MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

KEBABB

2017

 

 

 

Bienálny výstavný projekt KEBABB 17 predstavuje selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letným prieskumom na slovenských vysokých umeleckých školách – konkrétne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Výstavu nespája jedna tematická rovina, zohľadňuje niekoľko ideových východísk a tendencií, ktoré sú prítomné v súčasnom vizuálnom umení. Vystavené diela nie sú zahľadené samy do seba, dokážu fungovať a komunikovať svoje koncepcie v medzinárodnom prostredí. Aj napriek tomu, že niektoré práce priamo vychádzajú z autorských skúseností, sú zrozumiteľné aj v cudzom – odosobnenom kontexte.  Moja participácia na tejto výstave bola v podobe interaktívnej inštalácie s názvom Proces Smrti v ktorej sa zaoberám smrťou, respektíve jej symbolmi.

Fotodokumentácia zahŕňa inštalovanie práce a samotnú výstavu vrátane vernisáže.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab,

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Moja práca na podujatí / My work on the event -  http://ma-visuals.com/proces-smrti.html

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba