WORKS

ABOUT

CONTACT

LET / FLYGHT conceptual / konceptuálne, 2015 Kombinovaná animácia ktorá vznikla primárne ako mapping na budovu Múzea SNP ale funguje aj ako samostatná animácia s vlastným príbehom a posolstvom. Príbeh v sebe nesie prierez vývoja letectva od bratov Wrightových až po lety do vesmíru. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 06:55 Combined animation which was established primarily as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising, but also works as a separate animation with its own story and message. The story in itself carries an overview of the development of aviation from the Wright brothers to the flights into space. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 06:55 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2015

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
LET / FLYGHT conceptual / konceptuálne, 2015 Kombinovaná animácia ktorá vznikla primárne ako mapping na budovu Múzea SNP ale funguje aj ako samostatná animácia s vlastným príbehom a posolstvom. Príbeh v sebe nesie prierez vývoja letectva od bratov Wrightových až po lety do vesmíru. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 06:55 Combined animation which was established primarily as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising, but also works as a separate animation with its own story and message. The story in itself carries an overview of the development of aviation from the Wright brothers to the flights into space. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 06:55 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2015
animované lgo Matúša Astraba
LET / FLYGHT conceptual / konceptuálne, 2015 Kombinovaná animácia ktorá vznikla primárne ako mapping na budovu Múzea SNP ale funguje aj ako samostatná animácia s vlastným príbehom a posolstvom. Príbeh v sebe nesie prierez vývoja letectva od bratov Wrightových až po lety do vesmíru. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 06:55 Combined animation which was established primarily as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising, but also works as a separate animation with its own story and message. The story in itself carries an overview of the development of aviation from the Wright brothers to the flights into space. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 06:55 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2015
LET / FLYGHT conceptual / konceptuálne, 2015 Kombinovaná animácia ktorá vznikla primárne ako mapping na budovu Múzea SNP ale funguje aj ako samostatná animácia s vlastným príbehom a posolstvom. Príbeh v sebe nesie prierez vývoja letectva od bratov Wrightových až po lety do vesmíru. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 06:55 Combined animation which was established primarily as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising, but also works as a separate animation with its own story and message. The story in itself carries an overview of the development of aviation from the Wright brothers to the flights into space. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 06:55 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2015
animované lgo Matúša Astraba
LET / FLYGHT conceptual / konceptuálne, 2015 Kombinovaná animácia ktorá vznikla primárne ako mapping na budovu Múzea SNP ale funguje aj ako samostatná animácia s vlastným príbehom a posolstvom. Príbeh v sebe nesie prierez vývoja letectva od bratov Wrightových až po lety do vesmíru. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 06:55 Combined animation which was established primarily as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising, but also works as a separate animation with its own story and message. The story in itself carries an overview of the development of aviation from the Wright brothers to the flights into space. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 06:55 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2015
LET / FLYGHT conceptual / konceptuálne, 2015 Kombinovaná animácia ktorá vznikla primárne ako mapping na budovu Múzea SNP ale funguje aj ako samostatná animácia s vlastným príbehom a posolstvom. Príbeh v sebe nesie prierez vývoja letectva od bratov Wrightových až po lety do vesmíru. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 06:55 Combined animation which was established primarily as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising, but also works as a separate animation with its own story and message. The story in itself carries an overview of the development of aviation from the Wright brothers to the flights into space. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 06:55 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Festival Svetla a Tieňa, multižánrové podujatie - festival, Banská Bystrica, 2015