WORKS

ABOUT

CONTACT

IKAMIGO - OBAL / BOX commercial / komerčné, 2017 Ikamigo je stavebnica a názov jedinečného konceptu, pre ktorý som vytváral grafický návrh na obal pre tri verzie tejto hry. Spomínané verzie sú rozdielne v spotrebiteľských veľkostiach, s rôznym počtom stavebných prvkov, a to : MINI, MIDI a MAXI. Obal mal vychádzať z dodaného logo-manuálu a fotografií, ktoré sú použité na krabiciach. Ikamigo je dostupné TU aj s podrobnejšími informáciami. Ikamigo is a construction set and the name of the unique concept, for which I created the graphic design on the package for the three versions of this game. These versions are different in consumer sizes, with different number of building elements, namely : MINI, MIDI and MAXI. The package should be based on the supplied logo-manual and the photos that are used on the boxes. Ikamigo is available HERE, with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
IKAMIGO - OBAL / BOX commercial / komerčné, 2017 Ikamigo je stavebnica a názov jedinečného konceptu, pre ktorý som vytváral grafický návrh na obal pre tri verzie tejto hry. Spomínané verzie sú rozdielne v spotrebiteľských veľkostiach, s rôznym počtom stavebných prvkov, a to : MINI, MIDI a MAXI. Obal mal vychádzať z dodaného logo-manuálu a fotografií, ktoré sú použité na krabiciach. Ikamigo je dostupné TU aj s podrobnejšími informáciami. Ikamigo is a construction set and the name of the unique concept, for which I created the graphic design on the package for the three versions of this game. These versions are different in consumer sizes, with different number of building elements, namely : MINI, MIDI and MAXI. The package should be based on the supplied logo-manual and the photos that are used on the boxes. Ikamigo is available HERE, with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
IKAMIGO - OBAL / BOX commercial / komerčné, 2017 Ikamigo je stavebnica a názov jedinečného konceptu, pre ktorý som vytváral grafický návrh na obal pre tri verzie tejto hry. Spomínané verzie sú rozdielne v spotrebiteľských veľkostiach, s rôznym počtom stavebných prvkov, a to : MINI, MIDI a MAXI. Obal mal vychádzať z dodaného logo-manuálu a fotografií, ktoré sú použité na krabiciach. Ikamigo je dostupné TU aj s podrobnejšími informáciami. Ikamigo is a construction set and the name of the unique concept, for which I created the graphic design on the package for the three versions of this game. These versions are different in consumer sizes, with different number of building elements, namely : MINI, MIDI and MAXI. The package should be based on the supplied logo-manual and the photos that are used on the boxes. Ikamigo is available HERE, with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
IKAMIGO - OBAL / BOX commercial / komerčné, 2017 Ikamigo je stavebnica a názov jedinečného konceptu, pre ktorý som vytváral grafický návrh na obal pre tri verzie tejto hry. Spomínané verzie sú rozdielne v spotrebiteľských veľkostiach, s rôznym počtom stavebných prvkov, a to : MINI, MIDI a MAXI. Obal mal vychádzať z dodaného logo-manuálu a fotografií, ktoré sú použité na krabiciach. Ikamigo je dostupné TU aj s podrobnejšími informáciami. Ikamigo is a construction set and the name of the unique concept, for which I created the graphic design on the package for the three versions of this game. These versions are different in consumer sizes, with different number of building elements, namely : MINI, MIDI and MAXI. The package should be based on the supplied logo-manual and the photos that are used on the boxes. Ikamigo is available HERE, with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
IKAMIGO - OBAL / BOX commercial / komerčné, 2017 Ikamigo je stavebnica a názov jedinečného konceptu, pre ktorý som vytváral grafický návrh na obal pre tri verzie tejto hry. Spomínané verzie sú rozdielne v spotrebiteľských veľkostiach, s rôznym počtom stavebných prvkov, a to : MINI, MIDI a MAXI. Obal mal vychádzať z dodaného logo-manuálu a fotografií, ktoré sú použité na krabiciach. Ikamigo je dostupné TU aj s podrobnejšími informáciami. Ikamigo is a construction set and the name of the unique concept, for which I created the graphic design on the package for the three versions of this game. These versions are different in consumer sizes, with different number of building elements, namely : MINI, MIDI and MAXI. The package should be based on the supplied logo-manual and the photos that are used on the boxes. Ikamigo is available HERE, with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
IKAMIGO - OBAL / BOX commercial / komerčné, 2017 Ikamigo je stavebnica a názov jedinečného konceptu, pre ktorý som vytváral grafický návrh na obal pre tri verzie tejto hry. Spomínané verzie sú rozdielne v spotrebiteľských veľkostiach, s rôznym počtom stavebných prvkov, a to : MINI, MIDI a MAXI. Obal mal vychádzať z dodaného logo-manuálu a fotografií, ktoré sú použité na krabiciach. Ikamigo je dostupné TU aj s podrobnejšími informáciami. Ikamigo is a construction set and the name of the unique concept, for which I created the graphic design on the package for the three versions of this game. These versions are different in consumer sizes, with different number of building elements, namely : MINI, MIDI and MAXI. The package should be based on the supplied logo-manual and the photos that are used on the boxes. Ikamigo is available HERE, with more detailed information. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: