MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

LUMINO WORKSHOP

2016

 

 

 

Tento workshop ktorý sa uskutočnil v Dúbravici kde sídli umelecká organizácia Periférne centrá. Tu účastníci v prvej fáze absolvovali terénny výskum. Následne sa začali konzultácie a po zotmení umelecké realizácie. Luminografia je prastará technika, ktorá je podmienená tmou. Večerné prostredie vidieku - obce Dúbravica bolo pre tento workshop veľmi vhodné a zaujímavé. Recipienti vytvorili autorské kolekcie luminografických fotografii. Projekt naznačil nové možnosti spolupráce a hľadania spoločných tém formou digitálneho umenia na vidieku.  Moja participácia na tomto podujatí dala vzniku kolekcií fotografií so spomínanou tematikou.

Fotky zaznamenávajú prierez týmto podujatím a situácie ktoré sním súvisia.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Moja práca na podujatí / My work on the event - http://ma-visuals.com/lumino.html

 

Foto report - http://www.trakt.sk/workshop-luminografie

 

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba