WORKS

ABOUT

CONTACT

KOHÚTIK A POČASIE / COOK AND WEATHER commercial / komerčné, 2007 Detská edukačná knižka hravým spôsobom zobrazuje kolobeh vody v prírode. Kohútik tu je hlavným hrdinom na ručne kreslených ilustráciách, na ktorých pozoruje akým spôsobom sa odohráva príbeh vody. Tému kolobehu vody zdôrazňuje aj spôsob skladania leporela, ktoré má po rozložení tvar kruhu a jednotlivé stránky a zložená knižka má tvar dáždnika. A children´s educative book which shows, in a playful manner, the water circulation in the nature. The tap is the main character of the hand-drawn illustrations, which observes the way in which unfolds the story of the water. The theme of the water circulation emphasizes also the way of the folding of this board book, which has a shape of a circle and the individual pages and the folded book has the shape of an umbrella. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
KOHÚTIK A POČASIE / COOK AND WEATHER commercial / komerčné, 2007 Detská edukačná knižka hravým spôsobom zobrazuje kolobeh vody v prírode. Kohútik tu je hlavným hrdinom na ručne kreslených ilustráciách, na ktorých pozoruje akým spôsobom sa odohráva príbeh vody. Tému kolobehu vody zdôrazňuje aj spôsob skladania leporela, ktoré má po rozložení tvar kruhu a jednotlivé stránky a zložená knižka má tvar dáždnika. A children´s educative book which shows, in a playful manner, the water circulation in the nature. The tap is the main character of the hand-drawn illustrations, which observes the way in which unfolds the story of the water. The theme of the water circulation emphasizes also the way of the folding of this board book, which has a shape of a circle and the individual pages and the folded book has the shape of an umbrella. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KOHÚTIK A POČASIE / COOK AND WEATHER commercial / komerčné, 2007 Detská edukačná knižka hravým spôsobom zobrazuje kolobeh vody v prírode. Kohútik tu je hlavným hrdinom na ručne kreslených ilustráciách, na ktorých pozoruje akým spôsobom sa odohráva príbeh vody. Tému kolobehu vody zdôrazňuje aj spôsob skladania leporela, ktoré má po rozložení tvar kruhu a jednotlivé stránky a zložená knižka má tvar dáždnika. A children´s educative book which shows, in a playful manner, the water circulation in the nature. The tap is the main character of the hand-drawn illustrations, which observes the way in which unfolds the story of the water. The theme of the water circulation emphasizes also the way of the folding of this board book, which has a shape of a circle and the individual pages and the folded book has the shape of an umbrella. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KOHÚTIK A POČASIE / COOK AND WEATHER commercial / komerčné, 2007 Detská edukačná knižka hravým spôsobom zobrazuje kolobeh vody v prírode. Kohútik tu je hlavným hrdinom na ručne kreslených ilustráciách, na ktorých pozoruje akým spôsobom sa odohráva príbeh vody. Tému kolobehu vody zdôrazňuje aj spôsob skladania leporela, ktoré má po rozložení tvar kruhu a jednotlivé stránky a zložená knižka má tvar dáždnika. A children´s educative book which shows, in a playful manner, the water circulation in the nature. The tap is the main character of the hand-drawn illustrations, which observes the way in which unfolds the story of the water. The theme of the water circulation emphasizes also the way of the folding of this board book, which has a shape of a circle and the individual pages and the folded book has the shape of an umbrella. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KOHÚTIK A POČASIE / COOK AND WEATHER commercial / komerčné, 2007 Detská edukačná knižka hravým spôsobom zobrazuje kolobeh vody v prírode. Kohútik tu je hlavným hrdinom na ručne kreslených ilustráciách, na ktorých pozoruje akým spôsobom sa odohráva príbeh vody. Tému kolobehu vody zdôrazňuje aj spôsob skladania leporela, ktoré má po rozložení tvar kruhu a jednotlivé stránky a zložená knižka má tvar dáždnika. A children´s educative book which shows, in a playful manner, the water circulation in the nature. The tap is the main character of the hand-drawn illustrations, which observes the way in which unfolds the story of the water. The theme of the water circulation emphasizes also the way of the folding of this board book, which has a shape of a circle and the individual pages and the folded book has the shape of an umbrella. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KOHÚTIK A POČASIE / COOK AND WEATHER commercial / komerčné, 2007 Detská edukačná knižka hravým spôsobom zobrazuje kolobeh vody v prírode. Kohútik tu je hlavným hrdinom na ručne kreslených ilustráciách, na ktorých pozoruje akým spôsobom sa odohráva príbeh vody. Tému kolobehu vody zdôrazňuje aj spôsob skladania leporela, ktoré má po rozložení tvar kruhu a jednotlivé stránky a zložená knižka má tvar dáždnika. A children´s educative book which shows, in a playful manner, the water circulation in the nature. The tap is the main character of the hand-drawn illustrations, which observes the way in which unfolds the story of the water. The theme of the water circulation emphasizes also the way of the folding of this board book, which has a shape of a circle and the individual pages and the folded book has the shape of an umbrella. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: