WORKS

ABOUT

CONTACT

LUMINO artistic / umelecké, 2016 Séria digitálnych fotografií vznikla počas workshopu ktorého zámerom bolo experimentovanie s luminografickými postupmi. Okrem týchto postupov bolo zámerom využiť prostredie v ktorom sa workshop odohrával. Zimné prostredie na periférií ponúkalo rôzne chátrajúce budovy a temné miesta kde sa dala hra so svetlom a dlhými expozičnými časmi prepojiť do svojských fotografií. A series of digital photos was created during a workshop which aim was to experiment with luminographic procedures. In addition to these procedures, the aim was to use the environment in which the workshop took place. The winter environment on the peripherals offers different ruined buildings and dark places where it was possible to connect a game with the light and long exposure time into distinctive photographies. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Luminografia, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2016

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
LUMINO artistic / umelecké, 2016 Séria digitálnych fotografií vznikla počas workshopu ktorého zámerom bolo experimentovanie s luminografickými postupmi. Okrem týchto postupov bolo zámerom využiť prostredie v ktorom sa workshop odohrával. Zimné prostredie na periférií ponúkalo rôzne chátrajúce budovy a temné miesta kde sa dala hra so svetlom a dlhými expozičnými časmi prepojiť do svojských fotografií. A series of digital photos was created during a workshop which aim was to experiment with luminographic procedures. In addition to these procedures, the aim was to use the environment in which the workshop took place. The winter environment on the peripherals offers different ruined buildings and dark places where it was possible to connect a game with the light and long exposure time into distinctive photographies. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Luminografia, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2016
animované lgo Matúša Astraba
LUMINO artistic / umelecké, 2016 Séria digitálnych fotografií vznikla počas workshopu ktorého zámerom bolo experimentovanie s luminografickými postupmi. Okrem týchto postupov bolo zámerom využiť prostredie v ktorom sa workshop odohrával. Zimné prostredie na periférií ponúkalo rôzne chátrajúce budovy a temné miesta kde sa dala hra so svetlom a dlhými expozičnými časmi prepojiť do svojských fotografií. A series of digital photos was created during a workshop which aim was to experiment with luminographic procedures. In addition to these procedures, the aim was to use the environment in which the workshop took place. The winter environment on the peripherals offers different ruined buildings and dark places where it was possible to connect a game with the light and long exposure time into distinctive photographies. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Luminografia, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2016
LUMINO artistic / umelecké, 2016 Séria digitálnych fotografií vznikla počas workshopu ktorého zámerom bolo experimentovanie s luminografickými postupmi. Okrem týchto postupov bolo zámerom využiť prostredie v ktorom sa workshop odohrával. Zimné prostredie na periférií ponúkalo rôzne chátrajúce budovy a temné miesta kde sa dala hra so svetlom a dlhými expozičnými časmi prepojiť do svojských fotografií. A series of digital photos was created during a workshop which aim was to experiment with luminographic procedures. In addition to these procedures, the aim was to use the environment in which the workshop took place. The winter environment on the peripherals offers different ruined buildings and dark places where it was possible to connect a game with the light and long exposure time into distinctive photographies. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Luminografia, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2016
animované lgo Matúša Astraba
LUMINO artistic / umelecké, 2016 Séria digitálnych fotografií vznikla počas workshopu ktorého zámerom bolo experimentovanie s luminografickými postupmi. Okrem týchto postupov bolo zámerom využiť prostredie v ktorom sa workshop odohrával. Zimné prostredie na periférií ponúkalo rôzne chátrajúce budovy a temné miesta kde sa dala hra so svetlom a dlhými expozičnými časmi prepojiť do svojských fotografií. A series of digital photos was created during a workshop which aim was to experiment with luminographic procedures. In addition to these procedures, the aim was to use the environment in which the workshop took place. The winter environment on the peripherals offers different ruined buildings and dark places where it was possible to connect a game with the light and long exposure time into distinctive photographies. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Luminografia, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2016
LUMINO artistic / umelecké, 2016 Séria digitálnych fotografií vznikla počas workshopu ktorého zámerom bolo experimentovanie s luminografickými postupmi. Okrem týchto postupov bolo zámerom využiť prostredie v ktorom sa workshop odohrával. Zimné prostredie na periférií ponúkalo rôzne chátrajúce budovy a temné miesta kde sa dala hra so svetlom a dlhými expozičnými časmi prepojiť do svojských fotografií. A series of digital photos was created during a workshop which aim was to experiment with luminographic procedures. In addition to these procedures, the aim was to use the environment in which the workshop took place. The winter environment on the peripherals offers different ruined buildings and dark places where it was possible to connect a game with the light and long exposure time into distinctive photographies. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Luminografia, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2016