WORKS

ABOUT

CONTACT

JASENICA commercial / komerčné, 2014 Fotografovanie Oravskej obce na zakazku. Fotografie mali byť následné používané na propagačné účely obce, napríklad na webové stránky, kalendár, pohľadnice a pod. Digitálne snímky zaujímavých a kľúčových miest boli obohatené o šesť fotografií odfotených na 6x6 cm negatívny film ktoré majú výnimočnejšiu atmosféru ako digitálne snímky. Taking photos of an Orava village on the contract. Photos had to be used for promotional purposes of the promotional purposes, such as sites, calendar, greeting cards and etc. Digital images of interesting and key points were enriched with six photos captured on 6x6 cm negative film which have exceptional atmosphere as digital images. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

ORAVSKÁ

JASENICA

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
JASENICA commercial / komerčné, 2014 Fotografovanie Oravskej obce na zakazku. Fotografie mali byť následné používané na propagačné účely obce, napríklad na webové stránky, kalendár, pohľadnice a pod. Digitálne snímky zaujímavých a kľúčových miest boli obohatené o šesť fotografií odfotených na 6x6 cm negatívny film ktoré majú výnimočnejšiu atmosféru ako digitálne snímky. Taking photos of an Orava village on the contract. Photos had to be used for promotional purposes of the promotional purposes, such as sites, calendar, greeting cards and etc. Digital images of interesting and key points were enriched with six photos captured on 6x6 cm negative film which have exceptional atmosphere as digital images. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
JASENICA commercial / komerčné, 2014 Fotografovanie Oravskej obce na zakazku. Fotografie mali byť následné používané na propagačné účely obce, napríklad na webové stránky, kalendár, pohľadnice a pod. Digitálne snímky zaujímavých a kľúčových miest boli obohatené o šesť fotografií odfotených na 6x6 cm negatívny film ktoré majú výnimočnejšiu atmosféru ako digitálne snímky. Taking photos of an Orava village on the contract. Photos had to be used for promotional purposes of the promotional purposes, such as sites, calendar, greeting cards and etc. Digital images of interesting and key points were enriched with six photos captured on 6x6 cm negative film which have exceptional atmosphere as digital images. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
JASENICA commercial / komerčné, 2014 Fotografovanie Oravskej obce na zakazku. Fotografie mali byť následné používané na propagačné účely obce, napríklad na webové stránky, kalendár, pohľadnice a pod. Digitálne snímky zaujímavých a kľúčových miest boli obohatené o šesť fotografií odfotených na 6x6 cm negatívny film ktoré majú výnimočnejšiu atmosféru ako digitálne snímky. Taking photos of an Orava village on the contract. Photos had to be used for promotional purposes of the promotional purposes, such as sites, calendar, greeting cards and etc. Digital images of interesting and key points were enriched with six photos captured on 6x6 cm negative film which have exceptional atmosphere as digital images. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
JASENICA commercial / komerčné, 2014 Fotografovanie Oravskej obce na zakazku. Fotografie mali byť následné používané na propagačné účely obce, napríklad na webové stránky, kalendár, pohľadnice a pod. Digitálne snímky zaujímavých a kľúčových miest boli obohatené o šesť fotografií odfotených na 6x6 cm negatívny film ktoré majú výnimočnejšiu atmosféru ako digitálne snímky. Taking photos of an Orava village on the contract. Photos had to be used for promotional purposes of the promotional purposes, such as sites, calendar, greeting cards and etc. Digital images of interesting and key points were enriched with six photos captured on 6x6 cm negative film which have exceptional atmosphere as digital images. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
JASENICA commercial / komerčné, 2014 Fotografovanie Oravskej obce na zakazku. Fotografie mali byť následné používané na propagačné účely obce, napríklad na webové stránky, kalendár, pohľadnice a pod. Digitálne snímky zaujímavých a kľúčových miest boli obohatené o šesť fotografií odfotených na 6x6 cm negatívny film ktoré majú výnimočnejšiu atmosféru ako digitálne snímky. Taking photos of an Orava village on the contract. Photos had to be used for promotional purposes of the promotional purposes, such as sites, calendar, greeting cards and etc. Digital images of interesting and key points were enriched with six photos captured on 6x6 cm negative film which have exceptional atmosphere as digital images. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: