo vytvorených ďalších 8 bábok s ktorými bolo následne zahrané divadelné predstavenie pre deti v materskej škole v Ružomberku. This theatre puppet, specifically marionette, was created by my own cartoons. The puppet created by hand-crafted processes, such as carving or turning, is a fully functional toy including a moving mouth. The aim was to create a marionette, which should correspond with me myself by the visual but also pf a charakter feature. This puppet was created in the framework of the project, in which were created 8 additional puppets with which it was subsequently played a theatre performance for children in a kindergarten in Ružomberok. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Marioneta, kolektívna výstava študentov tretieho ročníka ŠÚV RK, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
JA / MYSELF commercial / komerčné , 2010 Divadelná bábka, konkrétne marioneta bola vytvorená podľa vlastnej karikatúry. Bábka vytvorená remeselnými procesmi, ako napríklad rezbárstvo alebo sústruženie je plne funkčnou hračkou vrátane pohyblivých úst. Cieľom bolo vytvoriť marionetu, ktorá by zodpovedala mne samému po vizuálnej ale aj charakterovej stránke. Táto bábka bola vytvorená v rámci projektu, v ktorom bolo vytvorených ďalších 8 bábok s ktorými bolo následne zahrané divadelné predstavenie pre deti v materskej škole v Ružomberku. This theatre puppet, specifically marionette, was created by my own cartoons. The puppet created by hand-crafted processes, such as carving or turning, is a fully functional toy including a moving mouth. The aim was to create a marionette, which should correspond with me myself by the visual but also pf a charakter feature. This puppet was created in the framework of the project, in which were created 8 additional puppets with which it was subsequently played a theatre performance for children in a kindergarten in Ružomberok. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Marioneta, kolektívna výstava študentov tretieho ročníka ŠÚV RK, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
JA / MYSELF commercial / komerčné , 2010 Divadelná bábka, konkrétne marioneta bola vytvorená podľa vlastnej karikatúry. Bábka vytvorená remeselnými procesmi, ako napríklad rezbárstvo alebo sústruženie je plne funkčnou hračkou vrátane pohyblivých úst. Cieľom bolo vytvoriť marionetu, ktorá by zodpovedala mne samému po vizuálnej ale aj charakterovej stránke. Táto bábka bola vytvorená v rámci projektu, v ktorom bolo vytvorených ďalších 8 bábok s ktorými bolo následne zahrané divadelné predstavenie pre deti v materskej škole v Ružomberku. This theatre puppet, specifically marionette, was created by my own cartoons. The puppet created by hand-crafted processes, such as carving or turning, is a fully functional toy including a moving mouth. The aim was to create a marionette, which should correspond with me myself by the visual but also pf a charakter feature. This puppet was created in the framework of the project, in which were created 8 additional puppets with which it was subsequently played a theatre performance for children in a kindergarten in Ružomberok. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Marioneta, kolektívna výstava študentov tretieho ročníka ŠÚV RK, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
JA / MYSELF commercial / komerčné , 2010 Divadelná bábka, konkrétne marioneta bola vytvorená podľa vlastnej karikatúry. Bábka vytvorená remeselnými procesmi, ako napríklad rezbárstvo alebo sústruženie je plne funkčnou hračkou vrátane pohyblivých úst. Cieľom bolo vytvoriť marionetu, ktorá by zodpovedala mne samému po vizuálnej ale aj charakterovej stránke. Táto bábka bola vytvorená v rámci projektu, v ktorom bolo vytvorených ďalších 8 bábok s ktorými bolo následne zahrané divadelné predstavenie pre deti v materskej škole v Ružomberku. This theatre puppet, specifically marionette, was created by my own cartoons. The puppet created by hand-crafted processes, such as carving or turning, is a fully functional toy including a moving mouth. The aim was to create a marionette, which should correspond with me myself by the visual but also pf a charakter feature. This puppet was created in the framework of the project, in which were created 8 additional puppets with which it was subsequently played a theatre performance for children in a kindergarten in Ružomberok. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Marioneta, kolektívna výstava študentov tretieho ročníka ŠÚV RK, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: