WORKS

ABOUT

CONTACT

FILIP BANIK - MALLORCA EDITION promotion / propagácia, 2013 Video vzniklo na španielskej Mallorce kde ma počas môjho pobytu navštívil slovenský BMX jazdec. K tejto príležitosti sme natočili jeho BMX profil zameraný na ostrovné exotické prostredie a taktiež zaznamenanie a propagovanie tohoto bikera. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o pár fotografií a video trailer ktorý predchádzal hlavnému zostrihu. Dĺžka videa - 04:11 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek Hudba vo videu - Buena Vista Social Club - Candela The Video was created on the Spanish Mallorca where a Slovak BMX rider visited me during my stay. For this occasion, we shot his BMX profile focused on the island's exotic environment and also the recording and promotion of this racer. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, this work is also enriched by a couple of photos and a video trailer which preceded the main summary video. Length of the video – 04:11 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek Music in the video – Buena Vista Social Club - Candela

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
FILIP BANIK - MALLORCA EDITION promotion / propagácia, 2013 Video vzniklo na španielskej Mallorce kde ma počas môjho pobytu navštívil slovenský BMX jazdec. K tejto príležitosti sme natočili jeho BMX profil zameraný na ostrovné exotické prostredie a taktiež zaznamenanie a propagovanie tohoto bikera. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o pár fotografií a video trailer ktorý predchádzal hlavnému zostrihu. Dĺžka videa - 04:11 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek Hudba vo videu - Buena Vista Social Club - Candela The Video was created on the Spanish Mallorca where a Slovak BMX rider visited me during my stay. For this occasion, we shot his BMX profile focused on the island's exotic environment and also the recording and promotion of this racer. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, this work is also enriched by a couple of photos and a video trailer which preceded the main summary video. Length of the video – 04:11 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek Music in the video – Buena Vista Social Club - Candela
animované lgo Matúša Astraba
FILIP BANIK - MALLORCA EDITION promotion / propagácia, 2013 Video vzniklo na španielskej Mallorce kde ma počas môjho pobytu navštívil slovenský BMX jazdec. K tejto príležitosti sme natočili jeho BMX profil zameraný na ostrovné exotické prostredie a taktiež zaznamenanie a propagovanie tohoto bikera. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o pár fotografií a video trailer ktorý predchádzal hlavnému zostrihu. Dĺžka videa - 04:11 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek Hudba vo videu - Buena Vista Social Club - Candela The Video was created on the Spanish Mallorca where a Slovak BMX rider visited me during my stay. For this occasion, we shot his BMX profile focused on the island's exotic environment and also the recording and promotion of this racer. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, this work is also enriched by a couple of photos and a video trailer which preceded the main summary video. Length of the video – 04:11 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek Music in the video – Buena Vista Social Club - Candela
FILIP BANIK - MALLORCA EDITION promotion / propagácia, 2013 Video vzniklo na španielskej Mallorce kde ma počas môjho pobytu navštívil slovenský BMX jazdec. K tejto príležitosti sme natočili jeho BMX profil zameraný na ostrovné exotické prostredie a taktiež zaznamenanie a propagovanie tohoto bikera. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o pár fotografií a video trailer ktorý predchádzal hlavnému zostrihu. Dĺžka videa - 04:11 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek Hudba vo videu - Buena Vista Social Club - Candela The Video was created on the Spanish Mallorca where a Slovak BMX rider visited me during my stay. For this occasion, we shot his BMX profile focused on the island's exotic environment and also the recording and promotion of this racer. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, this work is also enriched by a couple of photos and a video trailer which preceded the main summary video. Length of the video – 04:11 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek Music in the video – Buena Vista Social Club - Candela
animované lgo Matúša Astraba
FILIP BANIK - MALLORCA EDITION promotion / propagácia, 2013 Video vzniklo na španielskej Mallorce kde ma počas môjho pobytu navštívil slovenský BMX jazdec. K tejto príležitosti sme natočili jeho BMX profil zameraný na ostrovné exotické prostredie a taktiež zaznamenanie a propagovanie tohoto bikera. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o pár fotografií a video trailer ktorý predchádzal hlavnému zostrihu. Dĺžka videa - 04:11 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek Hudba vo videu - Buena Vista Social Club - Candela The Video was created on the Spanish Mallorca where a Slovak BMX rider visited me during my stay. For this occasion, we shot his BMX profile focused on the island's exotic environment and also the recording and promotion of this racer. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, this work is also enriched by a couple of photos and a video trailer which preceded the main summary video. Length of the video – 04:11 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek Music in the video – Buena Vista Social Club - Candela
FILIP BANIK - MALLORCA EDITION promotion / propagácia, 2013 Video vzniklo na španielskej Mallorce kde ma počas môjho pobytu navštívil slovenský BMX jazdec. K tejto príležitosti sme natočili jeho BMX profil zameraný na ostrovné exotické prostredie a taktiež zaznamenanie a propagovanie tohoto bikera. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem hlavného zostrihu je tato práca obohatená o pár fotografií a video trailer ktorý predchádzal hlavnému zostrihu. Dĺžka videa - 04:11 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek Hudba vo videu - Buena Vista Social Club - Candela The Video was created on the Spanish Mallorca where a Slovak BMX rider visited me during my stay. For this occasion, we shot his BMX profile focused on the island's exotic environment and also the recording and promotion of this racer. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the main summary, this work is also enriched by a couple of photos and a video trailer which preceded the main summary video. Length of the video – 04:11 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek Music in the video – Buena Vista Social Club - Candela