WORKS

ABOUT

CONTACT

KOLIBRÍK / HUMMINGBIRD commercial / komerčné, 2009 Kinetická hračka slúži aj ako nástroj na precvičenie dychu. Hračka je štylizáciou kolibríka, čo je tematicky podčiarknuté aj v samotnom pohybe hračky. Kolibrík je vytvorený z prírodných materiálov, ako drevo alebo kravský roh. Tvar je navrhnutý aby hračka bola vyvážená a mohla stáť. The kinetic toy also serves as a tool to practice breathing. The toy is a stylization of a hummingbird which is thematically underlined also in the movement of the toy. The hummingbird is crafted from natural materials, such as wood or cow´s horn. The shape is designed so that the toy is balanced and can stand. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
KOLIBRÍK / HUMMINGBIRD commercial / komerčné, 2009 Kinetická hračka slúži aj ako nástroj na precvičenie dychu. Hračka je štylizáciou kolibríka, čo je tematicky podčiarknuté aj v samotnom pohybe hračky. Kolibrík je vytvorený z prírodných materiálov, ako drevo alebo kravský roh. Tvar je navrhnutý aby hračka bola vyvážená a mohla stáť. The kinetic toy also serves as a tool to practice breathing. The toy is a stylization of a hummingbird which is thematically underlined also in the movement of the toy. The hummingbird is crafted from natural materials, such as wood or cow´s horn. The shape is designed so that the toy is balanced and can stand. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KOLIBRÍK / HUMMINGBIRD commercial / komerčné, 2009 Kinetická hračka slúži aj ako nástroj na precvičenie dychu. Hračka je štylizáciou kolibríka, čo je tematicky podčiarknuté aj v samotnom pohybe hračky. Kolibrík je vytvorený z prírodných materiálov, ako drevo alebo kravský roh. Tvar je navrhnutý aby hračka bola vyvážená a mohla stáť. The kinetic toy also serves as a tool to practice breathing. The toy is a stylization of a hummingbird which is thematically underlined also in the movement of the toy. The hummingbird is crafted from natural materials, such as wood or cow´s horn. The shape is designed so that the toy is balanced and can stand. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KOLIBRÍK / HUMMINGBIRD commercial / komerčné, 2009 Kinetická hračka slúži aj ako nástroj na precvičenie dychu. Hračka je štylizáciou kolibríka, čo je tematicky podčiarknuté aj v samotnom pohybe hračky. Kolibrík je vytvorený z prírodných materiálov, ako drevo alebo kravský roh. Tvar je navrhnutý aby hračka bola vyvážená a mohla stáť. The kinetic toy also serves as a tool to practice breathing. The toy is a stylization of a hummingbird which is thematically underlined also in the movement of the toy. The hummingbird is crafted from natural materials, such as wood or cow´s horn. The shape is designed so that the toy is balanced and can stand. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KOLIBRÍK / HUMMINGBIRD commercial / komerčné, 2009 Kinetická hračka slúži aj ako nástroj na precvičenie dychu. Hračka je štylizáciou kolibríka, čo je tematicky podčiarknuté aj v samotnom pohybe hračky. Kolibrík je vytvorený z prírodných materiálov, ako drevo alebo kravský roh. Tvar je navrhnutý aby hračka bola vyvážená a mohla stáť. The kinetic toy also serves as a tool to practice breathing. The toy is a stylization of a hummingbird which is thematically underlined also in the movement of the toy. The hummingbird is crafted from natural materials, such as wood or cow´s horn. The shape is designed so that the toy is balanced and can stand. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KOLIBRÍK / HUMMINGBIRD commercial / komerčné, 2009 Kinetická hračka slúži aj ako nástroj na precvičenie dychu. Hračka je štylizáciou kolibríka, čo je tematicky podčiarknuté aj v samotnom pohybe hračky. Kolibrík je vytvorený z prírodných materiálov, ako drevo alebo kravský roh. Tvar je navrhnutý aby hračka bola vyvážená a mohla stáť. The kinetic toy also serves as a tool to practice breathing. The toy is a stylization of a hummingbird which is thematically underlined also in the movement of the toy. The hummingbird is crafted from natural materials, such as wood or cow´s horn. The shape is designed so that the toy is balanced and can stand. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: