WORKS

ABOUT

CONTACT

KAPLE / CHAPEL commercial / komerčné, 2017 Animácia bola vytvorená a je použiteľná len ako mapping na budovu Galérie Kaple vo Valašskom Meziřičí. Jej účelom je zaujať publikum svetelnou hrou a zvukom. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 03:29 The animation was created and is usable only as a mapping for the building of the Gallery Kaple in Valašské Meziřičí (Czech Republic). The purpose of the animation is to interest the audience with a light game and the sound. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation – 03:29 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Meziřičská muzejní noc, festival múzejných nocí, Valašské Meziřičí ČR, 2017

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
KAPLE / CHAPEL commercial / komerčné, 2017 Animácia bola vytvorená a je použiteľná len ako mapping na budovu Galérie Kaple vo Valašskom Meziřičí. Jej účelom je zaujať publikum svetelnou hrou a zvukom. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 03:29 The animation was created and is usable only as a mapping for the building of the Gallery Kaple in Valašské Meziřičí (Czech Republic). The purpose of the animation is to interest the audience with a light game and the sound. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation – 03:29 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Meziřičská muzejní noc, festival múzejných nocí, Valašské Meziřičí ČR, 2017
animované lgo Matúša Astraba
KAPLE / CHAPEL commercial / komerčné, 2017 Animácia bola vytvorená a je použiteľná len ako mapping na budovu Galérie Kaple vo Valašskom Meziřičí. Jej účelom je zaujať publikum svetelnou hrou a zvukom. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 03:29 The animation was created and is usable only as a mapping for the building of the Gallery Kaple in Valašské Meziřičí (Czech Republic). The purpose of the animation is to interest the audience with a light game and the sound. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation – 03:29 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Meziřičská muzejní noc, festival múzejných nocí, Valašské Meziřičí ČR, 2017
KAPLE / CHAPEL commercial / komerčné, 2017 Animácia bola vytvorená a je použiteľná len ako mapping na budovu Galérie Kaple vo Valašskom Meziřičí. Jej účelom je zaujať publikum svetelnou hrou a zvukom. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 03:29 The animation was created and is usable only as a mapping for the building of the Gallery Kaple in Valašské Meziřičí (Czech Republic). The purpose of the animation is to interest the audience with a light game and the sound. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation – 03:29 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Meziřičská muzejní noc, festival múzejných nocí, Valašské Meziřičí ČR, 2017
animované lgo Matúša Astraba
KAPLE / CHAPEL commercial / komerčné, 2017 Animácia bola vytvorená a je použiteľná len ako mapping na budovu Galérie Kaple vo Valašskom Meziřičí. Jej účelom je zaujať publikum svetelnou hrou a zvukom. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 03:29 The animation was created and is usable only as a mapping for the building of the Gallery Kaple in Valašské Meziřičí (Czech Republic). The purpose of the animation is to interest the audience with a light game and the sound. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation – 03:29 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Meziřičská muzejní noc, festival múzejných nocí, Valašské Meziřičí ČR, 2017
KAPLE / CHAPEL commercial / komerčné, 2017 Animácia bola vytvorená a je použiteľná len ako mapping na budovu Galérie Kaple vo Valašskom Meziřičí. Jej účelom je zaujať publikum svetelnou hrou a zvukom. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 03:29 The animation was created and is usable only as a mapping for the building of the Gallery Kaple in Valašské Meziřičí (Czech Republic). The purpose of the animation is to interest the audience with a light game and the sound. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation – 03:29 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Meziřičská muzejní noc, festival múzejných nocí, Valašské Meziřičí ČR, 2017