WORKS

ABOUT

CONTACT

LERAN - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo bolo navrhnuté pre spoločnosť LeRan ktorá sa zaoberá online marketingom. Pre takéto zameranie bolo vhodné zvoliť 3D logo, kde dominantnou farbou je indigová, ktorá je taktiež farbou celého brandingu spoločnosti. The logo was designed for the company LeRan, which deals with online marketing. For such activities, it is suitable to choose the 3D logo, where the dominant color is indigo, which is also the colour of the branding of the company.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
LERAN - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo bolo navrhnuté pre spoločnosť LeRan ktorá sa zaoberá online marketingom. Pre takéto zameranie bolo vhodné zvoliť 3D logo, kde dominantnou farbou je indigová, ktorá je taktiež farbou celého brandingu spoločnosti. The logo was designed for the company LeRan, which deals with online marketing. For such activities, it is suitable to choose the 3D logo, where the dominant color is indigo, which is also the colour of the branding of the company.
LERAN - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo bolo navrhnuté pre spoločnosť LeRan ktorá sa zaoberá online marketingom. Pre takéto zameranie bolo vhodné zvoliť 3D logo, kde dominantnou farbou je indigová, ktorá je taktiež farbou celého brandingu spoločnosti. The logo was designed for the company LeRan, which deals with online marketing. For such activities, it is suitable to choose the 3D logo, where the dominant color is indigo, which is also the colour of the branding of the company.
animované lgo Matúša Astraba
LERAN - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo bolo navrhnuté pre spoločnosť LeRan ktorá sa zaoberá online marketingom. Pre takéto zameranie bolo vhodné zvoliť 3D logo, kde dominantnou farbou je indigová, ktorá je taktiež farbou celého brandingu spoločnosti. The logo was designed for the company LeRan, which deals with online marketing. For such activities, it is suitable to choose the 3D logo, where the dominant color is indigo, which is also the colour of the branding of the company.
LERAN - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo bolo navrhnuté pre spoločnosť LeRan ktorá sa zaoberá online marketingom. Pre takéto zameranie bolo vhodné zvoliť 3D logo, kde dominantnou farbou je indigová, ktorá je taktiež farbou celého brandingu spoločnosti. The logo was designed for the company LeRan, which deals with online marketing. For such activities, it is suitable to choose the 3D logo, where the dominant color is indigo, which is also the colour of the branding of the company.
animované lgo Matúša Astraba
LERAN - LOGO commercial / komerčné, 2014 Logo bolo navrhnuté pre spoločnosť LeRan ktorá sa zaoberá online marketingom. Pre takéto zameranie bolo vhodné zvoliť 3D logo, kde dominantnou farbou je indigová, ktorá je taktiež farbou celého brandingu spoločnosti. The logo was designed for the company LeRan, which deals with online marketing. For such activities, it is suitable to choose the 3D logo, where the dominant color is indigo, which is also the colour of the branding of the company.