WORKS

ABOUT

CONTACT

MAGNOLI commercial / komerčné, 2014 Propagačný a donáškový leták pre reštauráciu Magnoli. Vzory a celá grafika vychádza z dekoračných prvkov v reštaurácií. Táto sekcia zobrazuje okrem finálnej verzie letáku aj ďalšie farebné varianty. A promotional and delivery leaflet for the restaurant Magnoli. The patterns and the whole graphics are based on the decorative elements in the restaurant. This section displays in addition to the final version of the leaflet also other color variations. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
MAGNOLI commercial / komerčné, 2014 Propagačný a donáškový leták pre reštauráciu Magnoli. Vzory a celá grafika vychádza z dekoračných prvkov v reštaurácií. Táto sekcia zobrazuje okrem finálnej verzie letáku aj ďalšie farebné varianty. A promotional and delivery leaflet for the restaurant Magnoli. The patterns and the whole graphics are based on the decorative elements in the restaurant. This section displays in addition to the final version of the leaflet also other color variations. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
MAGNOLI commercial / komerčné, 2014 Propagačný a donáškový leták pre reštauráciu Magnoli. Vzory a celá grafika vychádza z dekoračných prvkov v reštaurácií. Táto sekcia zobrazuje okrem finálnej verzie letáku aj ďalšie farebné varianty. A promotional and delivery leaflet for the restaurant Magnoli. The patterns and the whole graphics are based on the decorative elements in the restaurant. This section displays in addition to the final version of the leaflet also other color variations. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
MAGNOLI commercial / komerčné, 2014 Propagačný a donáškový leták pre reštauráciu Magnoli. Vzory a celá grafika vychádza z dekoračných prvkov v reštaurácií. Táto sekcia zobrazuje okrem finálnej verzie letáku aj ďalšie farebné varianty. A promotional and delivery leaflet for the restaurant Magnoli. The patterns and the whole graphics are based on the decorative elements in the restaurant. This section displays in addition to the final version of the leaflet also other color variations. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
MAGNOLI commercial / komerčné, 2014 Propagačný a donáškový leták pre reštauráciu Magnoli. Vzory a celá grafika vychádza z dekoračných prvkov v reštaurácií. Táto sekcia zobrazuje okrem finálnej verzie letáku aj ďalšie farebné varianty. A promotional and delivery leaflet for the restaurant Magnoli. The patterns and the whole graphics are based on the decorative elements in the restaurant. This section displays in addition to the final version of the leaflet also other color variations. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio
animované lgo Matúša Astraba
MAGNOLI commercial / komerčné, 2014 Propagačný a donáškový leták pre reštauráciu Magnoli. Vzory a celá grafika vychádza z dekoračných prvkov v reštaurácií. Táto sekcia zobrazuje okrem finálnej verzie letáku aj ďalšie farebné varianty. A promotional and delivery leaflet for the restaurant Magnoli. The patterns and the whole graphics are based on the decorative elements in the restaurant. This section displays in addition to the final version of the leaflet also other color variations. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
LeRan Studio